. 2017; 31(2): 113-116

Kronik Pelvik Ağrı ve Siklik Hematüri ile Başvuran Bir Kadında Mesanede Endometriozis

Serdar Balcı1, Çağlan Ertuğrul2, Kutsal Yörükoğlu3, Burçin Tuna3, Meral Koyuncuoğlu3, Recep Emre Okyay4, Ömer Erbil Doğan4, Güven Aslan5
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Ankara
2Özel Can Hastanesi, Manisa
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı,İzmir
5Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İzmir

Otuz altı yaşında gebelik 2 doğum 1 abortus 1 ve 7 yıl önce sezeryan öyküsü bulunan hasta siklik hematüri (menüri) ve kronik pelvik ağrı yakınması ile başvurdu. Abdominopelvik ultrasonografide mesanede kitle süphesiyle sistoskopi yapılarak biopsi alındı. Patolojik tanı mesanede endometriozis idi. Gonadotropin releasing hormon agonisti ( leuprolide asetat) tedavisi 6 ay uygulandı. Tedaviden 2 ay sonra kasık ağrısı şikayeti ile tekrar başvurdu. Tanısal laparoskopi ve ikinci bakış sistoskopisi yapıldı ve endometriozis odaklarının regrese olduğu saptandı. Sıklıkla asemptomatik olsa da, ağrı ve pelvis dışında ele gelen bir kitlenin varlığı ekstrapelvik endometriozisin semptomları olabilir. Üriner endometriozis gibi sağaltımı zor bir hastalıkta tedavi basamaklarına kadın doğum ve üroloji uzmanları birlikte karar vermelidir. Yakınmaların şiddeti, hastalığın yaygınlığı, tekrarlama olasılığı ve tedavi maliyeti göz önüne alınarak doğru tedavi yöntemi hastaya önerilmelidir.

Anahtar Kelimeler: pelvik ağrı, hematüri, endometriozis


Bladder Endometriosis in a Woman Who Complains About Kronic Pelvic Pain and Periodic Hematuria

Serdar Balcı1, Çağlan Ertuğrul2, Kutsal Yörükoğlu3, Burçin Tuna3, Meral Koyuncuoğlu3, Recep Emre Okyay4, Ömer Erbil Doğan4, Güven Aslan5
1Baskent University Medical Faculty, Department of Gynecology and Obstetrics, Ankara, Turkey
2Can Hospital, Manisa, Turkey
3Dokuz Eylul University Medical Faculty, Department of Patholgy, Izmir
4Dokuz Eylul University Medical Faculty, Department of Gynecology and Obstetrics, Izmir,Turkey
5Dokuz Eylul University Medical Faculty, Department of Urology, Izmir, Turkey

A 36 year old woman with 2 pregnancies which one of them is delivered by cesarean section 7 year ago and the other one was abortus applied for periodic hematuria (menuria) and chronic pelvic pain. Cystoscopy was performed and bladder mucosal biopsy was obtained because of suspicious bladder mass in abdominopelvic ultrasonography. Pathological diagnosis was bladder endometriosis. Gonadotrophin releasing hormon anolog ( leuprolide asetat) treatment was used for 6 months. 2 months after therapy she applied again with pelvic pain. Diagnostic laparoscopy and second look cystoscopy was performed and regression of the endometriotic foci were seen. Pain and palpable mass out of pelvis may be a symptom of extrapelvic endometriosis although it is frequently asymptomatic. Urinary endometriosis is an unrecoverable disease, and collective approach of the gynecologist and urologist is necessary for treatment options. The severity of symptoms, spread of disease, probability of recurrences and cost of treatment shoud be considered and accurate modality of the treatment shoud be offered to the patient.

Keywords: pelvic pain, hematuria, endometirosis


Serdar Balcı, Çağlan Ertuğrul, Kutsal Yörükoğlu, Burçin Tuna, Meral Koyuncuoğlu, Recep Emre Okyay, Ömer Erbil Doğan, Güven Aslan. Bladder Endometriosis in a Woman Who Complains About Kronic Pelvic Pain and Periodic Hematuria. . 2017; 31(2): 113-116

Sorumlu Yazar: Serdar Balcı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar