. 2016; 46(5): 244-247

Idiopathic Isolated Cilioretinal Artery Occlusion Treated with Hyperbaric Oxygen Therapy

Serdar Aktaş1, Osman Murat Uyar2, Erol Özer3, Hatice Aktaş4, Kadir Eltutar3
1Department Of Ophthalmology, Dumlupinar University School Of Medicine, Kutahya, Turkey
2Department Of Ophthalmology, Maltepe University School Of Medicine, Istanbul, Turkey
3Clinic Of Ophthalmology, Istanbul Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Clinic Of Ophthalmology, Dpu Evliya Celebi Training And Research Hospital, Kutahya, Turkey

Cilioretinal artery occlusion (CLRAO) is a rare event; which has been reported in association with various systemic diseases. We report a case of idiopathic isolated CLRAO treated successfully with hyperbaric oxygen (HBO) therapy. A 26-year-old man presented with a sudden, painless visual loss and an inferior hemivisual field defect in the left eye. Fluorescein angiography demonstrated an occluded cilioretinal artery. After 2 weeks of HBO therapy, visual acuity improved from 20/200 to 20/20. The visual field defect improved.

Keywords: Cilioretinal artery occlusion, fluorescein fundus angiography, hyperbaric oxygen therapy, visual field


İdiopatik İzole Silioretinal Arter Tıkanıklığı Gelişen Bir Olguda Hiperbarik Oksijen Tedavisi

Serdar Aktaş1, Osman Murat Uyar2, Erol Özer3, Hatice Aktaş4, Kadir Eltutar3
1Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kütahya
2Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği, İstanbul
4Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği, Kütahya, Türkiye

Silioretinal arter tıkanıklığı (SRAT) çeşitli sistemik hastalıklarla birlikte bildirilmiş nadir bir durumdur. Bu çalışmada, hiperbarik oksijen (HBO) tedavisi ile başarılı olarak tedavi edilen idiopatik izole SRAT olgusu sunulmaktadır. Yirmi altı yaşında erkek hasta, sol gözünde ani ağrısız görme kaybı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Fundus floresein anjiografide silioretinal arterde tıkanıklık görüldü. Görme alanı incelemesinde sol gözde alt yarıda defekt saptandı. İki hafta süren HBO tedavisi sonrasında görme keskinliği 20/200’den 20/20’a çıktı. Görme alanı defekti kısmen düzeldi.

Anahtar Kelimeler: Silioretinal arter tıkanıklığı, fundus floresein anjiografi, hiperbarik oksijen tedavisi, görme alanı


Serdar Aktaş, Osman Murat Uyar, Erol Özer, Hatice Aktaş, Kadir Eltutar. Idiopathic Isolated Cilioretinal Artery Occlusion Treated with Hyperbaric Oxygen Therapy. . 2016; 46(5): 244-247

Corresponding Author: Serdar Aktaş, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar