Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Diyarbakır İlinde Aile Hekimlerinin Bebek ve Çocuk Göz Sağlığı Taramalarına Yaklaşımı
Approach of Family Physicians to Infancy and Childhood Eye Screenings in Diyarbakır
Zeynep Gürsel Özkurt, Selahattin Balsak, Mehmet Sinan Çamçi, Kadir Bilgen, İbrahim Halil Katran, Adar Aslan, Çağla Çilem Han
Sayfa 0
Makale Özeti

2.
Santral Seröz Koryoretinopati - Behçet Hastalığı Tedavisine Eşlik Eden Bir Komplikasyon
Central Serous Chorioretinopathy - A Complication Associated with Behçet's Disease Treatment
Nur Doğanay, Melike Balikoglu Yilmaz, Betül Orduyılmaz, Erdinç Aydın, Ali Osman Saatci
Sayfa 0
Makale Özeti

3.
Kronik Santral Seröz Koryoretinopatide Güncel Tedavi Yaklaşımları
Current Therapeutic Approaches to Chronic Central Serous Chorioretinopathy
Samet Gülkaş, Özlem Şahin
Sayfa 0
Makale Özeti

4.
Üçüncü Basamak Merkeze Başvuran HLA-B27 İlişkili Üveit Olgularının Etiyolojik ve Klinik Özellikleri
Etiological and Clinical Characteristics of HLA B27 associated Uveitis in a Tertiary Referral Center
Merve İnanç, Mert Şimşek, Müge Pınar Çakar Özdal
Sayfa 0
Makale Özeti

5.
Vücut Postürünün Göziçi Basıncına Etkisinin Rebound Tonometre ile Değerlendirilmesi
Evoluation of the Body Posture Effect on Intraocular Pressure with Rebound Tonometer
Hüseyin Mayalı, Beyza Tekin, Özcan Rasim Kayıkçıoğlu, Emin Kurt, Süleyman Sami İlker
Sayfa 0
Makale Özeti

6.
Yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonunda kombine katarakt cerrahisi ve intravitreal ranibizumab enjeksiyonunun 1. yıl sonuçları
First year outcomes of cataract surgery combined with intravitreal ranibizumab injection in wet age related macular degeneration
Sabahattin Sül, Aylin Karalezli, Müjdat Karabulut
Sayfa 0
Makale Özeti

7.
Endoskopik Burun Polipi Cerrahisinden Sonra Göz Çevresinde Amfizem
Periorbital Emphysema After Endoscopik Nasal Polip Surgery
Esat Çınar, Berna Yüce, Murat Fece, Fehmi Cem Küçükerdönmez
Sayfa 0
Makale Özeti

8.
Pneumatic displacement of a dense sub-inner limiting membrane pre-macular hemorrhage in dengue maculopathy- A novel treatment approach
Ashok Kumar, Vikas Ambiya, Vinod Kumar Baranwal, Amit Arora, Gaurav Kapoor
Sayfa 0
Makale Özeti

9.
Psödoeksfoliasyon sendrom ve antidepresan ilaç kullanımı
Pseudoexfoliation syndrome and antidepressant drug use
Erdoğan Yaşar, Nilgün Yıldırım, Eray Atalay
Sayfa 0
Makale Özeti

10.
Staphylococcus epidermidis endoftalmi gibi maskeleme imperceptible okular travma sonrası panuveit
Staphylococcus Epidermidis Endophthalmitis Masquerading as Panuveitis after an Imperceptible Ocular Trauma
Juan Martin Sanchez, Diego Almeida, Tareq Jaouni, Radgonde Amer
Sayfa 0
Makale Özeti

11.
Sigara içmenin makula, retina sinir lifi tabakası ve koroid kalınlığı üzerine etkisi
The effect of smoking on the macula, retina nerve fiber layer and choroidal thickness
Kuddusi Teberik
Sayfa 0
Makale Özeti

12.
Tekrarlayan Polikondriti Gösteren İki Taraflı Ön Üveit
Bilateral Anterior Uveitis Revealing Relapsing Polychondritis
Murat Hasanresioğlu, Hüseyin Baran Özdemir, Fulya Yaylacıoğlu, Mestan Ertop, Zeynep Aktaş
Sayfa 0
Makale Özeti

13.
Az görmeye genel yaklaşım; az görenin muayene ve rehabilitasyonu
Common approach to low vision; examination and rehabilitation of the patient with low vision
Esra Şahlı, Aysun İdil
Sayfa 0
Makale Özeti

14.
Anti-VEGF tedaviye dirençli diyabetik makula ödemi olgularında dexametazon implant
Dexamethasone implant in patients with diabetic macular edema resistant to anti-VEGF therapy
Serhad Nalçacı, Cezmi Akkın, Filiz Afrashi
Sayfa 0
Makale Özeti

15.
Noneksüdatif Tip Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonlu Gözlerde Sessiz Tip 1 Neovaskülarizasyonların Spektral Domain Optik Koherens Tomografi Özellikleri
Optical Coherence Tomography Characteristics of Quiescent Type 1 Neovascularizations In Eyes With Nonexudative Age-Related Macular Degeneration
Jale Menteş, Şeyda Yıldırım
Sayfa 0
Makale Özeti

16.
Pediatrik kanalikülit: olgu sunumu
Pediatric canaliculitis: case report
Elif Eraslan Yusufoğlu, Sabiha Güngör Kobat
Sayfa 0
Makale Özeti

17.
Optovue RTVue optik koherens tomografi cihazının iki farklı tarama modu ile elde edilen makula kalınlık ölçümlerinin tekrarlanabilirliği ve uyumu
Repeatability and agreement of macular thickness measurements obtained with two different scan modes of Optovue RTVue optical coherence tomography device
Mehmet Kola, Mehmet Önal, Adem Türk, Hidayet Erdöl
Sayfa 0
Makale Özeti

18.
Psödoeksfoliyasyon Sendromu ve Psödoeksfoliyasyon Glokomunda Oksidatif Stresin Rolü
Role of Oxidative Stress in Pseudoexfoliation Syndrome and Pseudoexfoliation Glaucoma
Yasemin Aydın Yaz, Nilgün Yıldırım, Yetkin Yaz, Neslihan Tekin, Mine İnal, Fezan Mutlu Şahin
Sayfa 0
Makale Özeti

19.
10 yıl izlemli Bietti kristalin distrofili olguda swept-source optik koherens tomografi anjiografisi
Swept-source optical coherence tomography angiography in patients with Bietti crystalline distrophy followed-up 10 years
Şefik Can İpek, Ziya Ayhan, Sibel Kadayıfçılar, Ali Osman Saatci
Sayfa 0
Makale Özeti

20.
Sentetik kannabinoid (Bonzai) kullanımı ile ilişkili Purtscher benzeri retinopati
Synthetic cannabinoid (Bonzai) related Purtscher-like retinopathy
Zafer Onaran, Yaprak Akbulut, Serkan Tursun, Tevfik Oğurel, Nesrin Gökçınar, Ayşegül Alpcan
Sayfa 0
Makale Özeti

21.
Streptozotosin İle Diabet Oluşturulmuş Sıçanlarda Oksitosinin Retinopati Üzerine Olan Koruyucu Etkisi
The Preventive Effect Of Oxytocin on Retinopathy in Streptozotocin Induced Diabetic Rats
Cumali Değirmenci, Filiz Afrashi, Oytun Erbaş, Hüseyin Aktuğ, Dilek Taşkıran
Sayfa 0
Makale Özeti

22.
Perfore Enfeksiyöz Kornea Ülserli Gözlerde Terapötik-Tektonik Amaçlı Penetran Keratoplasti Sonuçlarımız
The Results of Therapeutic and Tectonic Penetrating Keratoplasty in Eyes with Perforated Infectious Corneal Ulcer
Cezmi Doğan, Osman Şevki Arslan
Sayfa 0
Makale Özeti

23.
Vitreomaküler traksiyon ve dış retina katlarındaki yapısal değişiklikler
Vitreomacular traction and outer retinal structural changes
Şeyda Yıldırım, Jale Menteş, Mine Barış
Sayfa 0
Makale Özeti