Yazarlara Bilgi

Yazarların, yazı gönderimi, hakemlik ve yayınlama süreçlerindeki gecikmeleri önlemek üzere Dergi İnternet Sitesinde yer alan yazım talimatları dikkatli bir şekilde takip etmesi önerilmektedir.

Yazı gönderimi, hakem değerlendirme süreci sonuçları ve varsa yazının düzeltmeleri, yayın kurulu ile iletişim ve sürece ilişkin her türlü diğer işlemler ve iletişim Elektronik Sistem üzerinden yürütülmektedir.

Dergiye gönderilen yazılar öncelikle Yayın Kurulu tarafından, biçim, dil kullanımı, kapsam ve intihal denetimi açısından değerlendirilmektedir. Yayın Kurulu, gerekli görülmesi durumunda, hakem süreci başlatmadan önce, gerekçelerini belirterek yazının düzeltilmesini talep edebilir. Bu durumda yazarların, 30 gün içerisinde gerekli düzenlemeleri yaparak yazılarını Sisteme yüklenmesi beklenmektedir. Belirtilen süre içerisinde düzenlemelerin yapılmaması durumunda yazıların geri çekildiği varsayılır.

Yayın Kurulu onayından sonra hakem değerlendirme süreci başlatılır. Yayın Kurulu ve hakem değerlendirme süreci yaklaşık 60 gün sürmektedir. Üçüncü hakem ataması gerektiği durumlarda bu süre uzayabilmektedir. Hakem değerlendirmesi sonucunda kısmi değişiklik taleplerinde, yazarların düzenlenmiş yazılarını en geç 30 gün içerisinde, kapsamlı düzeltme istenmesi durumunda ise en geç 60 gün içerisinde Elektronik Sisteme yüklemesi beklenmektedir. Belirtilen süre içerisinde düzenlemelerin yapılmaması durumunda yazılar reddedilir.