Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Yoğun bakımda multidisipliner yaklaşımla tedavi edilen mortalitesi yüksek bir olgu: Meningokoksik Menenjit
A Case With High Mortality Who Was Treated With a Multidisciplinary Approach in the İntensıve Care Unıt: Meningococcal Meningitis
Mehtap Pehlivanlar Küçük, Esmeray Mutlu Yılmaz, Davut Aydin, Fatma Ülger, Şaban Esen

Makale Özeti

2.
Status epileptikus sonrasında kardiyak arrest: Bupropion ve ekstazi intoksikasyonu
Cardiac arrest after status epilepticus: Bupropion and ecstasy intoxication
Zübeyde Tuba Duran, Pınar Karabacak, Kemal Yetiş Gülsoy, Hatice Akdu, Füsun Eroğlu

Makale Özeti

3.
Yoğun bakım hastalarında predeliryum skorunun değerlendirilmesi
Evaluation of predelirium score in intensive care patients
Mehmet Turan İnal, Dilek Memiş, Volkan İnal, Ahmet Şenol Uyar, Şeyda Çiğdem Tek, Taner Çiftçi, Serdar Efe, Selçuk Korkmaz

Makale Özeti

4.
Yoğun bakım hastalarında karın içi basınç artışının ve ilgili risk faktörlerinin araştırılması
Investigation of intraabdominal pressure increase and related risk factors in intensive care patients
Huseyin Uğur, Mehmet Turan İnal, Dilek Memiş, Nesrin Turan

Makale Özeti

5.
Yoğun Bakım Ünitesinde Stres Ülser Profilaksisi
Stress Ulcer Prophylaxis in Intensive Care Unit
Zehra Nur Baykara, Volkan Alparslan

Makale Özeti

6.
Yoğun Bakım Ünitesinde Multisistem Atrofi Tanısıyla Takip Edilen Ürosepsis Olgusu
The Case of Urosepsis with Multiple System Atrophy Followed in The Intensive Care Unit
Tuğçe Mengi, Yusuf Savran, Murat Emre Tokur, Hatice Keyvan, Bilgin Cömert

Makale Özeti

7.
Yoğun bakımda trakeotomi: Endikasyonlar, komplikasyonlar ve prognoz
Tracheotomy in the intensive care unit: Indications, complications and prognosis
Hülya Kırca, Özlem Çakın, Melike Cengiz, Murat Yılmaz, Atilla Ramazanoğlu

Makale Özeti

8.
Yoğun Bakımda Gürültü Farkındalığı İçin Neler Yapabiliriz ?
What Can We Do For Noise Awareness in Intensive Care?
Arzu Yıldırım Ar, Güldem Turan, Esra Enez, Öznur Demiroluk, Yıldız Yiğit Kuplay, Dilara Karaca

Makale Özeti