. 2009; 10(4): 170-173

Mastektomi Sonrası Lenfödem ve Kronik Ağrı Sendromunda Stellat Ganglyon Blokajı: 6 Hastada Klinik Etkinliğin Retrospektif Analizi

Emine Özyuvacı, Nurcan Özgümüş, Saadettin Sevim, Pınar Acar
Sb İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği

Amaç: Meme kanseri kadınlarda kanser nedeniyle ölümlerin birinci sırasında yer almaktadır. Cerrahi tedavi meme kanserinde halen en sık başvurulan tedavi yöntemidir. Çalışmamızda Ocak 2008-Eylül 2009 tarihleri arasında ‹stanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ağrı Ünitesi'ne mastektomi sonrası kolda ağrı ve ödem şikayetiyle başvuran 6 hastaya uygulanan stellat gangliyon bloğunun etkinliği, yan etki ve komplikasyonları retrospektif olarak incelemeye alındı.
Gereç ve Yöntem: Hastalara öncelikle 1 veya 2 kez diagnostik stellat gangliyon bloğu uygulandı, vizüel analog skalasında (VAS) anlamlı azalma, horner sendromu, aynı taraf cilt ısısında artış saptanan hastalara radyofrekans termokogülasyon ile stellat gangliyon blokajı uygulandı. Hastaların demografik verileri, girişim öncesi ve sonrası VAS değerleri girişim öncesi ve 6. ayda opioid kullanımları, yan etkiler ve hasta memnuniyeti araştırıldı
Bulgular: 38-60 yaş arası 6 hastaya toplam 8 diagnostik, 6 RFTK stellat gangliyon blokajı uygulandı. Stellat gangliyon blokajı sonrası hastaların VAS değerlerinde ve opioid kullanımlarında girişim öncesine göre anlamlı derecede azalma görüldü.
Sonuç: Mastektomi sonrası kronik ağrı sendromunda stellat gangliyon blokajının etkin bir yöntem olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Stellat ganglion blokajı, Radyofrekans termokoagülasyon, Mastektomi sonrası kronik ağrı


Stellate Ganglion Blockade at Chronic Pain Syndrome and Lymphedema After Mastectomy: Retrospective Analysis of 6 Patients

Emine Özyuvacı, Nurcan Özgümüş, Saadettin Sevim, Pınar Acar
Sb İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği

Purpose: Breast cancer is the most fatal cancer in women. Surgery is frequently used for the stellate ganglion blockade. We researched retrospectively 6 patients who had stellate ganglion block because of pain in arm and edema after mastectomy between January 2008 and September 2009 at Istanbul Education and Research Hospital Pain Clinic.
Material and Method: At first diagnostic block executed once or twice. Stellate ganglion block is executed with Radiofrequency Thermocoagulation in patients which significant decrease in VAS, Horner Syndrome, heat increase of the same side skin occurs. Demographic data, VAS scores before and after surgery, usage of opioid at sixth month, side effects and patient satisfactions are researched.
Results: Eight diagnostic and 6 RFTC stellate ganglion block executed to 6 patients ages between 38 and 60. There has been significant change in VAS scores and usage of opioid after stellate ganglion block.
Conclusion: We come to a conclusion that stellate ganglion block is an effective method for the chronic pain after mastectomy.

Keywords: Stellate ganglion, Radiofrequency thermocoagulation, Choronic pain post-mastectomy


Emine Özyuvacı, Nurcan Özgümüş, Saadettin Sevim, Pınar Acar. Stellate Ganglion Blockade at Chronic Pain Syndrome and Lymphedema After Mastectomy: Retrospective Analysis of 6 Patients. . 2009; 10(4): 170-173

Sorumlu Yazar: Emine Özyuvacı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar