. 2009; 15(2): 98-101

Anti-Ma2 Pozitif Paraneoplastik Ensefalit ve Mezotelyoma Benzeri Kötü Diferansiye Akciğer Kanseri

Can Ebru Bekircan1, Amber Eker1, Öztürk Ateş2, Kader Karlı Oğuz3
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Paraneoplastik ensefalit bulguları olan ve anti-Ma2 antikorlarının varlığı saptanan 47 yaşında bir kadın hastada hikaye ve toraks bilgi-
sayarlı tomografi bulgularıyla yüksek olasılıklı malign mezotelyoma tanısı koyulmuştur. Plevral iğne biyopsisinde yüksek dereceli neop-
lastik infiltratif hücreler tespit edilen hasta immünoterapiye rağmen kaybedilmiştir. Hücre tipi kesin ayırt edilememesine rağmen, kö-
tü diferansiye akciğer kanseri ve mezotelyoma düşünülen bu hastada, anti-Ma2 pozitif paraneoplastik ensefalit ile mezotelyoma bir-
likteliğinin ilk kez görülmesi nedeniyle bildirilmesi uygun görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Mezotelyoma, limbik ensefalit, ensefalit, paraneoplastik sendrom.


Can Ebru Bekircan, Amber Eker, Öztürk Ateş, Kader Karlı Oğuz. Paraneoplastic Encephalitis Associated with Anti-Ma2 Antibodies and Mesothelioma-Like Poorly Differentiated Lung Cancer. . 2009; 15(2): 98-101

Sorumlu Yazar: Can Ebru Bekircan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar