. Baskıdaki Makaleler: TJO-04453

Pediatrik kanalikülit: olgu sunumu

Elif Eraslan Yusufoğlu, Sabiha Güngör Kobat
Elazığ Eğitim Ve Arştırma Hastanesi, Göz Kliniği, Elazığ

Kanalikülit, doğru tanı konulup tedavi edilmediği zaman nükslerle seyreden nadir görülen bir hastalıktır. Genellikle orta ve ileri yaşlarda görülür. Ancak nadiren çocuklarda ve infantlarda da karşımıza çıkabilmektedir.
On iki yaşında sağlıklı kız çocuk sağ göz alt kapakta şişlik ve çapaklanma şikayeti ile bize başvurdu. Son iki yıldır aynı şikayetlerle çok kez muayene olmuş fakat tedaviye rağmen bir iyileşme olmamıştı. Muayenede alt punktumda balık ağzı görünümü mevcuttu ve lakrimal kese bölgesine basmakla pürülan sekresyon geliyordu. Lavaj ile lakrimal pasajın açık olduğu görüldü. Klinik bulgulara dayanarak hastaya kanalikilit tanısı konuldu. Punktoplasti ile dakriyolitler cerrahi olarak kürete edildi. Cerrahi sonrası topikal antibiyotik uygulandı. Dakriyolitlerin histopatolojik incelemesinde enfeksiyon nedeninin actinomyces olduğu belirlendi Hastanın 12 aylık takibinde herhangi bir komplikasyon ve nüks izlenmedi.

Anahtar Kelimeler: Kanalikülit, puntoplasti, küretaj, actinomyces


Pediatric canaliculitis: case report

Elif Eraslan Yusufoğlu, Sabiha Güngör Kobat
Elazig Training And Research Hospital, Eye Clinic, Elazig

Canaliculitis is a rare disease with relapses when not properly diagnosed and treated. Mostly, it occurs in middle-age and advanced age. It is extremely rare in children and infants.
A healthy 12 years-old female patient presented with lower eyelid swelling and watery discharge in her right eye. During the last 2 years, the patient had been examined several times with same complaints but there was no improvement despite treatment. The examination showed that the lower punctum had an appearance of pouting punctum and with applying pressure on lacrimal sac purulent discharged occurred. Lavage showed that the lacrimal passage was not occluded. In ligt of all the clinical findings, the patient was diagnosed with canaliculitis. Punctoplasty with surgical curettage of the dacryoliths were performed. After the surgical procedure, a topical antibiotic was prescripted. The histopathological examination of dacryoliths revealed that the infective cause was actinomyces. No recurrence and complication were observed during 12 months follow-up.

Keywords: Canaliculitis, punctoplasty, curettage, actinomyces
Sorumlu Yazar: Elif Eraslan Yusufoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar