JAEM. 2012; 11(1): 47-49 | DOI: 10.5152/jaem.2011.046  

Spontan Abortus Sonrasında Stafilokokus Hominis’in Neden Olduğu Nativ Triküspit Kapak Endokarditi

Hatice Ender Soydinç1, Murat Yüce2, Emine Sarı3, İbrahim Sarı2, Cuma Yıldırım4, Vedat Davutoğlu2, Süleyman Ercan2
1Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
3Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul
4Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İlk Ve Acil Yardım Anabilim Dalı, Gaziantep

Gebeliğinin 5. haftasında spontan abortus meydana gelen ve abortustan 3 gün sonra yüksek ateş, titreme ve üşüme şikayetleri başlayan hastaya nonspesifik tedaviler başlanmış. Sonrasında yapılan transtorasik ekokardiyogrjafide triküspit kapakta vejetasyon ve kan kültüründe Stafilokokus Hominis üremesi olması üzerine infektif endokardit tedavisi başlandı. Antibiyotik tedavi sonrası kliniği düzelen, vejetasyonu yok olan hasta tedaviden 1 ay sonra tekrar gebe kaldı ve sağlıklı bir doğum gerçekleştirdi. Stafilokokus Hominis cilt florasında bulunan daha çok protez kapak, yabancı materyal ve immünsüprese hastalarda endokardite yol açan koagulaz negatif stafilokok grubundan mikroorganizmadır. Biz bu yazıda sağlıklı 31 yaşındaki hastada 1. ay gebelik sırasında oluşan spontan abortus sonrası triküspit kapak infektif endokarditi gelişen olguyu sunmaya çalıştık. Bildiğimiz kadarıyla bizim vakamız gebelik veya abortusla ilişkili literatürdeki ilk nativ kapak Stafilokokus Hominis endokardit vakasıdır.

Anahtar Kelimeler: Stafilokokus Hominis, infektif endokardit, abortus, gebelik


Staphylococcus Hominis Native Tricuspid Valve Endocarditis Following Spontaneous Abortus

Hatice Ender Soydinç1, Murat Yüce2, Emine Sarı3, İbrahim Sarı2, Cuma Yıldırım4, Vedat Davutoğlu2, Süleyman Ercan2
1Dicle University, School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Diyarbakir, Turkey
2Gaziantep University, School of Medicine, Department of Cardiology, Gaziantep, Turkey
3Zeynep Kamil Women and Children Hospital, Department of Pediatrics, Istanbul, Turkey
4Gaziantep University, School of Medicine, Department of Emergency Medicine, Gaziantep, Turkey

The patient had a spontaneous abortion in the fifth week of her pregnancy and had nonspecific treatment due to fever and chills that had started 3 days after the spontaneous abortion. She was diagnosed and treated as endocarditis as there was vegetation on the tricuspid valve on transthoracic echocardiography, and blood culture revealed Stphylococcus Hominis. The patient completely recovered from endocarditis after antibiotic treatment and had another pregnancy ending with normal birth without any complication. Stphylococcus Hominis is a coagulase negative microorganism that normaly exists in skin flora, causing endocarditis more commonly in immunesuppressed subjects, patients with prosthetic valves and acessory devices. Here in this case report, we present a 31 year-old woman who had the complication of native tricuspid valve endocarditis after spontaneous abortus in her fifth week of pregnancy. To our knowledge, the present case is the first to be reported as a native valve endocarditis caused by Stphylococcus Hominis associated with pregnancy or abortus.

Key words: Staphylococcus Hominis, infektive endocarditis, abortus, pregnancy


Hatice Ender Soydinç, Murat Yüce, Emine Sarı, İbrahim Sarı, Cuma Yıldırım, Vedat Davutoğlu, Süleyman Ercan. Staphylococcus Hominis Native Tricuspid Valve Endocarditis Following Spontaneous Abortus. JAEM. 2012; 11(1): 47-49

Sorumlu Yazar: Vedat Davutoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF (Türkçe)
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar