Turk J Neurol. 2008; 14(4): 295-298

Karbonmonoksit İntoksikasyonuna Bağlı Geç Ensefalopati: Olgu Sunumu

Abidin Erdal, Gülnihal Kutlu, Tuğba Tunç, Levent İnan
S.b. Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, Ankara

Bilimsel zemin: Karbonmonoksit “usta bir taklitçi” olarak adlandırılabilir ve klinik özgül olmayan, çeşitli tablolar şeklinde olabilir. Örneğin; senkop, yeni başlangıçlı epileptik nöbet, grip benzeri tablo, başağrısı, göğüs ağrısı gibi. Geç tip ensefalopati de klinikte görülebilen bir tablodur.
AMAÇ: Karbonmonoksit intoksikasyonuna bağlı geç tip ensefalopati görülen olgumuzda kliniğin ne kadar değişken olduğunu göstermeyi amaçladık.
OLGU: Yirmi bir yaşında, dört aylık gebe kadın hasta, acil servise konfüzyon ve yaygın rijidite ile başvurdu. Altı gün önce gelişen karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle, hastanemiz dahiliye yoğun bakımında takip edilmişti ve hasta hiperbarik oksijen tedavisi almıştı. Olgu karbonmonoksit intoksikasyonuna bağlı geç tip ensefalopati tablosu ön tanısıyla kliniğimize yatırıldı. Hastanın geliş nörolojik muayenesinde oryantasyonu yoktu ve kooperasyonu kısıtlıydı. Hastanın ayrıca sol üst ve alt ekstremitelerde daha belirgin olmak üzere tüm ekstremitelerinde rijidite vardı. Bilateral hoffman ve solda klonus pozitif olan hastada, derin tendon refleksleri alt ekstremitelerde hiperaktifti. Kraniyal manyetik rezonans görüntülemede (MRG), bazal ganglionlarda T1 ağırlıklı kesitlerde hipo, T2 ağırlıklı ve FLAIR kesitlerde hiperintens görünüm saptandı. Bir ay sonraki kranial MRG’de bulgular devam etmekteydi, fakat kısmen düzelmişti. Doğum yaptığı sırada hastanın nörolojik muayenesi tamamen normaldi.
YORUM: Karbonmonoksit intoksikasyonuna bağlı çok çeşitli nörolojik belirti ve bulgular görülebilmektedir ve hastaların kraniyal manyetik rezonans görüntülemelerindeki beyaz cevher değişikliklerinin yaygınlığı ile olguların prognozları ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: intoksikasyon, parkinsonizm, rijidite, karbonmonoksit


Delayed Encephalopathy of Carbon Monoxide Intoxication: Case Report

Abidin Erdal, Gülnihal Kutlu, Tuğba Tunç, Levent İnan
Neurology Clinic, Ministry Of Health Education And Research Hospital, Ankara, Turkey

Scientific BACKGROUND: Carbon monoxide has been called a “great mimicker” and the clinical presentations may be nonspecific. For example; syncope, new-onset seizure, flu-like illness, headache, and chest pain. Delayed encephalopathy has also been seen in clinic.
OBJECTIVE: We aimed to adduce delayed encephalopathy of carbon monoxide intoxication clinic variability in our case.
CASE: Twenty-one years old, four months pregnant woman was admitted to our emergency room with confusion and diffuse rigidity. She was followed up in critical care unit of internal medicine because of CO intoxication which occured six days ago and hyperbaric oxygen therapy was given. This case was hospitalized in neurology for delayed encephalopathy due to CO intoxication. Presented neurological examination at admission revealed disorientation and limited cooperation. The patient had rigidity especially left upper and lower extremities. Hoffman sign was positive and she had clonus sign on the left side. Deep tendon reflexes were hyperactive at the lower extremities. Cranial magnetic resonance imaging (MRI) revealed bilateral hypointensitiy at T1-weighted sequence and hyperintensity at T2-weighted and FLAIR sequences in basal ganglions. After one month, these findings were continued in cranial MRI, but partially improved. Neurological examination of patient during delivery was completely normal.
CONCLUSION: A lot of neurological signs and symptoms can be seen in carbon monoxide intoxication and white matter lesions which were observed in cranial magnetic resonance imaging correlated with patient’s prognosis.

Keywords: intoxication, parkinsonism, rigidity, carbon monoxide


Abidin Erdal, Gülnihal Kutlu, Tuğba Tunç, Levent İnan. Delayed Encephalopathy of Carbon Monoxide Intoxication: Case Report. Turk J Neurol. 2008; 14(4): 295-298

Sorumlu Yazar: Abidin Erdal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF (Türkçe)
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar