Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Beyin Ölümü Tanısı Konmuş Hastalarımızın Değerlendirilmesi
Evaluation of Patients with Diagnosis of Brain Death
Mehmet Yusuf Sarı, Evrim Gül
Sayfa 0
Makale Özeti

OLGU SUNUMU
2.
Sinameki alımı ile ilişkili Rabdomiyaliz Olgusu
A case of Rhabdomyolysis taking senna
Özlem Tolu Kendir, Hayri Levent Yılmaz, Sevcan Bilen, Rıza Dinçer Yıldızdaş, Özden Özgür Horoz, Sinem Sarı Gökay, Gülsen Kendir
Sayfa 0
Makale Özeti