Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Keratokonus Hastalarında Topikal Siklopentolatın Ön Segment Parametreleri Üzerine Etkisi
The Effect of Topical Cyclopentolate on Anterior Segment Parameters in Patients with Keratoconus
Ahmet Kırgız, Sevil Karaman Erdur, Semih Çakmak, Funda Dikkaya, Rukiye Aydin
Sayfa 0
Makale Özeti

2.
Comparative Biochemical Outcomes, Effectiveness and Tolerance of Densiron 68 and Oxane HD for the Management of Complicated Retinal Detachment
Chafik Keilani, Edouard Augstburger, Mathieu Robin, Amélie Beaugrand, Raphaëlle Ores, José-Alain Sahel, Sarah Ayello - Scheer
Sayfa 0
Makale Özeti

3.
Subklinik Retina Dekolmanı Tedavisinde Baraj Lazer Fotokoagülasyon: Klinik Retinal Dekolmana İlerlemesi Önlenebilir mi?
Demarcation Laser Photocoagulation for Subclinical Retinal Detachment: Can Progression to Retinal Detachment be Prevented?
Nilufer KOCAK, Mahmut Kaya, Taylan Ozturk, Volkan BOLLUK, Suleyman Kaynak
Sayfa 0
Makale Özeti

4.
İntravitreal Deksametazon İmplantın Vitrektomize Gözlerde Diyabetik Maküla Ödeminin Tedavisinde Etkinliği
Efficacy of Intravitreal Dexamethasone Implant Treatment for Diabetic Macular Edema in Vitrectomized Eyes
Huseyin Baran Ozdemir, Murat Hasanreisoglu, Murat Yuksel, Mestan Ertop, Gökhan Gürelik, Şengül Özdek
Sayfa 0
Makale Özeti

5.
Ambliyop gözlerde pupil ışık refleksinin dinamik pupillometri ile değerlendirilmesi
Evaluation of pupillary light reflex in amblyopic eyes using dynamic pupillometry
Gulfidan Bitirgen, Mohammed Daraghma, Ahmet Ozkagnici
Sayfa 0
Makale Özeti

6.
İdiopatik Makula Deliği Olgularında Hava Altında Vitrektomi Sonuçları
Outcomes of Vitrectomy Under Air for Idiopathic Macular Hole
Murat Karacorlu, Mumin Hocaoglu, Isıl Sayman Muslubas, M. Giray Ersoz, Serra Arf
Sayfa 0
Makale Özeti

7.
Diabetik makula ödeminde kistoid maküler dejenerasyon tanımı: OCT tabanlı tek merkezli çalışma
The definition of cystoid macular degeneration in diabetic macular edema: an Oct-based single center study
Gokcen Yalcin, SENGÜL OZDEK, Fatma Nur Baran Aksakal
Sayfa 0
Makale Özeti

8.
Multipl Sklerozlu Olguda Vazoproliferatif Tümör ve Üveit İlişkisi – Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
The Relationship Between Vasoproliferative Tumor and Uveitis in a Multiple Sclerosis Patient – A case report and review of literature
Onur Ozalp, Eray Atalay, MUSTAFA DEGER BİLGEC, Nazmiye Erol, NILGUN YILDIRIM
Sayfa 0
Makale Özeti

9.
Tuberculosis; the cunning agent presented with endopericarditis-associated bilateral uveitis
Gholamhossein Yaghoubi, Farshid Abedi, Masoud Ziaee, Amir Norouzpour
Sayfa 0
Makale Özeti