Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Bir Üniversite Hastanesi Çocuk Acil Servisine Başvuran Hayvan Isırıkları Olguları
Animal Bites Cases that are Presented to a University Hospital Pediatric Emergency Department
Okşan Derinöz, Taner Akar

Makale Özeti

2.
Akut apandisitli çocuklarda ortalama trombosit hacmi bir belirteç olarak kullanılabilir mi?
Can mean platelet volume be used as a marker in children with acute appendicitis?
Gülay Çiler Erdağ, Fatma Tuba Coşkun, Suat Biçer, Meltem Uğraş, Tuba Giray, Çiğdem Kaspar, Öznur Küçük, Defne Çöl

Makale Özeti

3.
Karbonmonoksit Zehirlenmesinde Ortalama Trombosit Hacminin Tanısal Değeri Var mıdır?
Is There a Diagnostic Value of Mean Platelet Volume in Carbon Monoxide Poisoning?
Halise Akça, Gizem Ürel, Can Demir Karacan, Nilden Tuygun, Emine Polat

Makale Özeti

4.
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’ne Yatış Sırasındaki Hemoglobin Düzeyi ve İzlemde Eritrosit Transfüzyonu Gereksiniminin Mortalite Üzerine Etkisi
The effect of the hemoglobin concentration at admission and erythroyte transfusion on the mortality of the pediatric critical care patients
Ali Ertuğ Arslanköylü, Barış Akbaş, Mehmet Alakaya, Gülçin Bozlu, Asena Ayça Özdemir

Makale Özeti

5.
Pediatrik Travma Skorunun Çocuk Acil Servisindeki Performansı: İleriye Yönelik Bir Çalışma
The Performance of the Pediatric Trauma Score in a Pediatric Emergency Department: A Prospective Study
Murat Anil, Serdar Saritas, Yuksel Bicilioglu, Gamze Gokalp, Fulya Kamit Can, Ayse Berna Anil

Makale Özeti

OLGU SUNUMU
6.
Travma Sonrası Pulmoner Tromboemboli Gelişen Bir Çocuk Olgu
A Pediatric Case With Post Traumatic Pulmonary Tromboembolism
Sibel Öz, Dinçer Yıldızdaş, Özden Özgür Horoz, Göksel Leblebisatan

Makale Özeti

7.
Nadir ama ölümcül olabilen bir zehirlenme; alüminyum fosfit zehirlenmesi
A rare but potentially fatal poisoning; aluminum phosphide poisoning
Orkun Tolunay, Tamer Çelik, Gülperi Yücel, Ulaş Özdemir, Anıl Atmış, Asena Sucu, Ümit Çelik

Makale Özeti

8.
Çocuklarda Subgaleal Hematomun Nadir Bir Nedeni: Saç Çekme
A Rare Cause of Subgaleal Hematoma in Children: Hair Pulling
Anıl Er, Aykut Çağlar, Fatma Akgül, Emel Ulusoy, Emre Karslı, Durgül Yılmaz, Murat Duman

Makale Özeti

9.
Hızlı Kilo Kaybı Sonrası Kolelitiyazis Gelişen Bir Adölesan Olgu
An Adolecent Case: Cholelithiasis Evolving After Rapidly Weight Loss
Yüksel Bıcılıoğlu, Miray Karakoyun, Emel Ataş Berksoy, Murat Anıl

Makale Özeti

10.
Kaspofunginle antifungal kilit tekniği başarısızlık nedenleri: Daha yüksek konsantrasyon ihtiyacı
Reasons for failure of antifungal-lock technique with caspofungin: Need for higher concentrations
Rana Isgüder, Gokhan Ceylan, Özlem Sandal, Ferhat Sarı, Gamze Gülfidan, Bengü Demirağ, Hasan Ağın, İlker Devrim

Makale Özeti

11.
Üst havayolu obstrüksiyonu nedeniyle başvuran süt çocuğunda nadir bir tanı: Lenfanjiom
A rare diagnosis in an infant with upper airway obstruction: Lymphangioma
Nagehan Aslan, Didar Arslan, Özden Özgür Horoz, Bilen Onan, Muhammed Dağkıran, Özgür Sürmelioğlu, Dinçer Yıldızdaş

Makale Özeti

12.
Escobar Sendromlu bir olguda Serratia Marcescens septik artriti
Serratia Marcescens septic arthritis in a case of Escobar syndrome
Özlem Saraç Sandal, Ferhat Sarı, Gökhan Ceylan, Rana İşgüder, İlker Devrim, Hasan Ağın

Makale Özeti

13.
Hemodiyalize Yanıt Veren Ağır Valproik Asit Zehirlenmesi
Severe Valproic Acid Intoxication Responds To Hemodıalysıs
Ali Ertuğ Arslanköylü, Mehmet Alakaya, Esra Akyılmaz, Yalçın Çelik, Ali Delibaş

Makale Özeti