. 2013; 19(2): 106-108 | DOI: 10.5222/GKDAD.2013.106  

Kırmızı Adam (Red Man) Sendromu

Nazan Atalan1, Osman Fazlıoğulları2, Serdar Akgün2
1Siyami Ersek Göğüs, Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2Medicana Bahçelievler Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, İstanbul

Vankomisin; MRSA başta olmak üzere Gram (+) bakteri infeksiyonlarında sıklıkla kullanılan bir antibiyotiktir. Bu olgu sunumunda açık kalp cerrahisi ameliyatı sonrasında mediastinit infeksiyonu nedeniyle uygulanan vankomisin tedavisi sırasında görülen Red Man Sendromunun (RMS) tartışılması amaçlandı.
Elli altı yaşındaki erkek hastada koroner arter baypas (KABG) ameliyatı sonrasında gelişen metisiline dirençli Stafilacoccus aureus (MRSA) mediastiniti nedeniyle vankomisin 2x1 gr IV başlandı. Hastanın tedavisinin 5. gününde özellikle vücudun üst kısmında daha fazla olmak üzere tüm gövdede yaygın, yer yer birbiriyle birleşen, kaşıntılı kızarıklıklar, eritematöz döküntüler ve hipotansiyon gelişti. Dermatoloji ile konsülte edilen hastaya RMS tanısı kondu. Genellikle hızlı vankomisin infüzyonuna bağlı olarak ortaya çıkan RMS’da Teikoplanin ve Linezolid alternatif tedavi seçenekleri olarak düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Red Man Sendromu, vankomisin, kalp cerrahisi


Red Man Syndrome

Nazan Atalan1, Osman Fazlıoğulları2, Serdar Akgün2
1Siyami Ersek Chest, Heart And Vascular Surgery Training And Research Hospital, Anesthesiology And Reanimation Clinic, Istanbul
2Medicana Hospitals Bahcelievler Hospital, Cardiovascular Surgery Clinic, Istanbul

Vancomycin is one of the glycopeptide antibiotics which is used against Gram (+) bacterial infections especially caused by Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA). In this case report, we want to present a patient in whom “Red Man Syndrome” (RMS) was developed due to vancomycin treatment for the mediastinitis following coronary arterial bypass surgery (CABG).
A 56 year- old patient who had CABG developed MRSA mediastinitis. Based on the results of the antibiotic susceptibility tests, intravenous vancomycin (1g bid) treatment was started. At 5th day of the treatment disseminated and partly intermingled, itchy and erytematous rushes especially at the upper part of the body and hypotension were developed. Following dermatological evaluation, diagnosis of RMS was established. RMS usually happens as a result of rapid infusion of vancomycin. In these circumstances. Teicoplanin and Linezolid should be thought as alternative treatment regimens.

Keywords: Red Man Syndrome, vancomycin, cardiac surgery


Nazan Atalan, Osman Fazlıoğulları, Serdar Akgün. Red Man Syndrome. . 2013; 19(2): 106-108

Sorumlu Yazar: Nazan Atalan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar