. 2011; 27(2): 105-109 | DOI: 10.5222/otd.2011.105  

Larenkste Düşük Gradeli Nöroendokrin Karsinom

M. Vefa Kılıç1, Ayşe Hatipoğlu1, Yavuz Uyar1, Mustafa Kuzdere1, Güven Yıldırım1, Burcu Karaman1, Deniz Özcan2, Tülay Sayılgan2
1Sb Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2. Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul
2Sb Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul

Nöroendokrin tümörler, nöral doku kaynaklıdır. Baş boyun bölgesinde nadir görülmesine rağmen larenkste skuamöz hücreli karsinomdan sonra en sık görülen tümördür. Tüm larenks tümörlerinin % 1’den azını kapsamaktadır. Sinaptofizin, kromaranin, Kİ 67 ve sitokeratin gibi nöroendokrin tümör belirleyicileri ile pozitif boyanırlar. En sık low grade nöroendokrin karsinom görülmektedir. Agresif seyirli olup tanı anında genelde servikal metastaz mevcuttur.

60 yaşında erkek hasta, yaklaşık 3 ay önce başlayan yutma güçlüğü, boğazda takılma hissi nedeniyle tarafımıza başvurdu. İndirekt laringoskopide epiglot larengeal yüzünü tutan ve hava pasajını daraltan kitle mevcuttu. Kitle ariepiglottik foldu infilte etmiş ve aritenoide uzanmıştı. Kitle 3x2 cm boyutlarında, lobule görünümlü ve ariepiglottik foldda kalınlaşmaya neden olmuştu. Boyun bilgisayarlı tomoğrafisinde, supraglottik alanda epiglot düzeyinde 3x2.5 cm boyutlarında ve sağ ariepiglottik foldda kalınlaşmaya neden olan kitlesel lezyon saptandı. Boyun sağ alt jugulerde en büyüğünün kısa aksı 2 cm’yi bulan LAP’ler rapor edildi.

Anahtar Kelimeler: Nöroendokrin tümör, nöroendokrin karsinom


Low Grade Neuroendocrine Carcinoma of the Larynx: A Case Report

M. Vefa Kılıç1, Ayşe Hatipoğlu1, Yavuz Uyar1, Mustafa Kuzdere1, Güven Yıldırım1, Burcu Karaman1, Deniz Özcan2, Tülay Sayılgan2
1Okmeydanı Training And Research Hospital 2nd Otholarengology Clinic, Istanbul
2Okmeydanı Training And Research Hospital Pathology Clinic, Istanbul

Neuroendocrine tumors are lesions orginated from neural tissues. Although they are rare in head and neck region, they are the second most common tumors of larynx following squamous cell carcinoma. They are consist of less than 1 % of larynx tumors. They can be diagnosed by dying with neuroendocrine tumor markers such as synaptophysin, chromogranin, Kİ 67 and cytokeratin. Low grade neuroendocrine carcinoma is the most common neuroendocrine tumor. It has an agressive course and cervical metastasis is common at the time of diagnosis.

A 60 year old male patient admitted to our clinic by 3 months of dysphagia and foreign body sensation at throat. There was a lesion covering laryngeal surface of epiglot and narrowing laryngeal passage. It also infiltrated aryepiglottic fold and reached arytenoid. The lesion was a lobulated mass that was about 3x2 cm and this leasion caused thickening of aryepiglottic fold. There was a lesion which was originated from supraglottik region and measured as 3x2 cm on the computer scan tomography. There was a lymphadenopathy at right juguler region which was measured as 2 cm in diameter.

Keywords: Neuroendocrine tumors, neuroendocrine carcinoma


M. Vefa Kılıç, Ayşe Hatipoğlu, Yavuz Uyar, Mustafa Kuzdere, Güven Yıldırım, Burcu Karaman, Deniz Özcan, Tülay Sayılgan. Low Grade Neuroendocrine Carcinoma of the Larynx: A Case Report. . 2011; 27(2): 105-109

Sorumlu Yazar: M. Vefa Kılıç


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
Google Scholar