. 2011; 2011(8): 77-84

MİMİC MEN ADLI ROMANDA SÖMÜRGECİLİĞİN İNGİLİZ VE YERLİ KADIN KARAKTERLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Fatma Kalpaklı1
Postdoc. Res. Scholar, The University of Chicgo

Ata-erkil toplumlardaki, karşıtlıklar ve sömürgecilik eğilimleri kadınların sömürülmesi için ortam hazırlamaktadır. Ata-erkil toplumlarda, sadece erkekler değil, aynı zamanda kadınlar da kadınları baskı altına almakta ve sömürmektedir. Örneğin, bu toplumlarda beyaz kadına efendi rolü verilirken, siyah kadına da hizmetçi rolü verilmektedir. Böylelikle, ata-erkil kökenli sömürgecilik eğilimleri kadınlar arasında da nefret tohumları saçarak, hemcinslerin kendi aralarında bir bütünlük ve kardeşlik oluşturmalarını imkansızlaştırmaktadır. Bunlara ek olarak, ata-erkil/sömürgecilik kültürüne daha yakından bakıldığında, ata-erkil/sömürgecilik kültürünün ırk, din, dil ve etnik köken gözetmeksizin aslında tüm kadınları baskı altına aldığı görülmektedir. Bu makalede, V.S. Naipaul’un The Mimic Men adlı romanından örneklemelerle ata-erkil/sömürgecilik kültürünün yerli ve İngiliz kadınlar üzerindeki etkileri incelenecektir

Anahtar Kelimeler: Sömürgecilik, Kadın Sorunu, Ata-Erkil Kültür, Karşıtlıklar, Sömürgeci, Sömürge, V.S. Naipaul, The Mimic Men.


THE IMPACT OF COLONIALISM UPON THE INDIGENOUS AND THE ENGLISH WOMEN CHARACTERS IN THE MIMIC MEN

Fatma Kalpaklı1
Postdoc. Res. Scholar, The University of Chicgo

The existence of the binary oppositions and the colonial tendencies in patriarchal cultures pave the way for the exploitation of women. In patriarchal societies, not only men oppress women, but also women oppress women. To exemplify, generally the white woman takes the role of a master and the black woman takes the role of a servant. Thus, patriarchal colonial tendencies implement the seeds of hatred within the same sex and therefore sisterhood among the women becomes impossible. Moreover, a close look at the patriarchal/colonial cultures will reveal that the patriarchal/colonial cultures disturb all women regardless of their racial, religious and ethnic backgrounds. In this article, all these issues will be discussed with reference to V.S. Naipaul’s The Mimic Men.

Keywords: Colonialism, Women Issue, Patriarchal Culture, Binary Oppositions, The Colonizer, The Colonized, Colonies, V.S. Naipaul, The Mimic Men


Fatma Kalpaklı. THE IMPACT OF COLONIALISM UPON THE INDIGENOUS AND THE ENGLISH WOMEN CHARACTERS IN THE MIMIC MEN. . 2011; 2011(8): 77-84


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
Google Scholar