Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Sık Karşılaşılan bir Toksikolojik Acil: Çocuk Acil Servise başvuran Korozif ve Kostik Madde Alan Çocuklar
A common toxicologiic emergency; Caustic and corrosive ingestions in children presenting to the emergency department
Gamze Gökalp, Emel Berksoy, Murat Anıl, Mustafa Onur Öztan
Sayfa 0
Makale Özeti

2.
Bluetooth etkin cilt sensörü ve akıllı telefon uygulaması ile vücut sıcaklığı ölçme yönteminin aksiller dijital termometre ile karşılaştırılması
Comparison of axillary digital thermometer with smart fever measurement
Ali Yurtseven, Eylem Ulaş Saz
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

3.
Çocuk yoğun bakım ünitemizde kateter ilişkili kan akımı enfeksiyonunun önlenmesi açısından standart bakım örtüsü ve klorheksidin glukonat içeren bakım örtüsünün karşılaştırılması
Comparison of standard dressing and chlorhexidine gluconate-impregnated dressing for the prevention of catheter-related bloodstream infection in our pediatric intensive care unit
Nagehan Aslan, Dinçer Yıldızdaş, Ayşe Menemencioğlu, Filiz Korkmaz, Özden Özgür Horoz, Özlem Özgür Gündeşlioğlu
Sayfa 0
Makale Özeti

4.
Çocuk Acil Servisine Kara Ambulansı İle Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi
Evaluatıon Of Patıents Who Applıed To Pedıatrıc Emergency Department With A Ground Ambulance
Ali Güngör, Damla Hanalioglu, Necati Emrecan Türk, Arif Catak
Sayfa 0
Makale Özeti

5.
Çocuk acil serviste supraventriküler taşikardi tedavisi: Adenozin dozu ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesi
Supraventricular tachycardia treatment in the pediatric emergency department: Evaluation of adenosine dose and treatment response
Yüksel Bıcılıoğlu, Murat Anıl, Gamze Gökalp, Emel Ataş Berksoy, Gülberat İnce, Ali Rahmi Bakiler
Sayfa 0
Makale Özeti

OLGU SUNUMU
6.
Akut psikiyatrik bulgularla başvuran olguda atropa belladonna ile zehirlenme
Atropa belladonna poisoning in a child with acute psychiatric findings
Dilek Cebeci, Esra Gürkaş, Hülya Maraş Genç, Nesrin Ceylan
Sayfa 0
Makale Özeti

7.
Çocuklarda fentanil bant kullanımı; bilinçsiz kullanım ölümcül olabilir
fentanyl patches usage in children; inappropriate use may be death
Ayşegül Alpcan, Serkan Tursun, Ozan Ürem, Ümit Ayşe Tandırcıoğlu, Gülçin Aydın, Didem Aliefendioğlu
Sayfa 0
Makale Özeti

8.
Non-İnvaziv Mekanik Ventilatör Desteği Sonrası Gelişen Lokalize Pulmoner İnterstisyel Amfizem
Localized Pulmonary Interstitial Emphysema Which Occurred After Noninvasive Mechanical Ventilatory Support
Esra Türe, Hakan Ildır, Abdullah Yazar, Fatih Akin, Sevgi Pekcan
Sayfa 0
Makale Özeti

9.
Eski dost acımasız düşman; Teofilin toksistesi: olgu sunumu
The old friend ruthless enemy; Theophylline toxicity: case report
Hasan Serdar Kıhtır, Zeynep Gör, Tuğçe Ekşi, Ebru Çelebi, Seda Aras, Zeynep Kıhtır
Sayfa 0
Makale Özeti

10.
Abdominal Şikayetleri Olan Bir Çocukta Düz Radyografide Beklenmedik Görüntü: Bir Vaka Sunumu
Unexpected View İn Plain Radiography Of A Child With Abdominal Complains: A Case Report.
Nilgun Erkek, Latife Öz, Meryem Keçeli Başaran, Gökhan Arslan
Sayfa 0
Makale Özeti