. 2005; 19(2): 16-19

Bir otopsi olgusunda karaciğerin izole polikistik hastalığı ve multipl safra kanalı mikrohamartomu

Ferah Karayel1, Işıl Pakiş1, Arzu Turan1, Elif Ü. Akyıldız1, Gülşen Özbay2, Özhan Yılmazer1
1Adli Tıp Kurumu, Morg İhtisas Dairesi, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Safra kanal mikrohamartomları (Von-Meyenberg kompleksi), %20 oranında karaciğerin fibropolikistik hastalığına eşlik eden, küçük çaplı, otopside rastlantısal olarak saptanan lezyonlardır. Seyrek de olsa malign dönüşüm gösterebilen bu olgular otopsilerde %0,7-2,7 oranında görülebilmektedir. Amacımız, bir otopsi olgusunda rastlantısal olarak saptanmış olan ve seyrek görülen bu antiteyi sunmak, ayırıcı tanı özelliklerini ve bu konudaki literatür bilgilerini gözden geçirmektir.
Çalışmaya alınan olgu, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinde otopsisi yapılmış olan 70 yaşında erkekti. Makroskopik değerlendirmede, karaciğer yüzey ve kesitlerinde çapları 15-40 mm arasında değişen çok sayıda kistik oluşum görüldü. Böbrek yüzeyleri çöküntülü olup, kesitinde en büyüğü 15 mm çapında kistler mevcuttu. Karaciğerde gözlenen uniloküler kistlerin mikroskopik incelemesinde, tek sıralı kübik ve yassılaşmış epitel ile döşeli oldukları görüldü. Bunlar yanında hyalinize, kollajenöz stroma içerisinde lümenlerinde safra bulunan, tek sıralı kübik epitelle döşeli, genişlemiş ve topluluklar oluşturmuş safra kanalları görülmekteydi. Böbreğin mikroskopik incelemesinde, parankim içinde pyelonefritik odaklar ve bunlara eşlik eden küçük çaplı, tek sıralı epitelle döşeli kistler mevcuttu. Karaciğer dokusunda görülen lezyonlar karaciğerin polikistik hastalığı ile birlikte mültipl safra kanalı mikrohamartomu olarak değerlendirildi. Böbrekteki bulgular ise, kronik pyelonefrit ve buna eşlik eden retansiyon kistleri olarak yorumlandı.
Sonuç olarak, oldukça seyrek görülen karaciğerin mikrohamartomlarının, otopsilerde makroskopik ve mikroskopik ayırıcı tanı açısından akılda tutulmaları yararlıdır.

Anahtar Kelimeler: Karaciğer, polikistik hastalık, safra kanal mikrohamartomu, otopsi


Bılıary duct mıcrohamartomas wıth the polycystıc dısease of the lıver ın an autopsy case

Ferah Karayel1, Işıl Pakiş1, Arzu Turan1, Elif Ü. Akyıldız1, Gülşen Özbay2, Özhan Yılmazer1
1Adli Tıp Kurumu, Morg İhtisas Dairesi, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Biliary microhamartomas (Von Meyenburg's complexes) are incidentally detected lesions with small diameters and accompany fibropolycystic disease of the liver in 20 % of cases. Malign transformation is seen though rarely and these lesions are detected in autopsies with a rate of 0.7-2.7 %. We intended to revive the literature, emphasize the differential diagnostic features of this entity which was detected incidentally at autopsy. Multiple cystic lesions whose diameter ranged between 15 and 40 mm were seen in the liver of a 70-year-old male case during macroscopic examination of the surface and cut sections of the liver at autopsy. The surface of the kidneys was also rough and there was multiple cysts, the largest one of which having a diameter of 15 mm. In microscopic examination of the unilocular cysts of the liver, they were found to be lined by a single layer of cuboidal and columnar epithelium. There were also bile ducts which were lined by single layer of cuboidal epithelium and broadened. The lumen of these ducts was full of bile and these ducts were found to be embedded in a hyalinized, collagenous stroma.
In microscopic examination of the kidney, pyelonephritic foci inside the parenchyma, associated cysts with small diameters, lined by a single layer of epithelium were detected. The lesions detected in the liver were considered as polycystic disease of the liver and multiple biliary duct microhamartoma. The pathologic findings detected in kidney were interpreted as chronic pyelonephritis and associated retention cysts.
Although rarely seen, microhamartomas of the liver can be incidentally detected at autopsies and therefore, must be in mind for both microscopic and macroscopic differential diagnosis.

Keywords: Liver, polycystic disease, bile duct microhamartoma, autopsy.


Ferah Karayel, Işıl Pakiş, Arzu Turan, Elif Ü. Akyıldız, Gülşen Özbay, Özhan Yılmazer. Bılıary duct mıcrohamartomas wıth the polycystıc dısease of the lıver ın an autopsy case. . 2005; 19(2): 16-19

Sorumlu Yazar: Ferah Karayel, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar