. 2012; 13(3): 154-156 | DOI: 10.5505/1304.8503.2012.79663  

Akut Apandisitin Nadir Bir Komplikasyonu: Perinefritik Apse

Gökhan Çipe1, Ethem Geçim2
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara

Akut apandisit zaman zaman sıra dışı komplike hale gelebilir ve tanıda zorluğa neden olarak hayati tehlike oluşturabilir. Burada, bu şekilde gastroenteroloji kliniğine son 10 gündür olan halsizlik, bulantı ve ateş şikayeti ile yatırılan 50 yaşında hasta sunulmaktadır. Abdominal tomografi perinefritik bölgeyi tutan sağ retroperitoneal apseyi göstermiştir. Acil laparotomi ve retroperitoneal eksplorasyon ile pü drenajı yapılmıştır. Apsenin nedeni olarak perfore olmuş apandisit saptanmıştır. Perfore apandisit bazen karın ağrısına neden olmadan perinefritik apse ile ortaya çıkabilir. Bu nedenle retroperitoneal enfeksiyonu düşündüren semptomları olan hastalarda perfore apandisitten yüksek oranda şüphelenmek gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Perinefritik apse, perfore apandisit, bilgisayarlı tomografi


An Unusual Complication of Acute Appendicitis: Perinephritic Abscess

Gökhan Çipe1, Ethem Geçim2
1Department Of General Surgery, Bezmialem Vakif University, Faculty Of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department Of General Surgery, Ankara University, Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey

Acute appendicitis may occasionally become extraordinarily complicated and create difficulties in diagnosis, can cause life-threatening. Herein, such a patient is described 50-years-old man who was hospitalized to gastroenterology clinic due to fatigue, nausea and fever for the last 10 days. Computed tomography of abdomen revealed abscess in the right retroperitoneal space involving perinephritic region. Laparotomy and retroperitoneal exploration were performed immediately and pus was drained. A ruptured retrocecal appendix was confirmed as the cause of abscess. Perforated acute appendicitis can occasionally manifest as complicated retroperitoneal abscess without remarkable abdominal symptoms; thus, it is necessary to maintain a high index of suspicion in a patient with symptoms of retroperitoneal infection.

Keywords: Perinephritic abscess, perforated appendicitis, computed tomography


Gökhan Çipe, Ethem Geçim. An Unusual Complication of Acute Appendicitis: Perinephritic Abscess. . 2012; 13(3): 154-156

Sorumlu Yazar: Gökhan Çipe, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar