. Baskıdaki Makaleler: TJO-98975

İntravitreal Deksametazon İmplant Enjeksiyonu Sonrasında Gelişen Ekstramaküler Retina Deliği: Olgu Sunumu

Cansu Ekinci1, Alp Kayıran2, Hakan Özdemir1
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Yeditepe Üniversitesi Göz Hastalıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul, Türkiye

İntravitreal deksametazon implantı olan Ozurdex diyabet ve retinal ven dal tıkanıklığına bağlı makula ödeminin tedavisinde endikedir. Ozurdex enjeksiyonu sonrasında en sık görülen yan etkiler, göz içi basınç yüksekliği ve katarakt iken, enjeksiyon ile ilişkili çeşitli komplikasyonlar da seyrek olarak bildirilmiştir. Ozurdex enjeksiyonu sonrasında gelişen ekstramaküler retina deliği olgusunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: İntravitreal deksametazon implant, Ozurdex, retina deliği


Extramacular Retinal Hole Following Intravitreal Dexamethasone Implant: Case Report

Cansu Ekinci1, Alp Kayıran2, Hakan Özdemir1
1Bezmialem Vakif University School Of Medicine, Department Of Ophthalmology, İstanbul, Turkey
2Yeditepe University Medical Faculty Department of Ophthalmology, İstanbul, Turkey

Intravitreal dexamethasone implant, Ozurdex is indicated for the treatment of macular edema due to diabetes and branch retinal vein occlusion.While most common ocular side effects are elevated intraocular pressure and cataract formation, rare complications related to the injection have been reported. We present a case with extramacular retinal hole after Ozurdex injection.

Keywords: Intravitreal dexamethasone implant, Ozurdex, retinal hole
Sorumlu Yazar: Cansu Ekinci, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar