. 2019; 49(1): 25-29

Diyarbakır İlinde Aile Hekimlerinin Bebek ve Çocuk Göz Sağlığı Taramalarına Yaklaşımı

Zeynep Gürsel Özkurt1, Selahattin Balsak2, Mehmet Sinan Çamçi1, Kadir Bilgen1, İbrahim Halil Katran1, Adar Aslan1, Çağla Çilem Han1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Diyarbakır.
2Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Diyarbakır.

Giriş: Ülkemizde aile hekimleri koruyucu hekimlik hizmetleri ile bebek ve çocuk takiplerinden sorumludur. Bu kapsamda göz ve görme taramaları da aile hekimlerince yapılmaktadır. Bu çalışma ile Diyarbakır ilinde görevli aile hekimlerinin göz ve görme taramalarına olan yaklaşımlarını inceledik.
Gereç Yöntem: Diyarbakır ili merkez ve ilçellerinde çalışan 100 aile hekimi ile 16 soruluk anket dolduruldu.
Bulgular: Hekimlerin 88’i (%88) kırmızı refle tarama testini bildiklerini ifade ederken, 12' si (%12) hiç duymadıklarını belirttiler. Hekimlerin sadece 16'sının (%16) düzenli olarak kırmızı refle baktığı, 36'sının (%36) ise sadece arada şüphelenirse baktığını belirtildi. On hekim (%10) tarama yapmadıkları halde bebeği göz hekimine de yönlendirmediklerini söylediler. Altmış dokuz hekimin (%69) doğumsal kataraktı saptasa bile tedavi zamanını bilmedikleri görüldü. Beş hekimin (%5) merkezlerinde direkt oftalmoskobunun bulunmadığı öğrenildi. On iki hekim (%12) oftalmoskop kullanmayı hiç bilmediklerini bildirdiler. Çocuklarda okul öncesinde çocukların görme keskinliğini alan hekim sayısı 40 idi (%40). Eşel ile görme keskinliği tarif edemeyecek küçük çocuklarda ise refraksiyon muayenesi için göz hekimine gönderen hekim sayısı 66 idi (%66). Şaşılık saptadıkları zaman dört hekim (%4) hastayı ameliyat yaşına kadar bekleteceğini belirtti. Doksan üç hekim (%93) bu konuda eğitici seminer yapılmasının faydalı olacağını bildirdi.
Tartışma: Aile hekimlerimiz bebek ve çocuk göz taramaları açısından bilgilendirilmelileri için eğitici seminerler verilebilir. Aile hekimliği merkezlerinin tıbbi cihaz ve malzeme açısında denetlenmeleri gerekmektedir. Negatif performans uygulamasına bebek ve çocuk göz taramalarının da eklenmesi bu husustaki duyarlılığı arttıracaktır. Gelişmiş ülkelerdeki ayrıntılı göz tarama programlarını ülkemizde uygulayabilmek için gerekli alt yapıların oluşturulmaya başlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kırmızı refle tarama testi, Göz taraması, Doğumsal katarakt, Retinoblastom, Negatif performans uygulaması


Approach of Family Physicians to Infancy and Childhood Eye Screenings in Diyarbakır

Zeynep Gürsel Özkurt1, Selahattin Balsak2, Mehmet Sinan Çamçi1, Kadir Bilgen1, İbrahim Halil Katran1, Adar Aslan1, Çağla Çilem Han1
1Dicle University Medical Faculty Department Of Opthalmology. Diyarbakir
2Gazi Yasargil Training And Research Hospital Department Of Opthalmology. Diyarbakir

Objectives: In Turkey, preventive medicine servicesare in the responsibility of family physicians and vision screening is a key component of this responsibility. In this study, we aimed to investigate the approach of family physicians to vision screening in infants and children.
Materials and Methods: Data collection was achieved through a 16-item questionnaire administered to 100 family physicians working in the center and provinces of Diyarbakir.
Results: The results indicated that 88(88%) physicians declared knowing what the red reflex test was while 12 physicians declared that they had never heard about it. Only 16(16%) physicians were performing the test routinely and 36 (36%) physicians were performing it in the case of suspicion alone. Ten (10%) physicians indicated that they did not refer the patients to an ophthalmologist although they did not perform a red reflex test. Moreover, 5 (5%) physicians did not even have an ophthalmoscope and 12 (12%) physicians declared not knowing how to use an ophthalmoscope. The number of physicians who measured preschool visual acuity at least once was 40 (40%). Sixty-six (66%) physicians were referring younger children to an ophthalmologist, those who could not express their vision problems. Four (4%) physicians declared that they would suspend surgery in children with strabismus until they reached the age of surgery. Ninety-three (93%) physicians suggested that educational seminars about visual screening would be beneficial.
Conclusion: Educational seminars about visionscreening can have favorable outcomes. The medical devices in family medicine centers should be improved. Vision screening can be added to the negative performance systemin order to increase the sensitivity of the physicians in vision screening. To administer detailed eye screening programs like those in developed countries, an infrastructure should be established for this screening program.

Keywords: Red reflex test, Eye screening, Congenital cataract, Retinoblastoma, Negative performance app.


Zeynep Gürsel Özkurt, Selahattin Balsak, Mehmet Sinan Çamçi, Kadir Bilgen, İbrahim Halil Katran, Adar Aslan, Çağla Çilem Han. Approach of Family Physicians to Infancy and Childhood Eye Screenings in Diyarbakır. . 2019; 49(1): 25-29

Sorumlu Yazar: Zeynep Gürsel Özkurt, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar