. 2014; 28(2): 40-44 | DOI: 10.5222/JTAPS.2014.040  

Asemptomatik bağırsak duplikasyonları: iki olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Feride Mehmetoğlu1, Mensur Süer2, Ayşe Erdoğan3
1Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Bursa
2Radyoloji Kliniği
3Patoloji Kliniği

Gastrointestinal sistem duplikasyonları nadir görülen doğumsal anomaliler olup, sıklıkla ince bağırsakta bulunurlar. Genellikle iki yaşından önce teşhis edilirler. Klinik bulgular hastalığa özgü değildir; yerleşim yerine, boyutlarına ve mukoza tipine göre değişebilirler. Bu çalışmada oldukça geç dönemde saptanan tübüler tipte ileal duplikasyonlu iki olgu literatür eşliğinde tartışıldı.
Akut karın şikâyeti ile başvuran 17 ve 10 yaşlarındaki iki olgu; ultrasonografilerinin apandisit ile uyumlu olması sebebiyle operasyona alındılar. Eksplorasyonda ilk olguda gangrenöz ve ikinci olguda perfore apandisit saptanarak appendektomi uygulandı. Aynı zamanda olgularda sırasıyla ileoçekal valvden 40 cm ve 80 cm uzaklıkta uzunlukları 6 cm ve 8 cm olan, proksimal uçtan bağırsak lümeni ile ilişkili tübüler tipte ileal duplikasyonlar tesbit edildi. Her iki olguda da duplike olan bağırsak rezeke edilerek uç uca anastomoz ile bağırsak devamlılığı sağlandı. Histopatolojik incelemeleri ileal duplikasyon ile uyumlu olup, ektopik doku saptanmadı.
Ektopik mukoza bulundurmadıkları için duplikasyonların ileum ile proksimal uçtan ilişkili olmalarına rağmen ileri yaşlara kadar asemptomatik kaldıkları sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Duplikasyon, ileum, asemptomatik, akut karın


Asymptomatic intestinal duplications: two cases reports and review of the literature

Feride Mehmetoğlu1, Mensur Süer2, Ayşe Erdoğan3
1Pediatric Surgery Clinic
2Radiology Clinic
3Pathology Clinic

Duplications of gastrointestinal tract are rare congenital anomalies. The small intestine is the most common site. The diagnosis is usually made before two years. Clinical presentation is non-specific and variable according to location, size and the type of mucosal lining. In this study, we present asymptomatic, incidentally diagnosed two cases of tubular ileal duplications with literature review.
Two patients, aged 17 and 10, presented with signs of acute abdomen, their ultrasonographies of abdomen demonsrated appendicitis, so they underwent surgery. During explorations gangreneous and perforated apppendicitis were diagnosed. Appendectomies were performed. At that time, in order of 40 cm and 80 cm from the ileocecal valve, 6 cm and 8 cm length communicating with proximal end tubular ileal duplications were found.
Both duplications resected with portion of the adjacent ileum and intestinal continuity restored by end-to-end anastomosis. Histopathologic studies showed ileal duplications and not contain any ectopic tissues.
We conclude that, ileal duplications despite to associated with the proximal end were asymptomatic due to not contained ectopic mucosa.

Keywords: Duplication, ileum, asymptomatic, acute abdomen


Feride Mehmetoğlu, Mensur Süer, Ayşe Erdoğan. Asymptomatic intestinal duplications: two cases reports and review of the literature. . 2014; 28(2): 40-44

Sorumlu Yazar: Feride Mehmetoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 (77 kere görüntülendi)
 (1707 kere indirildi)