Ağrı. Ahead of Print: AGRI-60590 | DOI: 10.14744/agri.2022.60590  

Investigation of Antinociceptive Effects of Vitamin D and EB1089 in Rats

Seda Gündüz Başçıl1, Asuman Gölgeli2
1Yozgat Bozok University, Vocational School Of Health Services, Elderly Care Department, Yozgat, Turkey
2Erciyes University, Faculty Of Medicine, Physiology Department, Kayseri, Turkey

Objective: The aim of this study is to investigate the effect of vitamin D on pain threshold in rats. In addition, to examine whether EB1089, which is a vitamin D receptor agonist, can contribute to this mechanism by increasing the effects of the receptor.
Material and Methods: In the study, 24 male Wistar Albino rats of 3 months, an average of 240-260 gr were used. The animals were randomly divided into 3 groups, 8 animals in each group. Groups; control, vitamin D (10 µg / kg) and EB1089 (10 µg / kg). Tail flick and hot plate tests were used to evaluate the antinociceptive effect. Measurements were taken at 0 minutes before drug administration and at 30, 60 and 90 minutes after drug administration and times were recorded in seconds. Serotonin levels were also analyzed by ELISA method in plasma obtained from intracardiac blood samples taken at the end of the experiment.
Results: Vitamin D and EB1089 significantly increased the time to endure pain in the tail flick test compared to the control group (p <0.05). In the hot plate test, EB1089 group significantly extended the pain threshold compared to the control group (p<0.05), while the vitamin D group did not create a significant difference, although it had a higher latency than the control group (p>0.05). There was no significant difference between the groups in terms of serotonin levels (p>0.05).
Conclusion: As a result of our study, the administration of vitamin D and EB1089 increased the pain threshold in animals and increased pain resistance.

Keywords: Pain, vitamin D, EB1089, serotonin.


Vitamin D ve EB1089’un Antinosiseptif Etkilerinin Sıçanlarda İncelenmesi

Seda Gündüz Başçıl1, Asuman Gölgeli2
11 Yozgat Bozok Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Myo, Yaşlı Bakım Bölümü, Yozgat, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Bölümü, Kayseri, Türkiye

Amaç:
Bu çalışmanın amacı vitamin D’ nin sıçanlarda ağrı eşiği üzerine olan etkisini araştırmaktır. Ayrıca bir vitamin D reseptör agonisti olan EB1089’unda, reseptörün etkilerini arttırarak bu mekanizmaya katkı sağlayıp sağlamayacağını incelemektir.
Gereç ve Yöntemler:
Çalışmada 24 adet, 3 aylık ortalama 240-260 gr Wistar Albino erkek sıçan kullanıldı. Hayvanlar rastgele her grupta 8 hayvan olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Gruplar; kontrol, vitamin D (10 µg/kg) ve EB1089 (10 µg/kg) olarak belirlendi. Antinosiseptif etkinin değerlendirilmesinde tail flick ve hot plate testleri kullanıldı. Ölçümler ilaç uygulamalarından önce 0. dakika ve ilaç sonrasını takiben 30, 60 ve 90. dakikalarda alındı ve süreler saniye cinsinden kaydedildi. Deney sonunda alınan intrakardiyak kan örneklerinden elde edilen plazmada, ELİSA yöntemiyle serotonin düzeyleri de incelendi.
Bulgular:
Vitamin D ve EB1089, tail flick testinde kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde ağrıya dayanma süresini arttırdı (p<0.05). Hot plate testinde ise EB1089 grubu, kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde ağrı eşiği süresini uzatırken (p<0.05), vitamin D grubu, kontrol grubundan yüksek latense sahip olmasına rağmen anlamlı fark oluşturmadı (p>0.05). Serotonin düzeyleri açısından ise gruplar arasında anlamlı bir fark bulunamadı (p>0.05).
Sonuç:
Çalışmamızın sonucunda vitamin D ve EB1089 uygulaması hayvanlarda ağrı eşiğini arttırarak ağrıya karşı dayanıklılığı arttırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, vitamin D, EB1089, serotonin.
Corresponding Author: Seda Gündüz Başçıl, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar