. 2014; 28(3): 74-77 | DOI: 10.5222/JTAPS.2014.074  

İzole trakeoözofageal fistül: İki olgunun sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Esra Özçakır1, Nurullah Doğan2, Mete Kaya1
1Şevket Yılmaz Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Bursa
2Özel Bahar Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Bursa

İzole trakeoözofageal fistül, nadir rastlanan bir anomalidir ve trakeoözofageal malformasyonların sadece %4’ünü oluşturur. Beslenme sırasında siyanoz ve boğulma atakları, artmış karın distansiyonu ile birlikte tekrarlayan akciğer enfeksiyonları ile bulgu verir. İzole trakeoözofageal fistül varlığını ortaya çıkarmak için özofagografi, sineözofagografi ve bronkoskopi içeren farklı tanı yöntemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada, sineözofagografi ile tanı konulan iki izole trakeoözofageal fistüllü olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Trakeoözofageal fistül, sineözofagografi, bronkoskopi


Isolated tracheoesophageal fistula: A report of two cases and review of the literature

Esra Özçakır1, Nurullah Doğan2, Mete Kaya1
1Sevket Yilmaz Education And Research Hospital, Department Of Pediatric Surgery, Bursa
2Bahar Hospital, Department Of Radiology, Bursa

Isolated tracheoesophageal fistula is an infrequent congenital anomaly that comprising of only 4% of tracheo-esophageal malformations. Isolated tracheoesophageal fistula commonly present with cyanosis and choking during the feeding, and recurrent chest infections with together abdominal distention. Various methods that have been applied to prove the presence of a suspicious Isolated Tracheoesophageal Fistula include contrast esophagography, cine-esophagography and bronchoscopy. In this report, two infants with isolated tracheoesophageal fistula diagnosed by cine-esophagography were presented.

Keywords: Tracheoesophageal fistula, cine-esophagography, bronchoscopy


Esra Özçakır, Nurullah Doğan, Mete Kaya. Isolated tracheoesophageal fistula: A report of two cases and review of the literature. . 2014; 28(3): 74-77

Sorumlu Yazar: Mete Kaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 (38 kere görüntülendi)
 (2644 kere indirildi)