Ağrı. Ahead of Print: AGRI-06937

Telemedicine in patients with chronic pain in Covid-19 pandemic

Ümit Akkemik1, Meryem Onay2
1Department of Algology, Konya City Hospital, Konya, Turkey
2Department Of Anesthesiology And Reanimation, Eskişehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Eskişehir, Turkey

The COVID-19 pandemic has made it difficult to implement traditional medical diagnostic and treatment approaches. This has led to the reconsideration of traditional patient–doctor interviews. It serves the purpose of exchanging valid information for diagnosing and treating diseases and injuries and reduces overcrowding in hospitals. Telemedicine increases patient benefit.

Keywords: COVID-19, chronic pain, telemedicine


Covid-19 pandemisinde kronik ağrısı olan hastalarda teletıp

Ümit Akkemik1, Meryem Onay2
1Konya Şehir Hastanesi, Algoloji Kliniği, Konya
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Eskişehir

COVID-19 salgını, geleneksel tıbbi teşhis ve tedavi yaklaşımlarının uygulanmasını zorlaştırdı. Bu durum, geleneksel hasta-doktor görüşmelerinin yeniden gözden geçirilmesine yol açmıştır. Hastalıkların ve yaralanmaların teşhis ve tedavisi için geçerli bilgi alışverişi yapma amacına hizmet eder ve hastanelerdeki aşırı kalabalıklaşmayı azaltır. Teletıp hasta yararını artırır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, kronik ağrı, teletıp
Corresponding Author: Ümit Akkemik, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar