Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Bir üçüncü basamak hastanede yatan adli nitelikli çocuk hastaların değerlendirilmesi
An evaluation of the hospitalized pediatric forensic cases at a tertiary hospital
Muhammet Furkan Korkmaz, Muharrem Bostancı, Murat Tutanç
Sayfa 0
Makale Özeti

2.
Süt Çocuğunda Vitamin B12 eksikliği Yoğun Bakım Gerektiren Ağır Bir Klinik Tabloya Sebep Olur mu?
Does vitamin B12 deficiency in infants cause severe clinical symptoms necessitating intensive care?
Neslihan Karakurt, Canan Albayrak, Nazik Yener, Davut Albayrak
Sayfa 0
Makale Özeti

3.
2012-2016 Tarihleri Arasında 18 Yaş Altı Suriyeli Hastaların Acil Servis Başvurularının Değerlendirilmesi: Hatay İli Örneği
Evaluation of Emergency Service Applications of Under-18s Syrian Patients Between the Dates of 2012-2016: The Example of the City of Hatay
Ezgi Atalay, Ali Karakuş, Galip Usta
Sayfa 0
Makale Özeti

4.
Beyin Ölümü Tanısı Konmuş Hastalarımızın Değerlendirilmesi
Evaluation of Patients with Diagnosis of Brain Death
Mehmet Yusuf Sarı, Evrim Gül
Sayfa 0
Makale Özeti

5.
Çocuklarda nebülize adrenalinin kardiyak ritim üzerine etkileri
Nebulized adrenaline effects on cardiac rhythm in children
Halise Akça, Vehbi Doğan, Nilden Tuygun, Can Demir Karacan
Sayfa 0
Makale Özeti

6.
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Zehirlenme Olguları; 2 Yıllık Deneyim
Pediatric intoxication cases followed in the PICU; 2-year experience
Halil Keskin, Mustafa Kara, Hülya Akat, Naci Ceviz
Sayfa 0
Makale Özeti

7.
Sık Karşılaşılan bir Toksikolojik Acil: Çocuk Acil Servise başvuran Korozif ve Kostik Madde Alan Çocuklar
A common toxicologiic emergency; Caustic and corrosive ingestions in children presenting to the emergency department
Gamze Gökalp, Emel Berksoy, Murat Anıl, Mustafa Onur Öztan
Sayfa 0
Makale Özeti

8.
Bluetooth etkin cilt sensörü ve akıllı telefon uygulaması ile vücut sıcaklığı ölçme yönteminin aksiller dijital termometre ile karşılaştırılması
Comparison of axillary digital thermometer with smart fever measurement
Ali Yurtseven, Eylem Ulaş Saz
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

9.
Çocuk yoğun bakım ünitemizde kateter ilişkili kan akımı enfeksiyonunun önlenmesi açısından standart bakım örtüsü ve klorheksidin glukonat içeren bakım örtüsünün karşılaştırılması
Comparison of standard dressing and chlorhexidine gluconate-impregnated dressing for the prevention of catheter-related bloodstream infection in our pediatric intensive care unit
Nagehan Aslan, Dinçer Yıldızdaş, Ayşe Menemencioğlu, Filiz Korkmaz, Özden Özgür Horoz, Özlem Özgür Gündeşlioğlu
Sayfa 0
Makale Özeti

10.
Çocuk Acil Servisine Kara Ambulansı İle Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi
Evaluatıon Of Patıents Who Applıed To Pedıatrıc Emergency Department With A Ground Ambulance
Ali Güngör, Damla Hanalioglu, Necati Emrecan Türk, Arif Catak
Sayfa 0
Makale Özeti

11.
Çocuk acil serviste supraventriküler taşikardi tedavisi: Adenozin dozu ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesi
Supraventricular tachycardia treatment in the pediatric emergency department: Evaluation of adenosine dose and treatment response
Yüksel Bıcılıoğlu, Murat Anıl, Gamze Gökalp, Emel Ataş Berksoy, Gülberat İnce, Ali Rahmi Bakiler
Sayfa 0
Makale Özeti

DERLEME
12.
Çocuk Acil Servisinde Yüksek Akışlı Nazal Kanül Tedavisinin Güvenilirliği ve Etkinliği
Safety and Efficacy of High-Flow Nasal Cannula Therapy in the Pediatric Emergency Department
Ali Yurtseven, Eylem Ulaş Saz, Halim Hennes
Sayfa 0
Makale Özeti

OLGU SUNUMU
13.
Sinameki alımı ile ilişkili Rabdomiyaliz Olgusu
A case of Rhabdomyolysis taking senna
Özlem Tolu Kendir, Hayri Levent Yılmaz, Sevcan Bilen, Rıza Dinçer Yıldızdaş, Özden Özgür Horoz, Sinem Sarı Gökay, Gülsen Kendir
Sayfa 0
Makale Özeti

14.
Tüplü Televizyon Düşmesine Bağlı İzole Kafa Travması: Üç Çocuk Olgu
Isolated Head Injury Caused by Cathode Ray Tube Television Tip-Over: Three Children Cases
Gülşen Yalçın, Murat Anıl, Gamze Gökalp, Emel Berksoy, Sema Bozkaya Yılmaz, Şule Demir
Sayfa 0
Makale Özeti

15.
Adolesan gebede başlangıçta hipertansiyonu olmadan eklampsi ile ilişkili posterior reversible lökoensefalopati sendromu (PRES)
Posterior reversible leukoencephalopathy syndrome (PRES) associated with eclampsia in an adolescent pregnancy without hypertension at admission.
Gulsum Uysal, Nefise Tanridan Okcu, Emine Kucukbingoz, Cagatay Kucukbingoz, Esra Saygili Yilmaz
Sayfa 0
Makale Özeti

16.
Akut psikiyatrik bulgularla başvuran olguda atropa belladonna ile zehirlenme
Atropa belladonna poisoning in a child with acute psychiatric findings
Dilek Cebeci, Esra Gürkaş, Hülya Maraş Genç, Nesrin Ceylan
Sayfa 0
Makale Özeti

17.
Çocuklarda fentanil bant kullanımı; bilinçsiz kullanım ölümcül olabilir
fentanyl patches usage in children; inappropriate use may be death
Ayşegül Alpcan, Serkan Tursun, Ozan Ürem, Ümit Ayşe Tandırcıoğlu, Gülçin Aydın, Didem Aliefendioğlu
Sayfa 0
Makale Özeti

18.
Non-İnvaziv Mekanik Ventilatör Desteği Sonrası Gelişen Lokalize Pulmoner İnterstisyel Amfizem
Localized Pulmonary Interstitial Emphysema Which Occurred After Noninvasive Mechanical Ventilatory Support
Esra Türe, Hakan Ildır, Abdullah Yazar, Fatih Akin, Sevgi Pekcan
Sayfa 0
Makale Özeti

19.
Eski dost acımasız düşman; Teofilin toksistesi: olgu sunumu
The old friend ruthless enemy; Theophylline toxicity: case report
Hasan Serdar Kıhtır, Zeynep Gör, Tuğçe Ekşi, Ebru Çelebi, Seda Aras, Zeynep Kıhtır
Sayfa 0
Makale Özeti

20.
Abdominal Şikayetleri Olan Bir Çocukta Düz Radyografide Beklenmedik Görüntü: Bir Vaka Sunumu
Unexpected View İn Plain Radiography Of A Child With Abdominal Complains: A Case Report.
Nilgun Erkek, Latife Öz, Meryem Keçeli Başaran, Gökhan Arslan
Sayfa 0
Makale Özeti

EDITÖRE MEKTUP
21.
Pediyatrik kardiyojenik şok yönetimine bir olgu üzerinden yaklaşım
Approach to pediatric cardiogenic shock management with a case report
Dilara Ceylan, EMİNE ÖZÇELİK, ebru azapağası, mutlu uysal yazıcı, TAMER YOLDAŞ
Sayfa 0
Makale Özeti