. 2008; 14(4): 295-298

Karbonmonoksit İntoksikasyonuna Bağlı Geç Ensefalopati: Olgu Sunumu

Abidin Erdal, Gülnihal Kutlu, Tuğba Tunç, Levent İnan
S.b. Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, Ankara

Bilimsel zemin: Karbonmonoksit “usta bir taklitçi” olarak adlandırılabilir ve klinik özgül olmayan, çeşitli tablolar şeklinde olabilir. Örneğin; senkop, yeni başlangıçlı epileptik nöbet, grip benzeri tablo, başağrısı, göğüs ağrısı gibi. Geç tip ensefalopati de klinikte görülebilen bir tablodur.
AMAÇ: Karbonmonoksit intoksikasyonuna bağlı geç tip ensefalopati görülen olgumuzda kliniğin ne kadar değişken olduğunu göstermeyi amaçladık.
OLGU: Yirmi bir yaşında, dört aylık gebe kadın hasta, acil servise konfüzyon ve yaygın rijidite ile başvurdu. Altı gün önce gelişen karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle, hastanemiz dahiliye yoğun bakımında takip edilmişti ve hasta hiperbarik oksijen tedavisi almıştı. Olgu karbonmonoksit intoksikasyonuna bağlı geç tip ensefalopati tablosu ön tanısıyla kliniğimize yatırıldı. Hastanın geliş nörolojik muayenesinde oryantasyonu yoktu ve kooperasyonu kısıtlıydı. Hastanın ayrıca sol üst ve alt ekstremitelerde daha belirgin olmak üzere tüm ekstremitelerinde rijidite vardı. Bilateral hoffman ve solda klonus pozitif olan hastada, derin tendon refleksleri alt ekstremitelerde hiperaktifti. Kraniyal manyetik rezonans görüntülemede (MRG), bazal ganglionlarda T1 ağırlıklı kesitlerde hipo, T2 ağırlıklı ve FLAIR kesitlerde hiperintens görünüm saptandı. Bir ay sonraki kranial MRG’de bulgular devam etmekteydi, fakat kısmen düzelmişti. Doğum yaptığı sırada hastanın nörolojik muayenesi tamamen normaldi.
YORUM: Karbonmonoksit intoksikasyonuna bağlı çok çeşitli nörolojik belirti ve bulgular görülebilmektedir ve hastaların kraniyal manyetik rezonans görüntülemelerindeki beyaz cevher değişikliklerinin yaygınlığı ile olguların prognozları ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: intoksikasyon, parkinsonizm, rijidite, karbonmonoksit


Abidin Erdal, Gülnihal Kutlu, Tuğba Tunç, Levent İnan. Delayed Encephalopathy of Carbon Monoxide Intoxication: Case Report. . 2008; 14(4): 295-298

Sorumlu Yazar: Abidin Erdal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar