. 2016; 46(5): 215-220

Clinical Features and Course of Patients With Peripheral Exudative Hemorrhagic Chorioretinopathy

Zafer Cebeci, Yasemin Dere, Şerife Bayraktar, Samuray Tuncer, Nur Kır
Istanbul University Istanbul Faculty Of Medicine, Ophthalmology Department,ıstanbul,turkey

Background: To evaluate the clinical characteristics of patients who were followed-up in our clinic with the diagnosis of peripheral exudative hemorrhagic chorioretinopathy (PEHC).
Materials and methods: Medical records of 12 patients who were diagnosed as PEHC in Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine Ophthalmology Department between July 2006 and June 2014 were reviewed retrospectively.
Results: This study included 21 eyes of 12 patients. Four (33.3%) of the patients were male and 8 (66.7%) were female and ages ranged between 73 and 89 years. Eight (66.7%) of the patients were referred us with the diagnosis of choroidal mass. Unilateral involvement was found in 3 and bilateral involvement in 9 patients. Temporal quadrants were involved in all eyes. Fifteen (71.4%) eyes had subretinal hemorrhage and hemorrhagic/serous retinal pigment epithelium (RPE) detachment, 11 (52.4%) had lipid exudation, 5 (23.8%) had chronic RPE alterations, 2 (9.5%) had subretinal fibrosis and 1 (4.8%) with vitreous hemorrhage. Drusen was accompanied to PEHC lesions in 11 (52.4%) eyes, geographic atrophy in 2 (9.5%) eyes, choroidal neovascularization scar in 2 (9.5%) eyes. Treatment was done in both eyes of a patient for lesions which threatens the macula, in a patient with bilateral macular edema and in a patient with vitreous hemorrhage. Remain of the eyes were followed-up without any treatment because they did not threaten the macula and they showed no progression during the follow-up.
Conclusion: Peripheral exudative hemorrhagic chorioretinopathy is a degenerative disease of peripheral retina that is seen in older ages and age-related macular degeneration (AMD) findings can accompany to this pathology. Especially in patients with AMD findings, peripheral retina must be evaluated carefully for existing PEHC lesions.

Keywords: hemorrhage, retinal pigment epithelial detachment, age related macular degeneration


Periferik Eksüdatif Hemorajik Koryoretinopatili Hastaların Klinik Özellikleri ve Seyri

Zafer Cebeci, Yasemin Dere, Şerife Bayraktar, Samuray Tuncer, Nur Kır
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ad,istanbul,türkiye

Amaç: Periferik eksüdatif hemorajik koryoretinopati (PEHK) tanısı konularak kliniğimizde takip edilen hastaların klinik özelliklerini değerlendirmektir.
Gereç ve yöntem: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında Temmuz 2006 ile Haziran 2014 tarihleri arasında PEHK tanısı ile takip ettiğimiz 12 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Çalışmaya 12 hastanın 21 gözü alındı. Hastaların 4’ü (% 33.3) erkek, 8’i (% 66.7) kadındı ve yaşları 73 ile 89 arasında değişmekteydi. Hastalardan 8’i (% 66.7) koroidal kitle tanısı tarafımıza sevk edilmişti. Üç hastada unilateral, 9 hastada bilateral tutulum saptandı. Tüm gözlerde temporal kadranda tutulum gözlendi. On beş (%71.4) gözde subretinal hemoraji ve hemorajik/seröz RPE dekolmanı, 11 (%52.4) gözde lipid eksüdasyonu, 5 (%23.8) gözde kronik RPE değişimleri, 2 (%9.5) gözde subretinal fibrozis, 1 (%4.8) gözde vitre içi hemoraji görüldü. On bir (%52.4) gözde drusen, 2 (%9.5) gözde coğrafik atrofi, 2 (%9.5) gözde KNV skarı PEHK’e eşlik etmekteydi. Bir hastada her iki gözde periferik lezyonların makulayı tehdit etmesinden dolayı, bir hastada bilateral makula ödemi nedeniyle ve bir hastada ise vitre içi hemoraji nedeni ile tedavi uygulandı. Geri kalan gözlerde periferik lezyonların makulayı tehdit etmemesi nedeni ile tedavisiz takip edildi ve takiplerde lezyonlarda ilerleme saptanmadı.
Sonuç: Periferik eksüdatif hemorajik koryoretinopati, ileri yaşta görülen periferik retinanın dejeneratif bir hastalığıdır ve yaşa bağlı makula dejeneransı (YBMD) bulguları da eşlik edebilmektedir. Özellikle YBMD bulguları olan hastalarda, periferik retinanın PEHK lezyonları açısından dikkatli değerlendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: hemoraji, retina pigment epiteli dekolmanı, yaşa bağlı makula dejeneresansı


Zafer Cebeci, Yasemin Dere, Şerife Bayraktar, Samuray Tuncer, Nur Kır. Clinical Features and Course of Patients With Peripheral Exudative Hemorrhagic Chorioretinopathy. . 2016; 46(5): 215-220

Corresponding Author: Zafer Cebeci, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar