Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Çocuk acil servisine ani aksama yakınmasıyla getirilen çocuklarin değerlendirilmesi
Analysis of the patients presented with a complaint of acute limping to the pediatric emergency department
Sabiha Şahin

Makale Özeti

2.
Acil Servise Konvülziv Epileptik Nöbet ile Başvuran Çocukların Özellikleri: Tek Merkez Çalışma
Characterization Of Children Admitted To The Emergency Department With Convulsive Epileptic Seizures: A Single-Center Study
Emel Ataş Berksoy, Ünsal Yılmaz, Rana İşgüder, Selçuk Yazıcı, Tanju Çelik, Aycan Ünalp

Makale Özeti

OLGU SUNUMU
3.
Üst havayolu obstrüksiyonu nedeniyle başvuran süt çocuğunda nadir bir tanı: Lenfanjiom
A rare diagnosis in an infant with upper airway obstruction: Lymphangioma
Nagehan Aslan, Didar Arslan, Özden Özgür Horoz, Bilen Onan, Muhammed Dağkıran, Özgür Sürmelioğlu, Dinçer Yıldızdaş

Makale Özeti

4.
Alüminyum fosfid zehirlenmesi: İki çocuk olgu ve iki ayrı klinik sonuç
Aluminium phosphide poisoning: Two pediatric patients and two different clinical outcomes
Faruk Ekinci, Rıza Dinçer Yıldızdaş, Özden Özgür Horoz, Özlem Tolu Kendir, Ercüment Petmezci, İlknur Tolunay, Hayri Levent Yılmaz

Makale Özeti

5.
Escobar Sendromlu bir olguda Serratia Marcescens septik artriti
Serratia Marcescens septic arthritis in a case of Escobar syndrome
Özlem Saraç Sandal, Ferhat Sarı, Gökhan Ceylan, Rana İşgüder, İlker Devrim, Hasan Ağın

Makale Özeti

6.
Hemodiyalize Yanıt Veren Ağır Valproik Asit Zehirlenmesi
Severe Valproic Acid Intoxication Responds To Hemodıalysıs
Ali Ertuğ Arslanköylü, Mehmet Alakaya, Esra Akyılmaz, Yalçın Çelik, Ali Delibaş

Makale Özeti