. Baskıdaki Makaleler: TJO-65928

Az görmeye genel yaklaşım; az görenin muayene ve rehabilitasyonu

Esra Şahlı, Aysun İdil
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD, Görme Araştırmaları ve Az Görme Rehabilitasyonu Birimi, Ankara, Türkiye

Dünyada nüfusun giderek yaşlanması nedeniyle görsel yeti yitimi oranları giderek artmaktadır. Önleme ve tedavinin olanaklı olmadığı az görme ve körlük durumlarında görsel rehabilitasyon kişinin yaşam kalitesini artıran etkili bir yöntemdir. Az görme rehabilitasyonunda amaç, kişileri yaşamda bağımsız, ekonomik olarak gelir sağlayabilecek bir meslek ya da becerisi olan ve yaşamdan zevk alabilen bireyler haline getirmektir. Modern az görme rehabilitasyonunda aşamalar tanışma, rezidüel görsel işlevlerin değerlendirilmesi, rezidüel işlevsel görmenin değerlendirilmesi, girişim ve öneriler ile görme rehabilitasyonu tedavilerinden oluşur.

Anahtar Kelimeler: az görme, az görme rehabilitasyonu, rezidüel görsel işlevlerin değerlendirilmesi, rezidüel işlevsel görmenin değerlendirilmesi, az görmeye yardımcı cihazlar


Common approach to low vision; examination and rehabilitation of the patient with low vision

Esra Şahlı, Aysun İdil
Ankara University Faculty of Medicine, Department of Ophthalmology, Low Vision Rehabilitation and Research Center, Ankara, Turkey

Due to the increasing age of the population in the world, the rates of visual disability are increasing. Visual rehabilitation is an effective method to increase the quality of life of the person in cases of low vision and blindness in which prevention and treatment is not possible. In low vision rehabilitation, the aim is to make people who are independent in life, who have economically viable profession or skill and be able to enjoy their lives. The stages in modern low vision rehabilitation includes introduction, assessment of residual visual functions, assessment of residual functional vision, interventions and recommendations, and vision rehabilitation therapies.

Keywords: low vision, low vision rehabilitation, assessment of residual visual functions, assessment of residual functional vision, low vision aids
Sorumlu Yazar: Esra Şahlı, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar