. 2019; 49(1): 40-43

Santral Seröz Koryoretinopati - Behçet Hastalığı Tedavisine Eşlik Eden Bir Komplikasyon

Nur Doğanay1, Melike Balikoglu Yilmaz1, Betül Orduyılmaz1, Erdinç Aydın1, Ali Osman Saatci2
1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir/türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir/türkiye

Santral seröz koryoretinopati (SSKR) retina pigment epitelinin bir veya daha fazla fokal lezyon birlikteliğinde nörosensöriyel retinanın iyi sınırlı seröz dekolmanı ile karakterizedir. Psikososyal stresler, endojen katekolamin artışı ve endojen kortizol artışı risk faktörlerindendir. Sistemik steroidler katarakt gelişimi, intraoküler basınç artışı ve daha az sıklıkla, yakın hasta takibi ve basit bir tedavi değişikliği ile spontan düzelebilen SSKR gelişimi gibi oküler yan etkilere neden olabilir. Steroid tedavisi gerektiren patolojilerde steroid tedavisi altında görmesinin kötüleştiğinden şikâyet eden hastalarda SSKR akla getirilmelidir.
Bu çalışmada Behçet Hastalığı nedeniyle sistemik steroid tedavisi alırken akut SSKR gelişen 1 kadın ve 1 erkek olmak üzere 2 olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Behçet Hastalığı, santral seröz koryoretinopati, steroid.


Central Serous Chorioretinopathy - A Complication Associated with Behçet's Disease Treatment

Nur Doğanay1, Melike Balikoglu Yilmaz1, Betül Orduyılmaz1, Erdinç Aydın1, Ali Osman Saatci2
1Izmir Katip Celebi University, Faculty Of Medicine, Department Of Ophthalmology, Izmir/turkey
2Dokuz Eylül University, Faculty Of Medicine, Department Of Ophthalmology, Izmir/turkey

Central serous chorioretinopathy (CSC) is characterized by a well-defined serous choroidal detachment of the retinal pigment epithelium with one or more focal lesions of the neurosensory retina. Risk factors for CSC are psychosocial stress, increased endogenous catecholamine and increased endogenous cortisol. Systemic steroids can cause ocular side effects such as cataract development, increased intraocular pressure, and less frequently the development of CSC that can be improved spontaneously with close follow-up and a simple treatment change. Central serous chorioretinopathy should be considered in patients who complaining of worsening of their vision under steroid treatment in pathologies requiring steroid therapy.
In this study we present two cases, one male and one female, found to have acute CSC during systemic steroid treatment for Behçet's Disease.

Keywords: Behçet's disease, central serous chorioretinopathy, steroid.


Nur Doğanay, Melike Balikoglu Yilmaz, Betül Orduyılmaz, Erdinç Aydın, Ali Osman Saatci. Central Serous Chorioretinopathy - A Complication Associated with Behçet's Disease Treatment. . 2019; 49(1): 40-43

Sorumlu Yazar: Melike Balikoglu Yilmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar