Cilt: 2012  Sayı: 11 - 2012
Özetleri Göster | << Geri
1.
TÜRKİYE İLE SINIR KOMŞULARI ARASINDAKİ DIŞ TİCARETİN KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER PERSPEKTİFİNDE ANALİZİ
ANALYSIS IN COMPARATIVE ADVANTAGES PERSPECTIVE OF FOREIGN TRADE OF TURKEY AND BORDER COUNTRIES
Birol Erkan
Sayfalar 1 - 22
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KARLILIK PERFORMANSININ ANALİZİ
ANALYSIS OF PROFITABILITY PERFORMANCE OF TURKISH BANKING SECTOR
Hakan SARITAŞ, Cengiz SARAY
Sayfalar 23 - 37
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
FUNDAMENTAL ANALYSIS OF ECONOMIC CRISIS IN THE UNITED STATES AND IN EUROPEAN UNION COUNTRIES: CAUSES AND EFFECTS
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN TEMEL ANALİZİ: NEDENLER VE ETKİLER
Hakan Sarıtaş, Altan Gökçe
Sayfalar 39 - 52
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ YÖNTEMİNİN TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE KULLANIMI
USING QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT METHOD IN THE SUPPLIER SELECTION
Mustafa Zihni TUNCA, Mustafa BAYHAN
Sayfalar 53 - 69
Makale Özeti | Tam Metin PDF

5.
ÖSYS BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ
THE DETERMİNANTS OF OSYS SUCCESS
Sevcan Güneş, Şakir Görmüş, Filiz Yeşilyurt, Gökhan Tuzcu
Sayfalar 71 - 81
Makale Özeti | Tam Metin PDF

6.
DOĞALGAZ KULLANIMINI ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ
AN ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS EFFECTING THE USE OF NATURAL GAS: AN EXAMPLE OF ISPARTA CITY
Yunus Gülcü, Selim Adem Hatırlı
Sayfalar 83 - 95
Makale Özeti | Tam Metin PDF

7.
YOKSULLUĞU AZALTMADA YENİ BİR YAKLAŞIM: YOKSUL-YANLI TURİZM
A NEW APPROACH AT POVERTY ALLEVIATION: PRO-POOR TOURISM
Zuhal Önez Çetin
Sayfalar 97 - 108
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
XVII. YÜZYILDA YAŞAMIŞ BİR BİLGİN: HEZÂRFEN HÜSEYİN EFENDİ
XVII. CENTURY SCHOLAR: HEZÂRFEN HÜSEYİN EFENDİ
Feyza Tokat
Sayfalar 109 - 115
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.
MAKRO EKONOMİK AÇIDAN TÜRKİYE’NİN ALTERNATİF ENERJİ İHTİYACININ ÖNEMİ
FROM IMPRANTANCE OF ALTERNATIFE ENERGY NEED OF TURKEY
Haldun SOYDAL, Zekeriya Mızrak, Murat Çetinkaya
Sayfalar 117 - 137
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
TÜRKİYE’NİN BÜYÜK KENTLERİNDE 1999-2009 YILLARI ARASINDAKİ İNTİHAR EĞİLİMLERİ
DISPOSITIONS OF SUICIDE BETWEEN THE 1999-2009 YEARS IN THE LARGE CITIES OF TURKEY
Mehmet Meder, Mustafa Gültekin
Sayfalar 139 - 151
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
XV.-XVI. YÜZYILLARDA HAMBAT YÖRESİNDE YERLEŞİM VE NÜFUS
SETTLEMENT AND POPULATION IN HAMBAT AREA IN THE 15th AND 16th CENTURIES
Mehmet Yaşar Ertaş
Sayfalar 153 - 167
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
EVLİLİK YOLUYLA IRKSAL VE DİNİ KESİŞMELER
RACE AND RELIGIOUS INTERSECTIONS THROUGH MARRIAGES
Meryem AYAN
Sayfalar 169 - 176
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
ŞİDDETE SÜRÜKLENEREK SUÇA İTİLENLER: GELECEĞİN SUÇLULARINI YETİŞTİRMEK ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
INDIVIDUALS DRAGGED BY VIOLENCE AND PUSHED INTO CRIME: REFLECTİONS ON THE TRAİNİNG OF TOMORROW’S CRİMİNALS
Rıza Sam
Sayfalar 177 - 189
Makale Özeti

14.
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASINA VE ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNE YANSITILMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
SOCIAL STUDIES PRESERVICE TEACHERS’ VIEWS ON NATURE OF SCIENCE AND REFLECTING NATURE OF SCIENCE ON LEARNING-TEACHING PROCESS
Necla KÖKSAL, Melek ÇINAR
Sayfalar 191 - 203
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
TÜRKÇEDE EYLEMSİLERİN (ORTAÇLAR VE ULAÇLAR ) FRANSIZCAYLA İLİŞKİLİ OLARAK İNCELENMESİ
CONSTRASTIVE STUDY OF PARTICIPLES IN TURKISH IN RELATION WITH FRENCH
Mustafa SARICA
Sayfalar 205 - 213
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
ÜTOPYA VE HİCVİN BULUŞMASI: SAMUEL BUTLER’IN EREWHON’U
WHERE UTOPIA AND SATIRE MEETS: SAMUEL BUTLER’S EREWHON
Tuncer YILMAZ
Sayfalar 215 - 230
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME GÖRSEL SANATLAR DERSİ PROGRAMININ SANAT EĞİTİMİ İLKELERİNİN İNCELENMESİ
STUDY OF ART EDUCATION PRINCIPLES OF VISUAL ARTS CURRICULUM IN THE SECOND LEVEL OF PRIMARY EDUCATION
Emre AŞILIOĞLU
Sayfalar 231 - 240
Makale Özeti | Tam Metin PDF