. Baskıdaki Makaleler: TJO-90768

10 yıl izlemli Bietti kristalin distrofili olguda swept-source optik koherens tomografi anjiografisi

Şefik Can İpek1, Ziya Ayhan1, Sibel Kadayıfçılar2, Ali Osman Saatci1
1Dokuz Eylül Uni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi̇, Göz Hastalıkları Anabi̇li̇m Dalı. İzmi̇r
2Hacettepe Uni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi̇, Göz Hastalıkları Anabi̇li̇m Dalı Ankara

İlk kez, 27 yaşında muayene edilen ve 10 yıllık izlemi olan Bietti kristalin distrofili (BKD) kadın hastanın, takipleri spektral domain optik koherans tomografi (SD-OKT) ve sonrasında da swept source optik koherans tomografi anjiyografiyle (SS-OKTA) değerlendirildi. SS-OKTA incelendiğinde, dış retina izdüşümlü kesitte, retina pigment epiteli atrofisi nedeniyle koroid damarlarının izlendiği ve koryokapillaris izdüşümlü kesitte ise koryokapillaris akımının belirgin azaldığı saptandı. OKTA, BKD'li hastaların izleminde koryoid atrofisi gelişim miktarının saptanmasında önemli bir rol oynayabilecektir

Anahtar Kelimeler: Bietti kristalin distrofisi, optik koherans tomografi, optik koherans tomografi anjiografi, retina distrofisi


Swept-source optical coherence tomography angiography in patients with Bietti crystalline distrophy followed-up 10 years

Şefik Can İpek1, Ziya Ayhan1, Sibel Kadayıfçılar2, Ali Osman Saatci1
1Department Of Ophthalmology, Dokuz Eylul Unıversi̇ty School Of Medi̇ci̇ne, Izmi̇r, Turkey
2Department Of Ophthalmology, Hacettepe Uni̇versi̇ty School Of Medi̇ci̇ne, Ankara, Turkey

A woman with Bietti’s crystalline dystrophy (BCD) was first examined when she was 27 years of age and has been followed-up for ten more years. The disease course was monitorized initially with spectral domain-optical coherence tomography and then with swept source optical coherence tomography angiography (OCTA). OCTA analysis showed that choroidal vessels could be visualised at the outer retinal layer segmentation due to retinal pigment epithelial atrophy and blood flow was reduced at the level of choroidal segmentation. OCTA can play a major role in the follow-up of BCD patients by analysing the choroidal flow changes

Keywords: Bietti crystalline dystrophy, optical coherence tomography, optical coherence tomography angiography, retinal dystrophy
Sorumlu Yazar: Ali Osman Saatci, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar