. 2019; 49(1): 15-19

Yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonunda kombine katarakt cerrahisi ve intravitreal ranibizumab enjeksiyonunun 1. yıl sonuçları

Sabahattin Sül, Aylin Karalezli, Müjdat Karabulut
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Amaç: Aktif neovasküler yaşa bağlı makula dejenerasyonu (nYBMD) bulunan, intravitreal ranibizumab (IVR) tedavisi altında katarakt cerrahisi yapılan ve yapılmayan hastaların 1.yıl sonuçlarını karşılaştırmak
Gereç ve Yöntem: Aktif nYBMD bulunan 72 hastanın dosya kayıtları retrospektif olarak tarandı. 1. Grup komplike olmayan katarakt cerrahisi geçiren ve IVR uygulanan 23 hastadan, 2. Grup katarakt bulunmayan sadece IVR uygulanan 49 hastadan oluşmaktaydı. Cerrahi öncesi ve 1. Yıl sonunda her iki grup, en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK), santral foveal kalınlık (SFK), enjeksiyon sayıları ve YBMD aktivitesine (subretinal veya intraretinal sıvı) göre karşılaştırıldı. Görme keskinlikleri, logarithm of minimum angle of resolution (logMAR) ile değerlendirildi. Aktivite bulguları optik koherens tomografi ile değerlendirildi.
Bulgular: Tedavi öncesi 1. Grupta ortalama EİDGK 0.94±0.21, 2.grupta 0.77±0.36 idi (p=0.041). 1. Yıl sonunda 1. Grupta EİDGK 0.48±0.35, 2. Grupta 0.49±0.33 idi (p=0.902). EİDGK’lerinde değişim 1. Grupta 0.46±0.29, 2. Grupta 0.28±0.31 idi (p=0.026). SFK’lar, tedavi öncesi 1. Grupta 305±146µm, 2. Grupta 340±120µm (p=0.292), 1. Yıl sonunda 246±110µm, 2. Grupta 245±82µm (p=0.977) idi. SFK’larda değişim 1. Grupta 59±45µm, 2. Grupta 92±97µm (p=0.135) idi. 1 yıl boyunca 1. Grupta ortalama enjeksiyon sayısı 6.2±1.9 iken, 2. Grupta 5.7±1.8 (p=0.271) idi. 1. Yıl sonunda 1. Grupta 3 (%13) hastada, 2. Grupta ise 5 (%10.2) hastada subretinal sıvı (p=0.721) ve 1. Grupta 3 (%13) hastada, 2. Grupta 4 (%8.2) hastada (p=0.515) intraretinal kist mevcuttu.
Sonuç: Katarakt cerrahisi ile kombine IVR tedavisi aktif nYBMD hastalarında görme keskinliğinde belirgin artış sağlamıştır. Anatomik sonuçlar, IVR tedavisi altında katarakt cerrahisinin nYBMD’de kötü yönde progresyona neden olmuyor gibi görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Neovasküler yaşa bağlı majula dejenerasyonu, Ranibizumab, Katarakt cerrahisi


First year outcomes of cataract surgery combined with intravitreal ranibizumab injection in wet age related macular degeneration

Sabahattin Sül, Aylin Karalezli, Müjdat Karabulut
Mugla Sitki Kocman University Faculty of Medicine, Department of Ophthalmology

Objective: To compare the first year results of patients with active neovascular age related macular degeneration (nAMD) under intravitreal ranibizumab (IVR) treatment, who underwent or did not undergo cataract surgery.
Materials and Methods: The records of 72 patients with active nAMD were reviewed retrospectively. Group 1 consisted of 23 patients who underwent uncomplicated cataract surgery and continued with IVR treatment and group 2 consisted of 49 patients without cataract and received only IVR treatment. Both groups are compared according to pretreatment and first year best spectacle corrected visual acuity (BCVA), central foveal thickness (CFT), number of injections and nAMD activity (presence of subretinal or intraretinal fluid). Logarithm of minimum angle of resolution (logMAR) was used fort he determination of visal acuity. Activity findings were evaluated with optical coherence tomography.
Results: Pretreatment BCVA was 0.94±0.21 in group 1 and 0.77±0.36 in group 2 (p=0.041). At the end of first year, BCVA was 0.48±0.35 in group 1 and 0.49±0.33 in group 2 (p=0.902). BCVA change was 0.46±0.29 in group 1 and 0.28±0.31 in group 2 (p=0.026). Pretreatment CFT was 305±146µm in group 1 and 340±120µm in group 2 (p=0.292). At the end of first year, CFT was 246±110µm and 245±82µm in group 2 (p=0.977). CFT change was 59±45µm in group 1 and 92±97µm in group 2 (p=0.135). Group 1 received average 6.2±1.9 and group 2 5.7±1.8 (p=0.271) injections during 1 year. At the end of first year, 3 (13%) patients in group 1 and 5 (10.2%) patients (p=0.721) in group 2 had subretinal fluid and 3 (13%) patients in group 1 and 4 (8.2%) patients (p=0.515) in group 2 had intraretinal fluid.
Conclusion: Cataract surgery combined with IVR treatment yielded significant visual gain in patients with active nAMD. Anatomic results suggest that cataract surgery does not appear to worsen nAMD.

Keywords: Neovascular age related macular degeneration, Ranibizumab, Cataract surgery


Sabahattin Sül, Aylin Karalezli, Müjdat Karabulut. First year outcomes of cataract surgery combined with intravitreal ranibizumab injection in wet age related macular degeneration. . 2019; 49(1): 15-19

Sorumlu Yazar: Sabahattin Sül, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar