SAUFBE Derg. 2011; 15(1): 30-35

Su Yosunu (Ulva lactuca)’nun Toprağın Su Tutma Kapasitesine Etkisi

Ömer Hulusi Dede1, Gülgün Dede1, Serkan Özdemir2
1Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Sakarya – Türkiye
2Özel Işık Fen Lisesi

Bu çalışmada toprağa su yosunu (Ulva lactuca) karıştırılmasının, toprağın su tutma kapasitesine etkisi ve zaman içindeki değişimi araştırılmıştır. Karadeniz sahilinden toplanan yosun yağmur suyu ile yıkanarak tuzluluktan arındırılmış ve kurutulduktan sonra toprağa %0, %2,5, %5, %10 ve %20 oranlarında karıştırılmıştır. Hazırlanan karışımlar saksılara doldurularak 25 ºC’de 0, 20, 40, 60 gün boyunca inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyonun sonunda toprağın organik madde miktarı ve su tutma kapasitesi belirlenmiştir. Toprağa yosun karıştırılması, toprağın gözenekliliğini artırarak su tutma kapasitesini artırmıştır. İnkübasyon ilerledikçe organik madde miktarı azalmıştır. 20. ve 40. günlerde mikro gözeneklilik artmış, hava kapasitesi azalmış, su tutma kapasitesi ise değişmemiştir. İnkübasyonun 60. gününde organik madde azalması yavaşlamış, hava kapasitesi normal değerlere gelmiş, su tutma kapasitesi azalmıştır. Toplam porozite ise değişmemiştir. İnkübasyonun başlangıç ve 60. gününde gözeneklilik ve su tutma kapasitesi artışında belirleyici doz %5 yosun ilavesi olmuş, bunun üstündeki dozlarda artış sınırlı kalmıştır. Optimum doz olarak belirlenen %5 yosun ilavesi, toprağın su tutma kapasitesini ortalama olarak %48 artırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Su yosunu, toprak, yetiştirme ortamı, su tutma kapasitesi, organik madde.


Effect of Sea Lettuce (Ulva lactuca) on Soil Water Holding Capacity

Ömer Hulusi Dede1, Gülgün Dede1, Serkan Özdemir2
1Sakarya University, Engineering Faculty, Environmental Engineering Department, Sakarya – Turkey
2Private Light Science High School

In this study, the effect of sea lettuce (Ulva lactuca) on soil water-holding capacity and the variation by over time were investigated. Sea lettuce (algae) was collected from the Black Sea coast, rinsed with rain water and dried to constant weight. Dried algae were added to soil at rate of 0%, 2.5%, 5%, 10% and 20%. Mixtures were filling the pots and incubated for 0, 20, 40, 60 days at 25 ºC. At the end of the incubation, soil organic matter and water holding capacity were determined. Adding of algae to soil was increased the porosity and water holding capacity. The amount of the organic matter was decreased by the incubation progress. At the 20 and 40 days, micro-porosity was increased, air capacity decreased and water-holding capacity has not changed. At the 60th incubation days, reduction of organic matter content was slowed, air capacity was reached to normal values and water holding capacity was decreased. Total porosity was not changed. At the beginning (0th) and the 60th incubation days, the distinctive dose was obtained at 5% for porosity and water holding capacity increases. Increased doses of the above have been limited. The optimum dose of 5% as determined by the addition of algae was increased soil water holding capacity by 48% on average.

Key words: Sea lettuce, soil, growing media, water holding capacity, organic matter.


Ömer Hulusi Dede, Gülgün Dede, Serkan Özdemir. Effect of Sea Lettuce (Ulva lactuca) on Soil Water Holding Capacity. SAUFBE Derg. 2011; 15(1): 30-35

Sorumlu Yazar: Ömer Hulusi Dede, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF (Türkçe)
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar