Türk Fiz Tıp Rehab Derg. 2011; 57(1): 38-44

Parkinson Hastalığı ve Rehabilitasyonu

Ayşe Yalıman, Ekin İlke Şen
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Istanbul

Parkinson hastalığı, bradikinezi, rijidite, istirahat tremoru ve postüral instabilite ile karakterize, kronik progresif dejeneratif bir hareket bozukluğudur. Bu temel bulgular dışında fleksiyon postürü, mimiklerde azalma, dizartri, yürürken kol salınımı kaybı gibi sekonder motor belirtiler ve kognitif bozukluklar, otonomik düzensizlikler, demans, uyku bozuklukları, ağrı, koku alma bozukluğu gibi belirtiler de Parkinson hastalığında görülebilir. Parkinson hastalığının temel nöropatolojik bulgusu substansia nigrada bulunan dopaminerjik nöronların kaybı ve sitoplazmik eosinofilik Lewy cisimciklerinin varlığıdır. Hastalık patogenezinden genetik ve çevresel faktörler birlikte sorumlu tutulmaktadır. Medikal tedavi hastalığın motor semptomlarını kontrol altına alırken rehabilitasyon yaklaşımları hastaların yaşam kalitesinin ve fonksiyonel kapasitelerinin iyileştirilmesi açısından önem taşır. Hastalığın erken evrelerinde rehabilitasyon programına başlanmalı, her hastaya göre bireysel program hazırlanarak tedavide süreklilik hedeflenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalığı, patogenez, belirtiler, tedavi, rehabilitasyon


Parkinson's disease and Rehabilitation

Ayşe Yalıman, Ekin İlke Şen
Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul Medical Faculty, Istanbul University, Istanbul, Turkey

Parkinson’s disease is a chronic progressive neurodegenerative movement disorder; it is characterized by bradykinesia, rigidity, resting tremor and postural instability. In addition to these cardinal motor symptoms secondary motor symptoms such as flexion posture, hipomimia, dysartria, loss of arm swing and non-motor symtoms such as cognitive impairments, otonomic disturbances, demans, sleep disorders, pain, hiposmia appear in Parkinson’s disease. The neuropathologic features of Parkinson’s disease are dopaminergic neuronal loss in substantia nigra and the presence of cytoplasmic eosinophilic Lewy bodies. Genetic susceptibility and environmental factors share the responsibility in the pathogenesis of the disease. Although medical theraphy may provide an effective control of motor symptoms, rehabilitation is a important treatment approach for the improvement of quality of life and functional capacity of the patients. Individual rehabilitation program initiated in the early stages of the disease and should be targeted for treatment continuity.

Keywords: Parkinson’s disease, pathogenesis, symptoms, treatment, rehabilitation


Ayşe Yalıman, Ekin İlke Şen. Parkinson's disease and Rehabilitation. Türk Fiz Tıp Rehab Derg. 2011; 57(1): 38-44

Sorumlu Yazar: Ayşe Yalıman, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar