. 2013; 2(3): 204-207 | DOI: 10.5505/abantmedj.2013.40412  

Yenidoğan İşitme Tarama Sonuçlarımız, Bolu; Türkiye

Beyhan Yılmaz1, Beyhan Küçükbayrak2
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kbb Ana Bilim Dalı
2Bolu İzzet Baysal Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

AMAÇ: Bolu İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde yapılan yenidoğan işitme tarama testi protokolleri ve sonuçlarını değerlendirmek.

YÖNTEMLER: : İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde
1 Ocak 2008 - 30 Temmuz 2012 tarihleri arasında doğan 12232 bebeğe işitme tarama testi yapılmıştır. Tarama, iki basamak halinde yapılmış olup, test olarak otoakustik emisyon (OAE) ve işitsel beyin sapı yanıtı (ABR) testleri kullanılmıştır.

BULGULAR: Toplam 12232 bebeğe yapılan işitme tarama testi sonucunda, 12211 bebekte (%99.8) işitme testi sonuçları normal bulunmuş, 13 bebekte (% 0.1) tek taraflı, 9 bebekte (% 0.07) ise çift taraflı işitme kaybı tespit edilmiştir.
SONUÇ: Yenidoğan işitme taraması, işitme kayıplı bebeklerin erken tanınmasına ve erken tedavilerine olanak sağlamaktadır. İlk 3 ayda tanı ve ilk 6 ayda cihazlandırma sağlanmışsa program başarılı kabul edilmektedir. Ülkemizde de tarama programının yaygınlaşmasıyla birlikte tanı konulup tedavisi planlanan bebek sayısı artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, işitme kaybı, tarama programı


Results Of Newborn Hearing Screening, Bolu; Turkey

Beyhan Yılmaz1, Beyhan Küçükbayrak2
1Ent Department Of Medical Faculty Of Dicle University, Diyarbakır
2Izzet Baysal Maternity And Children

OBJECTIVE: The evaluation of results and protocols of the newborn hearing screening test in Bolu Izzet Baysal Maternity and Children Hospital.
METHODS: 12232 infants born between January 1 2008 and July 30 2012 were applied hearing screening tests in Izzet Baysal Maternity and Children's Health Hospital. Test, has made in two steps. Otoacoustic emission (OAE) and auditory brainstem response (ABR) have been used as test.

RESULTS: Infant hearing screening test results in a total of 12 232, 12 211 infants (99.8%), hearing test results were normal, 13 infants (0.1%), single-sided, nine infants (0.07%) were found in the double-sided hearing loss.
CONCLUSION: Newborn hearing screening allows early recognition and early treatment of infants with hearing loss. İf diagnose the first 3 months and the first 6 months instrumentation is provided program is considered successful. Diagnosis and treatment in our country, with the planned expansion of the screening program is increasing the number of babies.

Keywords: Newborn, hearing loss, screening program


Beyhan Yılmaz, Beyhan Küçükbayrak. Results Of Newborn Hearing Screening, Bolu; Turkey. . 2013; 2(3): 204-207

Sorumlu Yazar: Beyhan Yılmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar