Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
2012-2017 Yılları Arasında Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Çocuk Acil Servise Başvuran Zehirlenme Vakalarının Retrospektif Olarak İncelenmesi
A Retrospective Investigation of Poisoning Cases that Presented to the Children’s Emergency Department of Başkent University’s Ankara Hospital Between 2012 and 2017
Aylin Günay, Ziyafet Uğurlu, Aysun Ceylan, Nebahat Ayten
Sayfa 0
Makale Özeti

OLGU SUNUMU
2.
Status epileptikus ile başvuran pridoksin bağımlı epilepsi olgusu
A case of pyridoxine dependent epilepsy presented with status epilepticus
Senem Ayça, Hamide Betül Gerik Çelebi, Sırrı Çam, Muzaffer Polat
Sayfa 0
Makale Özeti

3.
Saç-İplik Turnike Sendromlu Bir İnfant Olgu
An Infant Case with Hair-Thread Tourniquet Syndrome
Fatih İşleyen, Mehmet Tekin
Sayfa 0
Makale Özeti