Cilt: 23  Sayı: 2 - 2006
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Telomere and telomerase in hematologicalmalignancies
Ajlan Tükün, Güvem Gümüş Akay, Nüket Yürür Kutlay
Sayfalar 77 - 83
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTıRMA MAKALESI
2.
Mersin ilinde evlilik öncesi beş yıllık tarama sonuçlarının değerlendirilmesi
Five-year evaluation of premarital screening program for hemoglobinopathies in the province of Mersin, Turkey
Fatma Tosun, Adnan Bilgin, Atakan Kızılok, Abdullah Arpacı, Güneş T. Yüreğir
Sayfalar 84 - 89
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Effects of beta-adrenergic receptor blockade on stress-induced changes in hematological parameters of rats
Hritcu Lucian
Sayfalar 90 - 93
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
Aktif ve aktif olmayan inflamatuar barsak hastalığında trombin ile aktive olan fibrinolizis inhibitör antijeninin plazma düzeyleri
Plasma levels of thrombin activatable fibrinolysis inhibitor antigen in active and inactive inflammatory bowel disease
Mehmet Ali Özcan, Mesut Akarsu, Fatih Demirkan, Hale Akpınar, Faize Yüksel, Güner Hayri Özsan, Bülent Ündar, Özden Pişkin, İnci Alacacıoğlu
Sayfalar 94 - 99
Makale Özeti | Tam Metin PDF

5.
Mısır populasyonunda tromboza yatkınlığa yol açan beş polimorfizmin sıklığı
Frequency of five thrombophilic polymorphisms in the Egyptian population
Arzu Ulu, Ezzat Elsobky, Mohamed Elsayed, Züleyha Yıldız, Mustafa Tekin, Nejat Akar
Sayfalar 100 - 103
Makale Özeti | Tam Metin PDF

6.
Sitomegalovir antijenemisi allojeneik periferik kök hücre transplantasyonundan sonra kemik iliği transplantasyonuna göre daha sık gözlendi
Cytomegalovirus antigenemia is observed more frequently following allogeneic peripheral blood stem cell transplantation compared to bone marrow transplantation
Harika Çelebi, Klara Dalva, Murat Özhan, Meral Beksaç
Sayfalar 104 - 110
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
7.
Nadir bir trombositopeni nedeni: May-Hegglin anomalili iki olgu sunusu ve literatür özeti
A rare familial thrombocytopenia: May-Hegglin anomaly report of two cases and review of the literature
Hüseyin Gülen, Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Canan Vergin
Sayfalar 111 - 114
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
t(1;3)(p36;p21) bulgulu bir MDS/AML(M2) olgu sunumu ve literatür incelemesi
t(1;3)(p36;p21): presentation of a patient with MDS/AML (M2) and review of the literature
Gülgün S. Güven, Yelda Tarkan Argüden, Şeniz Öngören, Ayhan Deviren, Yıldız Aydın, Seniha Hacıhanefioglu
Sayfalar 115 - 118
Makale Özeti | Tam Metin PDF

HEMATOLOJIK GÖRÜNTÜLER
9.
Platelet satellitism in a pregnant woman
Mehmet Ali Özcan, Özden Pişkin, İnci Alacacıoğlu, Bülent Ündar
Sayfa 119
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
10.
Megadose methylprednisolone (MDMP) treatment
Şinasi Özsoylu, Öner Doğan
Sayfalar 120 - 121
Makale Özeti | Tam Metin PDF