. 2014; 28(3): 67-70 | DOI: 10.5222/JTAPS.2014.067  

Adolesan Çocukta Epiploik Apandajit

Ahmet Atıcı1, Mehmet Ali Gültekin2, Sinan Kılıç1
1Aksaray Devlet Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Aksaray, Türkiye
2Aksaray Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Aksaray, Türkiye

Apendix epiploika torsiyonu genellikle 2-5 dekatta görülen akut batının nadir nedenlerindendir. Nadir olarak çocuklarda da görülmektedir. Primer ve sekonder apendiks epiploika torsiyonu şeklinde sınıflandırılmaktadır. Hastamız Primer apendiks epiploika olarak değerlendirildi. Radyolojik tanı temel olarak Bilgisayarlı Tomografi’ye (BT) dayansa da Ultrasonografi (US) ve manyetik rezonans görüntüleme (MR) daha az sıklıkta birlikte kullanılmaktadır. Hastanın kliniğine göre konservatif veya cerrahi tedavi önerilmektedir. Bu olgu sunumunda sol alt kadran karın ağrısı yakınması ile başvuran US ve BT ile tanısı konulan 12 yaşında bir erkek hasta sunulmuştur. Tedavi yöntemi olarak konservatif yöntem tercih edildi. Hasta yatışının üçüncü gününde şifa ile taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Akut batın, Apendix epiploika, Torsiyon, Adolesan


Epiploic Appendagitis in an Adolescent

Ahmet Atıcı1, Mehmet Ali Gültekin2, Sinan Kılıç1
1Aksaray Government Hospital, Division of Pediatric Surgery, Aksaray, Turkey
2Aksaray Government Hospital, Division of Radiology, Aksaray, Turkey

Summary:

Torsion of appendix epiploica is an uncommon cause of acute abdomen usually encountered by 2-5 decades of life. It is classified as primary and secondary appendix epiploica torsion. Although the primary diagnosis depends on computed tomography (CT), less commonly ultrasonography (US) and magnetic resonance (MR) are also utilized for the diagnosis. According to patient’s clinical status conservative or surgical treatment is suggested. In this case report, a 12-year-old boy admitting with the complaint of left lower quadrant abdominal pain who was diagnosed as primary appendix epiploica torsion with the aid of US and CT findings. Conservative approach was the treatment of choice. The patient was discharged with cure by the third day of hospitalization.

Keywords: Acute abdomen, epiploic appendix, Torsion, Adolescent


Ahmet Atıcı, Mehmet Ali Gültekin, Sinan Kılıç. Epiploic Appendagitis in an Adolescent. . 2014; 28(3): 67-70

Sorumlu Yazar: Ahmet Atıcı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 (25 kere görüntülendi)
 (1334 kere indirildi)