. 2011; 17(2): 183-185 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.48615  

Akut abdominal kompartman sendromuna yol açan gecikmiş retroperitoneal kanama: Olgu sunumu

Fikri M. Abu-zidan1, Ali Jawas1, Mustafa Boraie2, Misbah U. Ahmed3
1Birleşik Arap Emirlikleri Tıp Fakültesi, Travma Grubu, Al-ain, Birleşik Arap Emirlikleri
2Al-ain Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Al-ain, Birleşik Arap Emirlikleri
3Al-ain Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Al-ain, Birleşik Arap Emirlikleri

Retroperitoneal kanamaya bağlı gecikmiş akut abdominal kompartman sendromu (AKS) nadir görülür. Burada, böyle nadir bir olgunun klinik tedavisi sunuldu. 12 metre yükseklikten düşen 46 yaşındaki bir erkek, Al-Ain Hastanesine yatırıldı. Hasta hemodinamik olarak stabildi. Fiziksel incelemesinde, karın yumuşaktı, şişkin değildi. Yatırılma sırasında gerçekleştirilen karın bilgisayarlı tomografisi (BT) bulguları normaldi, 7. günde hasta, enteral beslemeyi tolere etti, 15. günde hasta aniden hipotansif hale geldi. BT’sinde aktif kanamayı gösteren kontrast renkle birlikte inferior vena kavaya bası yapan büyük bir retroperitoneal hematom belirlendi. Karnı, şişkin ve gergindi. Hastada
respiratuvar yetersizlik ve ciddi asidoz gelişmiş, havayolu basıncı artmış ve idrar çıkışı azalmıştı. AKS tanısı konuldu. Laparotomiden hemen sonra, hemodinamik ve respiratuvar
fonksiyonda dramatik düzelme oldu. Retroperitoneal hematoma ilişkin araştırma, aktif olarak kanayan bağlanmış ileokolik bir damar olduğunu gösterdi. Karın, iki katmanlı
Steri-Drape arasına yerleştirilen IV serum fizyolojik torbaları kullanılarak geçici olarak kapatıldı. Karın, 6. günde primer olarak kapatıldı. Hasta, 50. günde evine taburcu
edildi. Yaşamı tehdit edici retroperitoneal kanama, AKS’ye yol açan travmadan iki hafta sonra aniden oluşabilir.

Anahtar Kelimeler: Abdominal kompartman sendromu, kanama; retroperitoneal


Delayed retroperitoneal bleeding causing acute abdominal compartment syndrome: case report

Fikri M. Abu-zidan1, Ali Jawas1, Mustafa Boraie2, Misbah U. Ahmed3
1Trauma Group, Faculty Of Medicine, Uae University, Al-ain, United Arab Emirates
2Department of Critical Care, Al-Ain Hospital, Al-Ain, United Arab Emirates
3Department Of Radiology, Al-ain Hospital, Al-ain, United Arab Emirates

Delayed acute abdominal compartment syndrome (ACS) due to retroperitoneal bleeding is rare. Herein, we report the clinical management of such a rare case. A 46-year-old male who fell from a height of 12 meters was admitted to Al-Ain Hospital. He was hemodynamically stable. His abdomen was soft and not distended. Abdominal computed tomography (CT) was normal on admission. On day 7, the patient tolerated enteral feeding. On day 15, he became suddenly hypotensive. CT of the abdomen showed a large retroperitoneal hematoma compressing the inferior vena cava (IVC) associated
with contrast blush indicating active bleeding. The abdomen became distended and tense. The patient developed respiratory failure and severe acidosis, increased airway
pressure and reduced urine output. A clinical diagnosis of ACS was made. There was dramatic improvement in the hemodynamic and respiratory function directly after laparotomy. Exploration of the retroperitoneal hematoma showed an actively bleeding ligated ileocolic vessel. The abdomen was temporarily closed using saline IV bags sandwiched between two layers of Steri-Drape. The abdomen was closed primarily on day 6. The patient was discharged home on day 50. Life-threatening delayed retroperitoneal bleeding may occur suddenly two weeks after trauma causing ACS.

Keywords: Abdominal compartment syndrome, bleeding; retroperitoneal


Fikri M. Abu-zidan, Ali Jawas, Mustafa Boraie, Misbah U. Ahmed. Delayed retroperitoneal bleeding causing acute abdominal compartment syndrome: case report. . 2011; 17(2): 183-185

Sorumlu Yazar: Fikri M. Abu-zidan, United Arab Emirates


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar