. 2015; 12(3): 144-158 | DOI: 10.5505/tjps.2016.72691  

Türkiye’nin Kayseri İlinden Satın Alınan Capsicum anuum L. Örnekleri Üzerinde Araştırmalar

Ayşe Baldemir1, Esra Köngül2, Nilay Ildız3, Selen İlgün1
1Erciyes University, Faculty Of Pharmacy, Department Of Pharmaceutical Botany, Kayseri, Turkey
2Erciyes University, Faculty Of Pharmacy, Department Of Pharmacognosy, Kayseri, Turkey
3Erciyes University, Faculty Of Pharmacy, Department Of Pharmaceutical Microbiology, Kayseri, Turkey

Capsicum annuum L. (Solanaceae) türü Orta Amerika-Meksika kökenlidir. Türkiye’de baharat ve sebze olarak tüketilmek üzere tarlalarda, seralarda olgunlaşmamış yeşil ya da olgun kırmızı meyveleri için kültürü yapılmaktadır. Bu çalışmada, Kayseri piyasasından satın alınan 10 adet kırmızı biber örneğinin Avrupa Farmakopesi’nde yer alan C. annuum monografında belirtilen mikroskobik, fiziko-kimyasal analizler açısından uygunluğu araştırılmıştır. Bu amaçla, 10 örnek üzerinde sırasıyla Avrupa Farmakopesi’nde belirtilen organoleptik ve mikroskobik analizler, ince tabaka kromatografisi (İTK), yabancı madde tayini, kurutmada kayıp ve total kül miktar tayini analizleri yapılmıştır. Ek olarak, C. annuum metanol ekstreleri ve kapsaisin standartının Escherichia coli (ATCC 25922), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) ve Staphylococcus aureus (ATCC 25923’e karşı antibakteriyal aktiviteleri disk difüzyon metodu kullanılarak araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Capsicum annuum, Kırmızı biber, Antibakteriyal aktivite, Mikroskobik, Fiziko-kimyasal, İTK, Solanaceae.


Investigations on Capsıcum annuum L. Samples Purchased from Kayseri Province of Turkey

Ayşe Baldemir1, Esra Köngül2, Nilay Ildız3, Selen İlgün1
1Erciyes University, Faculty Of Pharmacy, Department Of Pharmaceutical Botany, Kayseri, Turkey
2Erciyes University, Faculty Of Pharmacy, Department Of Pharmacognosy, Kayseri, Turkey
3Erciyes University, Faculty Of Pharmacy, Department Of Pharmaceutical Microbiology, Kayseri, Turkey

Capsicum annuum L. (Solanaceae) originates from Central America (native of Mexico). It is cultivated throughout Turkey as a condiment and vegetable, in fields or greenhouses, for its unripe green or ripe red fruits (in Turkish, “biber”). In this study, microscopical, physico-chemical analysis of 10 red pepper samples bought from Kayseri market were investigated if they conform to Capsicum annuum monograph in the European Pharmacopoeia. For this purpose, organoleptic and microscopic analyses, thin layer chromatography (TLC), tests on foreign matters, loss on drying, and total ash quantities were conducted on 10 samples, respectively. Additionally, antibacterial activities of Capsicum annuum methanol extracts and capsaicin (standard) against Escherichia coli (ATCC 25922), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), and Staphylococcus aureus (ATCC 25923) were examined by using disc diffusion method.

Keywords: Capsicum annuum, Red pepper, Anti-bacterial activity, Microscopical, Physico-Chemical, TLC, Solanaceae.


Ayşe Baldemir, Esra Köngül, Nilay Ildız, Selen İlgün. Investigations on Capsıcum annuum L. Samples Purchased from Kayseri Province of Turkey. . 2015; 12(3): 144-158

Sorumlu Yazar: Ayşe Baldemir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar