Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Çocuk Acil Servise Ağrı Şikayetiyle Başvuran Hastaların Retrospektif İncelenmesi
A Retrospective Examination of Patients Applying to a Pediatric Emergency Service with Complaint of Pain
Gamze Yılmaz, Dilek Küçük Alemdar
Sayfa 0
Makale Özeti

2.
Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde preterm ve term bebeklerde genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz üreten gram negatif bakteri enfeksiyonlarının değerlendirilmesi
Evaluation of gram negative bacterial infections that produce extended spectrum beta-lactamase in preterm and term infants in neonatal intensive care unit
Özgür Özçerezci, Ünsal Savcı
Sayfa 0
Makale Özeti

3.
Acil Servise Başvuran Ergenlerin Anksiyetesini Etkileyen Faktörler
Factors Affectıng The Anxıety Of Adolescents In Emergency Servıce
Fatih Battal, Veli Yıldırım
Sayfa 0
Makale Özeti

4.
Kanguru Bakımı Uygulaması Başlatılan Bir Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yenidoğan Ekibinin Gözlem, Görüş Ve Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma
Observations, Opinions and Experiences of the Newborn Team in a Newborn Intensive Care Unit that Implemented the Kangaroo Care: A Qualitative Research
Ulviye Günay, Didem Çoşkun
Sayfa 0
Makale Özeti

5.
Türkiye’deki Çocuk Hekimlerinin Temel Yaşam Desteği ile İlgili Farkındalığı ve Bilgi Düzeyi
Pediatricians’ Awareness and Knowledge About Basic Life Support in Turkey
Osman Yeşilbaş, Hasan Serdar Kıhtır
Sayfa 0
Makale Özeti

6.
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Zehirlenme Olgularının Demografik, Epidemiyolojik ve Klinik Özelliklerinin Geriye Dönük Değerlendirilmesi
Retrospective Analysis of Demographic, Epidemiologic, and Clinical Characteristics of Poisoning Cases Followed in Pediatric Intensive Care Unit
Çağlar Ödek, Halise Akça, Mehmet Erol, Remezan Demir, Melek Tunç, Ahmet Aydınalp, Funda Feryal Taş, Serhat Samancı
Sayfa 0
Makale Özeti

7.
Beyin Ölümü Tanısı Konmuş Hastalarımızın Değerlendirilmesi
Evaluation of Patients with Diagnosis of Brain Death
Mehmet Yusuf Sarı, Evrim Gül
Sayfa 0
Makale Özeti

OLGU SUNUMU
8.
Atrial fibrilasyonu olan bir çocukta nadir görülen bir aritmi; Ashman Fenomeni
A rare arrhythmia in a child with atrial fibrillation; Ashman Phenomenon
Gülhan Atakul, Ferhat Sarı, Rana İşgüder, Gökhan Ceylan, Özlem Saraç Sandal, Yakup Ergül, Murat M. Yılmazer, Hasan Ağın
Sayfa 0
Makale Özeti

9.
Psikozlu hastada şaşırtıcı bir sonuç: Pnömoraşi ilişkili ilerleyici amfizem
A Surprising Outcome of a Patient with Psychosis: Progressive Emphysema Associated with Pneumorrhachis
Emine Polat, Halise Akça, Nilden Tuygun, Hasibe Gökçe Çınar, Can Demir Karacan
Sayfa 0
Makale Özeti

10.
Subakut sklerozan panensefalitli bir hastada Serebral Tuz Kaybı Sendromu; tedavide fludrokortizon kullanımı
Cerebral salt-wasting syndrome in a patient with Subacute sclerosing panencephalitis: The use of fludrocortisone in treatment
Orkun Tolunay, Tamer Çelik, Aysu İlhan Yalaki, Duygu Artar, Ümit Çelik
Sayfa 0
Makale Özeti

11.
Bir Mukopolisakkaridoz Tip II Olgusunda Zor Havayolu Yönetimi
Management of Difficult Airway in a patient with Mucopolysaccharidosis Type II
Damla Hanalioğlu, Batuhan Yeke, Ahmet Ziya Birbilen, Serap Sivri, Özlem Tekşam
Sayfa 0
Makale Özeti

12.
Çocuklar İçin Potansiyel ve Doğal Siyanür Zehiri; Kayısı Çekirdeği
Potential and Natural Cyanide Poison for Children; Apricot Seed
Osman Yeşilbaş, Hanife Gül Balkı, Merve Bayrak, Nazan Ülgen Tekerek
Sayfa 0
Makale Özeti

13.
Sinameki alımı ile ilişkili Rabdomiyaliz Olgusu
A case of Rhabdomyolysis taking senna
Özlem Tolu Kendir, Hayri Levent Yılmaz, Sevcan Bilen, Rıza Dinçer Yıldızdaş, Özden Özgür Horoz, Sinem Sarı Gökay, Gülsen Kendir
Sayfa 0
Makale Özeti