. Baskıdaki Makaleler: TJO-39018

İç rektus kasina meme kanseri metastazi: Olgu sunumu

Özge Yabaş Kızıloğlu1, Fatma Paksoy Türköz2, Özgün Melike Totuk Gedar1, Mert Mestanoğlu3, Özlem Yapıcıer4
1Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
4Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Metastatik meme kanseri olan, 63 yaşında kadın hasta, çift görme ve sağ gözde dışa bakış kısıtlılığı ile başvurdu. Magnetik rezonans görüntülemede sağ iç rektus kasında izole büyüme görüldü. Büyüyen kasın biopsisinde meme kanseri metastazı saptandı. Meme kanseri olan bir hastada oküler motilite bozukluğu, ekstraoküler kasları içeren orbita metastazını akla getirmelidir. Tanı ve uygun tedavi için orbita görüntülemesi ve biopsisi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: ekstraoküler kas, iç rektus kası, meme kanseri, orbita metastazı


Breast carcinoma metastasis to the medial rectus muscle: Case report

Özge Yabaş Kızıloğlu1, Fatma Paksoy Türköz2, Özgün Melike Totuk Gedar1, Mert Mestanoğlu3, Özlem Yapıcıer4
1Department of Ophthalmology, Bahcesehir University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of Internal Medicine, Bahcesehir University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
3Bahcesehir University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
4Department of Pathology, Bahcesehir University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

A 63-year-old female patient with metastatic breast carcinoma presented to the ophthalmology clinic with diplopia and right abduction deficit. Magnetic resonance imaging showed isolated enlargement of the right medial rectus muscle. Biopsy of the enlarged muscle revealed metastasis of breast carcinoma. Ocular motility deficit in a patient with breast carcinoma should raise suspicion of metastasis to the orbit involving extraocular muscles. Orbital imaging and biopsy is necessary for diagnosis and appropriate treatment.

Keywords: breast carcinoma, extraocular muscle, medial rectus muscle, orbital metastasis
Sorumlu Yazar: Özge Yabaş Kızıloğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar