. 2016; 46(5): 251-254

Orbital Eccrine Hidrocystoma

Deniz Marangoz1, Işın Doğan Ekici2, Ferda Çiftçi1
1Department Of Ophthalmology, Yeditepe University School Of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department Of Pathology, Yeditepe University School Of Medicine, İstanbul, Turkey

Twenty-nine year-old female patient presented with a painless mass on her upper eyelid medially. She noticed 4 years ago and it increased in size over time. No diplopia, no eyelid swelling, no skin lesion overlying the mass and no visual disturbances developed. In ocular examination eye movements and funduscopy were normal. The mass was movable and painless with palpation. MRI with contrast showed a 12x8x7 mm sized well-circumscribed cystic lesion with no contrast dye appearance. Surgically removal was performed delicately, no capsular rupture was occured. Patological examination revealed an eccrine hidrocystoma. Our aim is to underline that ecrine hidrocystoma should be involved in differential diagnosis of the orbital mass.

Keywords: eccrine gland, hidrocystoma, orbital cystic mass


Orbitada Ekrin Hidrokistoma

Deniz Marangoz1, Işın Doğan Ekici2, Ferda Çiftçi1
1Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Yirmidokuz yaşında kadın hasta, sol göz üst kapak medyalinde 4 yıldır giderek büyüyen ağrısız kitle şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Kitle üzerinde herhangi bir cilt lezyonu, kapak ödemi, diplopi ya da görsel şikayet bulunmamaktaydı. Oküler muayenesinde, göz hareketleri normaldi, fundus muayenesinde patolojiye rastlanmadı. Sol göz üst kapak medyalinde ağrısız, hareketli kitle palpe edildi. Kontrastlı orbita MR görüntülemesinde 12x8x7mm boyutunda kontrast tutmayan düzgün sınırlı kistik kitle lezyonu saptandı. Kapsül korunarak kitle total eksize edildi ve patolojik inceleme sonucunda ‘ekrin hidrokistoma’ tanısı konuldu. Amacımız, orbita tümörleri ayırıcı tanısında, orbitada nadir görülen ekrin hidrokistomanın da yer alması gerektiğini vurgulamaktır.

Anahtar Kelimeler: ekrin gland, hidrokistoma, orbitada kistik kitle


Deniz Marangoz, Işın Doğan Ekici, Ferda Çiftçi. Orbital Eccrine Hidrocystoma. . 2016; 46(5): 251-254

Corresponding Author: Deniz Marangoz, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar