. 2019; 49(1): 20-24

Sigara içmenin makula, retina sinir lifi tabakası ve koroid kalınlığı üzerine etkisi

Kuddusi Teberik
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Düzce

Amaç: Bu çalışmada, spektral domain optik koherens tomografi (SD-OCT) kullanılarak, sigara içenlerin makula, koroid ve retina sinir lifi tabakası kalınlıklarının sigara içmeyen sağlıklı bireylerle karşılaştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Ortalama 19.75 paket-yıl sigara tüketen 68 sağlıklı sigara içen ve 71 sigara içmeyen (kontrol grup) katılımcı dahil edildi. Makula, retina sinir lifi tabakası (RSLT) ve koroidal kalınlıklar (KK) SD-OCT ile belirlendi.
Bulgular: Ortalama yaş sigara içenlerde 42.7 ± 6.9 yıl, kontrol grubunda 41.1 ± 11.6 yıl idi (p= 0.32). Sigara içenlerde RSLT kalınlığı inferonazal kadranda 121.6 ± 27.4 μm, temporal kadranda 69.7 ± 9.8 μm iken, sigara içmeyenlerde bu değerler sırasıyla 109.0 ± 21.7 μm ve 75.9 ± 15.0 μm idi. Bu iki değer arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptandı (p = 0.003, p = 0.005, sırasıyla). Sigara içenlerde santral makula kalınlığı (SMK) 222.9 ± 18.9 μm ve subfoveal koroid kalınlığı 369.5 ± 105.3 μm iken, sigara içmeyenlerde bu değerler sırasıyla 222.9 ± 17.7 μm ve 347.4 ± 104.6 μm idi. Bu iki değer arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p = 0.99, p = 0.49, sırasıyla). Nazal ve temporal koroid kalınlıkları ile sigara içme süresi arasında anlamlı bir negatif ilişki vardı.
Sonuç: Çalışmamızın sonuçları, sağlıklı, kronik sigara içenlerde RSLT kalınlığının azaldığını ancak SMK ve KK'nın etkilenmediğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sigara içme, retinal kalınlık, koroid kalınlığı, spektral domain optik koherens tomografi


The effect of smoking on the macula, retina nerve fiber layer and choroidal thickness

Kuddusi Teberik
Department Of Ophthalmology, Duzce University Faculty Of Medicine, Duzce, Turkey

Objectives: This study aimed to compare the thickness of the macula, the choroid and the peripapillary retina nerve fiber layer (RNFL) in smokers with those of healthy, nonsmoking individuals using spectral domain optical coherence tomography (SD-OCT).
Materials and Methods: Sixtyeight healthy smokers with an average of 19.75 pack-years and 71 non-smoker subjects (control group) were included in the study. The macular thickness, RNFL thickness and choroidal thickness (CT) were measured by SD-OCT.
Results: The mean age of the smokers was 42.76 ± 6.97 years and the control group was 41.15 ± 11.61 years (p = 0.32). In the smoker group, the RNFL thickness was 121.60 ± 27.40 μm on the inferonasal quadrant, 69.75 ± 9.82 μm on the temporal quadrant, and 109.05 ± 21.71 μm and 75.95 ± 15.01 μm respectively in the non-smoking group. The differences were statistically significant (p = 0.003, p = 0.005, respectively). Whereas the central macular thickness (CMT) was 222.97 ± 18.95 μm and the subfoveal choroidal thickness was 369.52 ± 105.36 μm in the smoker group, these were found to be 222.98 ± 17.72 μm and 347.42 ± 104.63 μm respectively in the non-smoker group. There were no difference between these comparisons (p = 0.99, p = 0.49, respectively). A significantly negative correlation was found between duration of smoking with nasal and temporal choroidal thickness.
Conclusion: The results of our study revealed that the RNFL thickness was decreased, however the CMT and CT are not affected in the healthy, chronic smokers.

Keywords: Smoking, retinal thickness, choroidal thickness, spectral domain optical coherence tomography


Kuddusi Teberik. The effect of smoking on the macula, retina nerve fiber layer and choroidal thickness. . 2019; 49(1): 20-24

Sorumlu Yazar: Kuddusi Teberik, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar