Ağrı. Ahead of Print: AGRI-25826

Pseudo-coloring in Ultrasound Guided Regional Anesthesia

Coşkun Araz1, Yavuz Gürkan3, Alparslan Kuş2
1Başkent University Faculty of Medicine, Deparment of Anethesiology
2Kocaeli University Faculty of Medicine, Deparment of Anethesiology
3Koç University Faculty of Medicine, Deparment of Anethesiology

Background and Objectives: Ultrasonography (US) is an important visualization technique in regional anesthesia. Increasing in quality of images may lead to better conclusions. Our aim in this study was to evaluate the effect of pseudo-coloring on image quality and practitioner’s preferences.
Methods: Ultrasound images of five block regions, interscalene, supraclavicular, infraclavicular, femoral and popliteal were taken on a volunteer using Gray scale. Then the images were colored in seven different color scales using pseudo-coloring technique. All participants were asked to fill in the structured questionnaire.
Results: All created images were assessed by three specialist and 14 resident anesthesiologists. The highest scores about nerve recognition, distinguishing nerve from surrounding tissues and visual clarity of fascicles were obtained with Blue scale images, however, these findings were not significant compared to Gray scale (p>0.05). Blue scale was chosen as a favorite scale by 53% of participants.
Discussion: Increasing the image quality and resolution while performing regional anesthesia under ultrasound guidance increases success and reduces complications. Pseudo-coloring is one of the adjustments that can improve image quality. In our study, the results of coloring with blue were remarkable. However, more importantly than the color chosen, we believe that routine adjustments such as gain, depth and focusing will bring important advantages.

Keywords: Ultrasonography, regional anesthesia, pseudo-coloring


Ultrasonografi Eşliğinde Bölgesel Anestezi sırasında Yalancı-Renklendirme

Coşkun Araz1, Yavuz Gürkan3, Alparslan Kuş2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı
3Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı

Giriş ve Amaç: Ultrasonografi bölgesel anestezi sırasında kullanılan önemli bir görüntüleme tekniğidir. Görüntü kalitesinin artması sonuçları iyileştirir. Bu çalışmanın amacı, yalancı renklendirmenin görüntü kalitesine ve uygulayıcı seçimlerine etkisini değerlendirmektir.
Yöntem: İnterskalen, supraklaviküler, infraklaviküler, femoral ve popliteal bölge olmak üzere beş blok bölgesine ait ultrasonografi görüntüleri Gri skalada alındı. Takiben görüntüler yalancı renklendirme kullanılarak 7 farklı renge çevrilerek katılımcılar tarafından yapılandırılmış anket kullanılarak değerlendirildi.
Bulgular: Görüntüler 3 uzman ve 14 araştırma görevlisi tarafından değerlendirildi. Sinirin tanınması, çevre dokudan ayırt edilebilmesi ve fasiküllerin görülmesinin netliği hakkında en yüksek skor mavi skalayla oldu. Ancak bulgular gri skaladan istatistiksel olarak farklı değildi (p>0,05). Mavi skala katılımcıların %53’ü tarafından favori renk olarak tercih edildi.
Tartışma ve Sonuç: Ultrason eşliğinde bölgesel anestezi yapılırken görüntü kalitesi ve çözünürlüğün artması başarıyı artırır, komplikasyonları azaltır. Yalancı renklendirme görüntü kalitesini artırabilecek ayarlamalardan biridir. Çalışmamızda mavi renk ile renklendirmenin sonuçları dikkat çekiciydi. Ancak, seçilen renkten daha önemlisi bu ayarın kazanç, derinlik ve odaklama gibi rutin yapılmasının önemli avantajları da beraberinde getireceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Ultrasonografi, Bölgesel anestezi, Yalancı-renklendirme
Corresponding Author: Coşkun Araz, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar