. 2014; 20(5): 389-391

Gastrik Bezoarın Tomografik Yolculuğu

Deniz Çebi Olgun1, Yasemin Kayadibi1, Osman Şimşek2, Zekeriya Karaduman2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Fitobezoarlar nadiren intestinal tıkanıklığa yol açarlar. Genelde önceden geçirilmiş mide cerrahisi, diyabet veya ağız- diş problemi gibi predispozan sebepleri bulunan hastalarda saptanırlar. Biz bu olgu sunumumuzda gastrik bezoarın migrasyonu sebebiyle oluşan nadir bir intestinal tıkanıklık sebebini sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Fitobezoar, intestinal tıkanıklık, migrasyon, Trabzon hurması


Journey Of Gastric Phytobezoar Followed By Tomography

Deniz Çebi Olgun1, Yasemin Kayadibi1, Osman Şimşek2, Zekeriya Karaduman2
1Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty, Department Of Radiology, Istanbul, Turkey
2Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty, Department Of Surgery, Istanbul, Turkey

Phytobezoars are a rare cause of intestinal obstruction. They are usually present in patients who had predisposing factors like previosly gastric surgery, diabetes, edentulousness. In this case report we report an uncommon cause of intestinal obstruction due to migration of gastric phytobezoar in a patient who had no known predisposing factor.

Keywords: Intestinal obstruction, migration, phytobezoar, persimmon


Deniz Çebi Olgun, Yasemin Kayadibi, Osman Şimşek, Zekeriya Karaduman. Journey Of Gastric Phytobezoar Followed By Tomography. . 2014; 20(5): 389-391

Sorumlu Yazar: Deniz Çebi Olgun, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar