Ağrı. Ahead of Print: AGRI-38243 | DOI: 10.14744/agri.2020.38243  

The effect of cervical spinal cord stimulation on cervical spinal nerve root / brachial plexus injury

Meltem Kanar, Gul Koknel Talu, Halil Cetingok
Department Of Algology, Istanbul University, Istanbul Faculty Of Medicine, İstanbul, Turkey

Introduction: Spinal cord stimulation (SCS), has been used for the treatment of chronic pain for almost 50 years. There have been several reports regarding to thoracic and lumbar SCS, while fewer publications have been documented for cervical SCS administration. In this article, we presented patient satisfaction after cervical SCS application in patients with chronic upper extremity pain.
Case report: Three patients with cervical spinal nerve root or brachial plexus injury who reported no pain relief with previous treatment modalities were identified. The patients were performed percutaneous cervical spinal cord stimulation. Cervical SCS implantation was successful in the first and the second patients, and with respect to decrease in VAS scores, analgesic drug requirements, and an increase in their quality of life while the third patient had no pain relief.
Discussion: Cervical spinal cord stimulation may be an effective treatment option in upper extremity chronic pain syndromes as in lower extremity pain syndromes treated with thoracolumbar SCS. Further studies will guide the effectiveness and applicability of cervical SCS in the future.

Keywords: chronic pain, neuropathic pain, neuromodulation, spinal cord stimulation, cervical nerve root injury, brachial plexus injury


Servikal spinal kord stimulasyonunun servikal spinal sinir kökü / brakial pleksus yaralanması üzerine etkisi

Meltem Kanar, Gul Koknel Talu, Halil Cetingok
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı, İstanbul

Giriş: Spinal kord stimulasyonu (SKS), yaklaşık 50 yıldır kronik ağrı tedavisinde kullanılmaktadır. Torakal ve lomber SKS ile ilgili birçok yayın bildirilmiş iken, servikal SKS ile ilgili daha az yayına rastlanmaktadır. Bu yazımızda servikal SKS uygulamasının üç hastamızdaki sonuçlarını sunmayı amaçladık.
Olgular: Servikal spinal sinir veya brakial pleksus hasarı olan, diğer konservatif tedavi yöntemleri ile ağrı palyasyonu sağlanamayan üç hastaya perkutan servikal SKS implantasyonu uygulandı. Birinci ve ikinci hastada VAS skorlarında, ilaç gereksiniminde azalma, yaşam kalitesinde artış gözlenirken, üçüncü hastada yeterli ağrı palyasyonu gözlenmemiştir.
Tartışma: Torakalomber SKS ile tedavi edilen alt ekstremite ağrı sendromlarında olduğu gibi, kronik üst ekstremite ağrısı olan hastalarda da servikal spinal kord stimulasyonunun tedavi seçeneği olabileceği düşünülmektedir. Gelecekteki çalışmalar servikal SKS etkinliği ve uygulanabilirliği açısından yol gösterici olacaktır.

Anahtar Kelimeler: kronik ağrı, nöropatik ağrı, nöromodulasyon, spinal kord stimulasyonu, servikal sinir kökü hasarı, brakial pleksus hasarı
Corresponding Author: Meltem Kanar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar