. Baskıdaki Makaleler: TJO-96337

Orofaringeal Tularemi Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Nadir Bir Komplikasyon: Dakriyosistit

Helin Ceren Köse, Melek Banu Hoşal
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

Tularemi, gram negatif ve virülansı yüksek bir kokobasil olan Francisella Tularensis’in yol açtığı zoonotik bir enfeksiyondur. Tularemi enfeksiyonunun bir alt tipi olan orofaringeal hastalık, Türkiye de dahil olmak üzere hastalığın Doğu Avrupa bölgelerinde en sık görülen klinik formudur. Bu klinik formda hastalık baş boyun bölgesine lokalizedir ve boğaz ağrısı, ateş ve boyunda kitle bulguları ile kendini gösterir. Hastalığın bu formu, spesifik olmayan klinik ve laboratuar bulgularından dolayı diğer mikrobiyal ajanların neden olduğu tonsillit, farenjit veya servikal lenfadenit şeklinde yanlış tanı alabilir. Bu çalışmada, orofaringeal tularemi sonrası nazolakrimal kanal tıkanıklığı ve dakriyosistit gelişen bir olgu tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tularemi, Nazolakrimal kanal tıkanıklığı, Dakriyosistit


A Rare Complication Caused by Oropharyngeal Tularemia: Dacryocystitis

Helin Ceren Köse, Melek Banu Hoşal
Department of Ophthalmology, Ankara University, Ankara, Turkey

Tularemia is a zoonotic disease caused by Francisella tularensis, a highly virulent gram negative coccobacillus. Oropharyngeal tularemia which is one of the clinical subtypes is the most common clinical form of the disease in East Europe, including Turkey. This clinical form affects mostly head and neck region and the most frequent complaints of the patients were mass in the neck, sore throat, and fever. This form of tularemia may be confused with tonsillitis, pharyngitis, or cervical lymphadenitis caused by other microbial agents; because of nonspesific clinical and laboratory features. In this study, we present a patient with nasolacrimal duct obstruction and dacryocystitis caused by oropharyngeal tularemia.

Keywords: Tularemia, Nasolacrimal duct obstruction, Dacryocystitis
Sorumlu Yazar: Helin Ceren Köse, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar