. 2012; 12(2): 53-59 | DOI: 10.5222/j.child.2012.053  

Çocukluk Çağında Nötropeniye Yaklaşım

Ömer Devecioğlu1, Sevinç Gümüş2
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji / Onkoloji Bilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Nötropeni, çocukluk çağlarında çok önemli hematolojik sorunlardan biridir. Konjenital ve edinsel nedenlerle meydana gelebilir. Nötrofil sayısının çok düştüğü durumlarda (<500/mm3), ister konjenital ister edinsel nedenlerle meydana gelmiş olsun, çok ciddi ve hayatı tehdit eden infeksiyonlar ortaya çıkabilir. Bu çalışmada, çocukluk çağlarında görülen konjenital ve edinsel nötropeniler sıklık, etyopatogenez, klinik, labotatuvar ve tedavi yaklaşımları açısından ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Nötropeni, ağır konjenital nötropeni, siklik nötropeni


Approach to Childhood Neutropenia

Ömer Devecioğlu1, Sevinç Gümüş2
1Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Children
2Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Department Of Children

Neutropenia is one of the most serious hematological problems in childhood. Neutropenia, either acquired or congenital, is a decrease in neutrophil count (<1500/mm3). Whenever it is under 500/mm3, it may lead to severe infections which some of them may be even life threatening. In this study, childhood neutropenia is discussed in terms of incidence, etiology, pathogenesis, laboratory findings, and treatment.

Keywords: Neutropenia, severe konjenital neutropenia, cyclic neutropenia


Ömer Devecioğlu, Sevinç Gümüş. Approach to Childhood Neutropenia. . 2012; 12(2): 53-59

Sorumlu Yazar: Ömer Devecioğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar