. 2016; 46(5): 200-204

Long term results of small incision lenticule extraction in high myopia

Yusuf Yıldırım1, Cengiz Alagöz1, Abdülvahit Demir2, Onur Ölçücü1, Mehmet Özveren1, Alper Ağca1, Engin Bilge Özgürhan1, Ahmet Demirok1
1Prof.dr.n.reşat Belger Beyoglu Eye Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of Ophthalmology, Ministry Of Health, Kagithane Government Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: To evaluate two-year results of the small incision lenticule extraction (SMILE) for correction of high myopia.
Materials and Methods: Forty-five eyes of 35 patients with spherical equivalent of -7.10±0.95 D who underwent routine SMILE by a single surgeon were retrospectively followed-up for 2 years. SMILE was performed with a Visumax femtosecond laser (Carl Zeiss Meditec, Jena, Germany). Follow-up intervals were at 1st, 6th, 12th, and 24th months after surgery. We obtained following parameters: uncorrected and best corrected distance visual acuity and corneal wavefront measurements. We also recorded all complications.
Results: After 2 years, 86% of eyes with plano target had an uncorrected distant visual acuity (UDVA) of 20/20 or better. Two percent of eyes lost 1 line of corrected distant visual acuity (CDVA), while 32 % gained 1 line. The mean spherical equivalant (SE) after 2 years was -0.30±0.50 D. Corneal total high-order aberrations increased from 0.43 to 0.92 μm at postoperative 12th month. There were metallic foreign bodies at the corneal interface in 1 eye of 1 patient which cause no decrease in visual acuity.
Conclusion: SMILE for high myopia seems safe and effective in light of two-year follow-up results. The process caused a moderate increase in high order aberrations.

Keywords: Small-incision lenticule extraction, high myopia, high-order aberrations


Yüksek myopide küçük kesiden lentikül çıkarılması işleminin uzun dönem sonuçları

Yusuf Yıldırım1, Cengiz Alagöz1, Abdülvahit Demir2, Onur Ölçücü1, Mehmet Özveren1, Alper Ağca1, Engin Bilge Özgürhan1, Ahmet Demirok1
1Prof.dr.n.reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Kağıthane Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Bölümü, İstanbul

Amaç: Yüksek myopi tedavisinde küçük kesiden lentikül çıkarılması (SMILE) işleminin iki yıllık sonuçlarını değerlendirmek
Gereç ve Yöntem: Ortalama sferik eşdeğer değeri -7,10±0,95 D olan ve tek bir cerrah tarafından rutin SMILE işlemi uygulanmış 35 hastanın 45 gözü çalışmaya dahil edildi ve 2 yıllık takibi içeren dosyalar retrospektif olarak tarandı. SMILE cerrahileri Visumax femtosaniye lazer cihazı (Carl Zeiss Meditec, Jena, Germany) ile gerçekleştirildi. Cerrahi sonrası takipler 1, 6, 12 ve 24. aylarda yapıldı. Çalışma kapsamında düzeltmesiz (GK) ve en iyi düzeltilmiş görme keskinlikleri (DGK), korneal wavefront ölçümlerinin verileri ve tüm komplikasyonlar kaydedildi.
Bulgular: Cerrahi sonrası 24. ayda, emetropi hedeflenen hastaların %86’sı 20/20 ve üzeri görme keskinliğine sahipti. Gözlerin %2’si DGK’da 1 sıra kaybederken, %32’si 1 sıra kazanmıştı. 2 yıllık takip sonrası ortalama sferik eşdeğer değeri -0,30±0,50 D olarak saptandı. Korneanın yüksek sıralı aberasyonlarının toplamı 0,43 µm’den 12. ay sonunda 0,92 μm’ye yükselmişti. Bir hastanın bir gözünde korneal ara yüzeyde metalik yabancı cisimler saptanmıştır ancak bunlar görme keskinliğinde azalmaya sebep olmamıştır.

Sonuç: Yüksek myopinin tedavisinde SMILE cerrahisinin 2 yıllık takibinin sonuçları güvenli ve etkili bir tedavi seçeneği olduğunu göstermektedir. Bu cerrahi yüksek sıralı aberasyonlarda orta düzeyde bir artışa sebep olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Küçük kesiden lentikül çıkarılması, yüksek myopi, yüksek sıralı aberasyonlar


Yusuf Yıldırım, Cengiz Alagöz, Abdülvahit Demir, Onur Ölçücü, Mehmet Özveren, Alper Ağca, Engin Bilge Özgürhan, Ahmet Demirok. Long term results of small incision lenticule extraction in high myopia. . 2016; 46(5): 200-204

Corresponding Author: Yusuf Yıldırım, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar