Türk Fiz Tıp Rehab Derg. 2012; 58(1): 26-28

Lomber disk hernili hastalarda ağrı kaynağı olarak sakroiliak eklem

Mehmet Ali Taşkaynatan, Kutay Tezel, İltekin Duman, Ahmet Özgül, Arif Kenan Tan
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Magneti rezonans görüntüleme (MRG) ile lomber disk hernisi sapanan hastalarda, sakroiliak eklem (SİE) kaynaklı ağrı için floroskopi rehberliğinde SİE kortikosteroid ve local enjeksiyon sonuçlarının belirlenmesi.
Gereç ve yöntem: 4 haftadan uzun süre devam eden uyluğa veya alt ekstremiteye yayılan bel ağrısı olan hastalar çalışma için uygun görüldü. Bu hastalardan fizik muayene sırasında SIE’in ağrı kaynağı olabileceği gösterilenlere, başlangıçta SİE’e kortikosteroid ve local anestetik enjeksiyonu uygulandı. Hastalar enjeksiyondan bir saat ve iki hafta sonra değerlendirildi.
Bulgular: 60 hasta içerisinden seçilen 14 hastaya SİE enjeksiyonu uygulandı.12 (%20) hastada bel ağrısı kaynağı SİE’e atfedildi. Bu hastalarda bir veya iki enjeksiyon sonrasında ağrı düzeyi %75’den fazla düştü. İki hastada ikinci enjeksiyon uygulandı.
Sonuç: SİE, lomber disk hernisi ile refere edilen hastalarda başlıca veya iştirak eden ağrı kaynağı olabilir. Anamnez ve fizik muayene bu olasılığı gösterdiğinde tanısal ve tedavi edici SİE kortikosteroid ve lokal anestezik enjeksiyonu ilk olarak uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: sakroiliak eklem, bel ağrısı, lomber disk hernisi, girişimsel, epidural steroid enjeksiyonu


Sacroiliac joint as a pain generator in patients with lumbar disc herniation

Mehmet Ali Taşkaynatan, Kutay Tezel, İltekin Duman, Ahmet Özgül, Arif Kenan Tan
Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Gulhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey

Objectives: To investigate the effect of the fluoroscopy guided sacroiliac joint (SIJ) injection in patients with lumbar disc herniation, which was determined with magnetic resonance imaging (MRI) and sacroiliac dysfunction, which was identified with clinical examination.
Methods: Patients with low back pain lasting for more than 4 weeks, radiating to his or her tight or lower limb were eligible for the study. In these patients, when physical examination showed that SIJ might be the pain generator, a SIJ corticosteroid and local anesthetic injection was initially performed. Patients were assessed one hour, and two weeks after the injection.
Results: Sacroiliac joint injection was performed on 14 patients selected from 60 patients. In 12 patients (20%), source of LBP was attributed to SIJ. In these patients pain severity decreased more than %75 after one or two injections. A second SIJ injection was performed in two patients.
Conclusions: Clinicians should take into account the possibility of non-spinal pain generators even if the patients were referred with a specific diagnosis. In addition, a fluoroscopy guided SIJ corticosteroid and local anesthetic injection can be effective in diagnosis and treatment of these patients.

Keywords: Sacroiliac joint, low back pain, lumbar disc herniation, intervention, epidural steroid injection


Mehmet Ali Taşkaynatan, Kutay Tezel, İltekin Duman, Ahmet Özgül, Arif Kenan Tan. Sacroiliac joint as a pain generator in patients with lumbar disc herniation. Türk Fiz Tıp Rehab Derg. 2012; 58(1): 26-28

Sorumlu Yazar: Kutay Tezel, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar