. 2014; 3(1): 7-11 | DOI: 10.5505/abantmedj.2014.52714  

Sınır ve Hafif Zeka Geriliklerinde Suç Türlerinin ve Cezai Sorumluluklarının Değerlendirilmesi: Herhangi Bir Fark Var Mıdır ?

Abdullah Akpınar1, Umut Mert Aksoy2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı
2Bakırköy Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği

AMAÇ: Bu çalışmada sınır zeka düzeyi ve hafif zeka geriliği olan bireylerdeki suç türlerini ve cezai sorumluluklarını karşılaştırmak amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Ocak-Aralık 2010 tarihleri arasındaki adli başvurularda geriye dönük olarak 39 sınır zeka ve 43 hafif zeka geriliği olan bireyler saptandı. Bunların suç türleri ve cezai sorumlulukları Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde tespit edildi.
BULGULAR: Yaralama suçu hafif zeka geriliği olan bireylerde sınır zekalı bireylerden daha yüksek düzeyde idi. Diğer suç tipleri açısından her iki grup arasında farklılık yoktu. Her iki gruptada en sık suçlar yaralama ve hırsızlık idi. Sınır zeka düzeyi olan bireylerde cezai sorumluluklar; % 82 tam ve %18 azalmış, hafif zeka geriliğinde % 40 tam, % 30 azalmış, % 30 yok idi.
SONUÇ: Yaralama suçu hafif zeka geriliği olanlarda sınır zeka düzeyi olanlara göre anlamlı olarak yüksektir. Keza cezai sorumlukları hafif zeka geriliği olanlarda sınır zeka düzeyi olanlara göre istatistiksel olarak anlamlı farklıdır. Adli pratikte sınır zeka düzeyi ve hafif zeka geriliği tanıları suç türlerinin saptanması ve cezai sorumlulukların belirlenmesinde önemlilik arz etmektedir.


Anahtar Kelimeler: Entelektüel bozukluk, zeka geriliği, suç, cezai sorumluluk


Assessing the type of offence and criminal responsibility in borderline and mild intellectual disabilities: Is there any difference?

Abdullah Akpınar1, Umut Mert Aksoy2
1Suleyman Demirel University School Of Medicine Department Of Psychiatry
2Bakırköy Research And Training Hospital For Psychiatry, Psikiyatri Kliniği

OBJECTIVE: In the present study we aimed to compare the type of offences and the level of criminal responsibilities in individuals with borderline ıntellectual functioning and mild intellectual disabilities.
METHODS: Thirty nine individuals with borderline and fourty three individuals with mild disabilities were detected a retrospective manner between January-December 2010 on forensic application. The type of the offences and the levels of criminal responsibilities of the individuals with borderline and mild intellectual disabilities were detected in the Mental Hospital.
RESULTS: There was more injury offence in the mild intellectual disability as compared to the borderline disabilities. There were no significant differences with respect to the other types of offences between the two groups. The most common offences were injury and theft in the both groups. Criminal responsibility rates were; 82 % full and 18 % diminished responsibility in borderline, and 40 % full, 30 % diminished and 30 % none responbility in mild intellectual disability.
CONCLUSION: The injury offence was significantly higher in individuals with mild ID than borderline intellectual functioning. The levels of criminal responsibilities were also significantly different between the individuals with mild and borderline intellectual disabilities. The diagnosis of borderline and mild intellectual disabilities are important for a type of offence and the levels of criminal responsibilities in forencis practise.

Keywords: Intellectual disability, mental retardation, offence, criminal responsibility


Abdullah Akpınar, Umut Mert Aksoy. Assessing the type of offence and criminal responsibility in borderline and mild intellectual disabilities: Is there any difference?. . 2014; 3(1): 7-11

Sorumlu Yazar: Abdullah Akpınar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar