Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Metformin İntoksikasyonuna Bağlı Akut Böbrek Yetmezliği: Olgu sunumu
Acute Renal Failure Due To Metformin Intoxication: Case report
Çelebi Kocaoğlu, Ahmet Özel

Makale Özeti

2.
Ciddi Amitriptilin Zehirlenmesi Olan Hastada Hemodiyafiltrasyon Uygulaması
Hemodiafiltration in a Patient with Severe Amitriptyline Intoxication
Ülkü Sabuncu, Ruslan Abdullayev, Hatice Selcuk Kusderci, Mehmet Duran, Abuzer Güler

Makale Özeti

3.
Erken Apne Testi Yapmanın Organ Bağışı Üzerine Etkisi Var mı?
The effects of early apnea testing on the organ donation
Ayşe Güsün Halitoğlu, Mukaddes Saba Saygılı, Ahmat Kaya, Mehmet Tercan

Makale Özeti

4.
Majör Cerrahi Hastalarında Eritrosit Transfüzyonunun Venöz Oksimetri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of the Effects of Erythrocyte Transfusion Using Central Venous Oximetry in Major Surgery Patients
Emil Gasimov, Ahmet Kemalettin Koltka, Nükhet Sivrikoz, Ali Emre Çamcı

Makale Özeti

5.
Cerrahi Yoğun Bakım Hastalarında Çoklu İlaç Dirençli Enfeksiyonların Mortalite Üzerine Etkisi
The Impact Of Extensively Drug-Resistant Bacterial Infections On Mortality In Critically Ill Surgical Patients
Helin Şahintürk, Aycan Özdemirkan, Fatma Kılıç, Onur Özalp, Hande Arslan, Pınar Zeyneloğlu, Arash Pirat

Makale Özeti