. 2010; 7(1): 35-39

Cervical screening programme in Trabzon county

Şafak Ersöz1, Abdülkadir Reis1, Nimet Baki2
1Karadeniz Technical University Faculty Of Medicine Department Of Pathology, Trabzon
2Village Health Clinic of Yomra, group chairman, Trabzon

AIM: Cytological evaluation carries a great significance for the early detection and treatment of invasive cervical carcinoma precursors. Pap-smear test are considered as a quite effective screening method for this purpose. This screening can be easily performed at the first step health care centers without causing an economic burden if only selected patients were referred to second and third step medical care centers. In this program we aimed to perform a cross-sectional survey for cervix cancer in Trabzon center and surrounding area using cervical smears obtained at first step health care centers.
MATERIAL-METHOD: A total number of 3000 cases with an age range of 25-64 were screened between March and May of 2007. This program was supported by USIDER. Smears obtained with cytological brushes were prepared with conventional methods and stained with Papanicolaou dye. Pap smears were reviewed by two pathologists according to 2001 Bethesda classification.
RESULTS: A great majority of the smears (93.3 %) were found to be satisfactory, while only 6.7 were found to be insufficient. Analysis of satisfactory cervical smears revealed cervical epithelial cell anomalies in 73 cases (2.4%); of these cases 57 (1.9%) had atypical squamous cell of undetermined significance (ASC-US), 11 (0.4 %) had low grade squamous intra-epithelial lesion (LSIL), 3 (0.1%) high grade squamous intra-epithelial lesion (HSIL), and 2 (0.07 %) had squamous cell carcinoma.
CONCLUSION: Smears obtained at the first step health care centers were found to be satisfactory in a major proportion of the cases. Screening programs play a great role in the declining of cancer incidence. These screening programs should be included in national health politics. First step health care centers might be used for this purpose concerning the health economics.
Key words: cervix Uteri; diagnosis; cervical smears

Keywords: cervix uteri, diagnosis, cervical smears


Trabzon ilinde servikal tarama programı

Şafak Ersöz1, Abdülkadir Reis1, Nimet Baki2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Bölümü, Trabzon
2Yomra Sağlık Ocağı Sağlık Grup Başkanlığı, Trabzon

AMAÇ: Sitolojinin jinekoloji pratiğinde uygulanması, invaziv serviks kanseri öncüllerinin erken tanı ve tedavisinde önemli rol oynamaktadır. Pap smear testleri etkili bir kitle tarama metodu olarak benimsenmiştir Birinci basamak sağlık kurumlarını kullanarak tarama programı oluşturmak az bir bütçeyle uygun sevk zinciri içerisinde kolaylıkla sağlanabilir. Bu programda birinci basamak sağlık hizmetinden yararlanarak, Trabzon merkez ve ilçelerinde servikal smear sonuçları ile serviks kanseri için kesitsel bir tarama amaçlanmıştır.
GEREÇ-YÖNTEM: 2007 Mart-Mayıs ayları içinde USİDER (Uluslararası Sivil Toplumu Destekleme ve Geliştirme Derneği) sponsorluğunda gerçekleşen programda 3000 kadına Pap smear uygulanmıştır. Programda hedef alınan kadınlar 25-64 yaş arasındadır. Smearler, sitolojik fırçalar kullanılarak konvansiyonel yöntem ile hazırlanmış, Papanicolaou ile boyanmıştır. Pap smearler iki patolog tarafından 2001 Bethesda sistemi kullanılarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Değerlendirmede yetersiz smearlerin oranı % 6.7, yeterli smearlerin oranı ise % 93.3’tür. Yeterli Pap testlerin 73’ünde (%2.4) saptanan epitelyal hücre anormalliklerinden 57’si (% 1.9) önemi belirsiz atipik skuamöz hücre (ASC-US), 11’i (% 0.4) düşük dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon (LSIL), 3’ü (%0.1) yüksek dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon (HSIL), 2’si (%0.07) skuamöz hücreli karsinom tanısı almıştır.
SONUÇ: Birinci basamak sağlık kurumlarında alınan smearler, büyük oranda yeterli bulunmuştur. Tarama programları kanser insidansının azaltılmasında etkin rol oynamaktadır. Tarama programları ulusal sağlık politikalarında yer almalıdır. Maliyet düşüklüğü nedeniyle birinci basamak hizmetleri bu amaçla kullanılabilir.
Anahtar kelimeler: serviks; tanı; servikal smear

Anahtar Kelimeler: serviks, tanı, servikal smear


Şafak Ersöz, Abdülkadir Reis, Nimet Baki. Cervical screening programme in Trabzon county. . 2010; 7(1): 35-39

Corresponding Author: Şafak Ersöz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar