. 2011; 8(3): 195-199 | DOI: 10.5505/tjod.2011.15013  

Postcoital bleeding: colposcopic and clinicopathologic evaluation

Behiye Pınar Göksedef1, Şafak Yılmaz Baran1, Onur Kaya1, Saime Gül Barut2, Ahmet Çetin1
1Haseki Teaching And Research Hospital, Obstetrics And Gynecology, Istanbul, Turkey
2Haseki Teaching And Research Hospital, Department Of Pathology, Istanbul, Turkey

Objective: To determine the demographic, clinical, cytologic, colposcopic findings in women with postcoital bleeding
Material-Methods: Forty-eight premenopausal women with postcoital bleeding were referred to colposcopy unit between September 2009 and September 2010. Demographic features, cervical cytology results, colposcopic diagnosis and biopsy reports of cases were evaluated. Data were analyzed with SPSS 17.0.
Results: The median age was 37 (23-49). Most of the cases did not use a contraceptive method (n=17, 35.4%) and were monogamous (n= 45, 93.8%) and multiparous (n=36, 75%). Cervical cytology identified 5 patients with ASC-US/LSIL, 2 with ASC-H and 3 with HSIL. Out of the 48 cases, 38 women had normal findings at colposcopy (79.2%) and 6 women had high grade cervical intraepithelial neoplasia (CIN 2/3) and invasive carsinoma (12.5%). Biopsy was taken from 39.6% of patients after colposcopic evaluation. Four cases were reported as CIN 1 (8.4%), 1 case as CIN 2 (2.1%), 1 case as CIN 3 (2.1%) and 2 cases as invasive carcinoma (4.2%) according to histopathologic evaluation.
Conclusion: Even if, most of the cases with postcoital bleeding have benign lesions, colposcopy should be performed because of increased incidence of high grade CIN and invasive neoplasia.

Keywords: postcoital bleeding, smear, colposcopy.


Postkoital Kanama: Kolposkopik ve Klinikopatolojik Değerlendirme

Behiye Pınar Göksedef1, Şafak Yılmaz Baran1, Onur Kaya1, Saime Gül Barut2, Ahmet Çetin1
1Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği, Istanbul, Türkiye
2Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Istanbul, Türkiye

Amaç: Postkoital kanama şikayeti olan olguların, demografik, klinik, sitolojik, kolposkopik ve patolojik bulgularının ortaya konmasıdır.
Materyal- Metod: Eylül 2009-Eylül 2010 tarihleri arasında jinekoloji polikliniğine postkoital kanama şikayeti ile başvurup Kolposkopi Ünitesi’ne yönlendirilen 48 premenopozal olgu değerlendirmeye alındı. Olguların demografik özellikleri, smear sonuçları, kolposkopik tanıları ve biyopsi raporları değerlendirildi. Bulgular SPSS 17.0 ile analiz edildi.
Bulgular: Ortanca yaş 37 (23-49) olarak saptandı. Olguların çoğunluğu korunma yöntemi kullanmamakta (n=17, 35.4), tek eşli (n= 45, %93.8) ve multipariteye sahipti (n=36, %75). ASC-US/LSIL smear değişikliği 5 (%10.5) olguda, ASC-H smear bulgusu 2 (%4.2) olguda izlenirken; HSIL 3 (%6.3) olguda tespit edildi. Kolposkopide en sık servikal preinvazif/invazif lezyonlar için negatif bulgular (%79.2) olup, yüksek dereceli CIN lezyonu (CIN 2/3) ve invazif kanser bulgusu 6 olguda izlendi (%12.5). Kolposkopi sonrası %39.6 olgudan biyopsi alındı. Histolojik değerlendirme sonrasında 4 olguda CIN 1 (%8.4), 1 olguda CIN 2 (%2.1), 1 olguda CIN 3 (%2.1) ve 2 olguda invazif kanser (%4.2) saptandı
Sonuç: Postkoital kanama ile başvuran olgularda çoğunlukla benign bulgular saptanmasına rağmen, yüksek dereceli CIN ve invazif kanser insidansındaki artış nedeniyle kolposkopik olarak değerlendirme gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: postkoital kanama, smear, kolposkopi.


Behiye Pınar Göksedef, Şafak Yılmaz Baran, Onur Kaya, Saime Gül Barut, Ahmet Çetin. Postcoital bleeding: colposcopic and clinicopathologic evaluation. . 2011; 8(3): 195-199

Corresponding Author: Behiye Pınar Göksedef, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar