Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Çocuk acil servisine zehirlenme nedeni ile başvuran olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi
Retrospective evaluation of patients admitted to the pediatric emergency department with intoxication
Alaaddin Yorulmaz, Hikmet Akbulut, İbaa Yahya, Raşit Aktaş, Halil Haldun Emiroğlu, Harun Peru

Makale Özeti

2.
Ev tipi ventilatör ile izlenen trakeostomili hastalarda ürolitiazis sıklığı ve risk faktörleri
Urolithiasis frequency and risk factors in home ventilated patients with tracheostomy
İlknur Tolunay, R. Dinçer Yıldızdaş, Özden Özgür Horoz, Engin Melek, Bahriye Atmış, Bilgin Yüksel, İhsan Turan

Makale Özeti

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
3.
Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyi ve Etkileyen Faktörler
Burnout Levels Of Nurses Working In A University Hospital And Affecting Factors
Serkan Özsoylu, Başak Akyıldız, Adem Dursun

Makale Özeti

4.
Acil Birimlerde Çalışan Hemşirelerin Triyaj Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi
Measuring The Knowledge Levels Of Nurses Working In Emergency Departments About Triage
Sibel Küçükoğlu, Semra Köse, Aynur Aytekin, Tuğba Kılıç

Makale Özeti

5.
Çocuk yoğun bakım ünitesinde Guillain-Barré sendromlu olgularının geriye dönük analizi
Retrospective analysis of cases with Guillain-Barré syndrome in pediatric intensive care unit
Hasan Serdar Kıhtır, Nermin Ankay, Esra Şevketoğlu, Mey Talip Petmezci, Osman Yeşilbaş, Zeynep Kıhtır

Makale Özeti

DERLEME
6.
Teknolojiye Bağımlı Çocuk ve Evde Bakım
Technology Depends Children and Home Care
Nurdan Akçay Didişen, Hamide Nur Çevik Özdemir, Esin Keskin

Makale Özeti

OLGU SUNUMU
7.
Santral venöz kateterizasyonun nadir ve tehlikeli bir komplikasyonu: İntimal hasar
A rare and dangerous complication of central venous catheterization: Intimal injury
Emine Akkuzu, Gökhan Kalkan, Ece Geylan Durgun, Abdullah Özer

Makale Özeti

8.
Kardiyomiyopati Tablosu ile Başvuran Nadir bir Taşiaritmi; Permanent Junctional Resiprokan Taşikardi
A Rare Case of Tacharhytmia Presenting with Cardiomyopathy;Permanent Junctional Reciprocating Tachycardia
Nihal Akçay, Osman Yeşilbaş, Hasan Serdar Kıhtır, Mehmet Bedir Akyol, Mey Talip Petmezci, Ülkem Koçoğlu Barlas, Esra Şevketoğlu

Makale Özeti

9.
Olgu Sunumu: Defibrilasyon komplikasyonu olarak kardiyojenik şok ve akciğer hasarı
Case report: Cardiogenic shock and lung injury as a complication of defibrillation
Hasan Serdar Kıhtır, Osman Yeşilbaş, Esra Şevketoğlu, Mey Talip Petmezci, Seda Balkaya, Mehmet Bedir Akyol, Zeynep Kıhtır

Makale Özeti

10.
Acile Kusma ve İshalle Basvuran Çocugun İntrakraniyal Kitleye Bağlı Ani Beklenmedik Ölümü
Sudden Unexpected Death in a Child with Vomiting and Diarrhea due to Intracranial Mass Lesion
Esra Betül Akkoyun, Sena Cantas Örsdemir, Okşan Derinöz

Makale Özeti

EDITÖRE MEKTUP
11.
Vasküler inmeyi taklit eden Somatik Belirti Bozukluğu
Somatic Symptom Disorder Imitating Vascular Injury
Muhammet Mesut Nezir Engin, Kenan Kocabay, Önder Kılıçaslan

Makale Özeti

12.
Ağır Akut Bronşiyolitde Yardımcı Tedavi Olarak Ketamin İnfüzyonu ve Azitromisin Kullanımı
Use of Ketamine Infusion and Azithromycin as an Adjunct Therapy in Severe Acute Bronchiolitis
Osman Yeşilbaş

Makale Özeti

13.
Ağır Akut Bronşiyolitde Yardımcı Tedavi Olarak Ketamin İnfüzyonu ve Azitromisin Kullanımı
Use of Ketamine Infusion and Azithromycin as an Adjunct Therapy in Severe Acute Bronchiolitis
Çapan Konca

Makale Özeti