. Baskıdaki Makaleler: TJO-67670

Sentetik kannabinoid (Bonzai) kullanımı ile ilişkili Purtscher benzeri retinopati

Zafer Onaran1, Yaprak Akbulut1, Serkan Tursun2, Tevfik Oğurel1, Nesrin Gökçınar1, Ayşegül Alpcan2
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı

Purtscher retinopati ilk olarak ciddi kafa travmasını takiben gelişen retinal ödem, atılmış pamuk benzeri eksudalar ve kanama tablosuyla tarif edilmiş mikrovasküler tıkayıcı bir hastalıktır. Benzer klinik görünümün travmayla ilgili olmaksızın sistemik hastalıklarla birlikte görülmesi Purtscher benzeri retinopati olarak adlandırılmaktadır.Madde kullanımı (Bonzai) neticesinde gelişen görme azlığı şikayeti olan hastanın muayenesinde her iki arka kutupta yaygın atılmış pamuk manzarası izlenmiş, yapılan floresein anjiografi ve optik koherens tomografi tetkikleri ile Purtscher benzeri retinopati tanısı konulmuştur. Bonzai kullanımı sonrası tanımlanan ilk olgu olması açısından hastanın sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kannabinoid, madde kullanımı, Purtscher benzeri retinopati


Synthetic cannabinoid (Bonzai) related Purtscher-like retinopathy

Zafer Onaran1, Yaprak Akbulut1, Serkan Tursun2, Tevfik Oğurel1, Nesrin Gökçınar1, Ayşegül Alpcan2
1Kırıkkale University Medical Faculty, Department of Ophthalmology
2Kırıkkale University Medical Faculty, Department of Pediatrics

Purtscher's retinopathy is a microvascular obstructive disease initially described as retinal edema, cotton wool like exudation and hemorrhages occurring after severe head trauma.A similar clinical appearance is called Purtscher-like retinopathy associated with systemic diseases, regardless of trauma. Ophthalmic examination of the patient with complaints of blurred vision due to substance (Bonzai) use revealed bilateral cotton-wool spots.Flourescein angiography and optic coherence tomography were carried out and Purtscher-like retinopathy diagnosis was made. We aimed to present the patient in terms of the first case described after Bonzai use.

Keywords: Cannabinoid, substance abuse, Purtscher-like retinopathy
Sorumlu Yazar: Zafer Onaran, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar