. Baskıdaki Makaleler: TJO-84665

Anti-VEGF tedaviye dirençli diyabetik makula ödemi olgularında dexametazon implant

Serhad Nalçacı, Cezmi Akkın, Filiz Afrashi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: Anti-VEGF tedaviye dirençli diyabetik makula ödemi (DMÖ) olgularında tek doz intravitreal dexametazon implantın etkinliğinin araştırılması.
Gereç ve Yöntem: İntravitreal ranibizumab tedavisine dirençli diyabetik makula ödemi olan 14 hastanın 20 gözü çalışmaya dahil edildi. Her bir göze tek doz intravitreal dexametazon implant enjeksiyonu uygulandı ve hastalar altı ay süreyle izlendi. Tedavi yanıtı aylık göz içi basıncı (GİB), en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK) ve santral foveal kalınlık (SFK) ölçümleri ile değerlendirildi.
Bulgular: Tedavi öncesi GİB 14.9±2.7 mmHg’dı ve enjeksiyon sonrası altı aylık dönemde anlamlı değişim göstermedi. Tedavi öncesi EİDGK 1.04±0.35 logMAR düzeyindeydi ve birinci ayda istatistiksel olarak anlamlıklık göstermeksizin 0.86±0.31logMAR düzeyine yükseldi (p=0.056). SFK, tedavi öncesi 682.2±229.2 µm’luk değere göre tedavi sonrası tüm aylarda istatistiksel olarak anlamlı derecede daha inceydi. İzlem süresince endoftalmi, anlamlı katarakt veya regmatojen retina dekolmanı görülmedi.
Sonuç: İntravitreal dexametazon implant, altı aylık dönem içersinde herhangi bir komplikasyona yol açmaksızın SFK’da anlamlı derecede incelme sağlamaktadır. SFK’daki incelmeye parallel olarak EİDGK artışı sağlanamamış olsa da intravitreal dexametazon implant anti-VEGF enjeksiyonlarına dirençli DMÖ olgularının tedavisinde etkili ve güvenilir bir tedavi yöntemi olarak göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: dexametazon, diyabetik makula ödemi, ranibizumab, vasküler endotelyal büyüme faktörü


Dexamethasone implant in patients with diabetic macular edema resistant to anti-VEGF therapy

Serhad Nalçacı, Cezmi Akkın, Filiz Afrashi
Department of Ophthalmology, Ege University, Izmir, Turkey

Purpose: To investigate the efficacy of single dose intravitreal dexamethasone implant in patients with diabetic macular edema (DME) resistant to anti-VEGF therapy.
Methods: Twenty eyes of 14 patients (8 male, 6 female; mean age, 65±5.7 years) with DME resistant to intravitreal ranibizumab injections were studied. One dose of intravitreal dexamethasone implant injection was applied to each eye and patients were followed up for six months. The response to therapy was assessed monthly by measuring intraocular pressure (IOP), the best-corrected visual acuity (BCVA), and central foveal thickness (CFT).
Results: Baseline (before injection) IOP was 14.9±2.7 mmHg and did not change significantly in six months following the injection. Baseline BCVA was 1.04±0.35 logMAR and improved to 0.86±0.31 at month one without statistical significance (p=0.056). CFT was significantly lower in all monthly measurements compared to its baseline value of 682.2±229.2 µm. During the follow-up period, endophthalmitis, significant cataract or regmatogenous retinal detachment were not detected.
Conclusions: Intravitreal dexamethasone implant injection is associated with significant CFT reduction for up to six months without causing any complications. Although the BCVA did not improve in parallel with the CFT reduction, intravitreal dexamethasone implant should be considered as an effective and safe treatment option in the management of DME patients resistant to anti-VEGF injections.

Keywords: dexamethasone, diabetic macular edema, ranibizumab, vascular endothelial growth factor
Sorumlu Yazar: Serhad Nalçacı, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar