Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Nadir bir üveit etkeni: vemurafenib
A rare cause of uveitis: vemurafenib
Selçuk Sızmaz, Nuhkan Görkemli, Ebru Esen, Nihal Demircan

Makale Özeti

2.
Juvenil Açık Açılı Glokomlu Olgularda Refraktif Durum ve Ön Segment Parametrelerinin Normal Bireylerle Kıyaslanması
Comparison of Refractive Status and Anterior Segment Parameters of Juvenile Open-Angle Glaucoma and Normal Subjects
Ufuk Elgin, Emine Şen, Murat Uzel, Pelin Yılmazbaş

Makale Özeti

3.
Güncel Kuru Göz Yönetim ve Tedavisi
Current Management and Treatment of Dry Eye Disease
Cem Simsek, Murat Dogru, Takashi Kojima, Kazuo Tsubota

Makale Özeti

4.
Komplike katarakt cerrahisi sonrası intrakameral sefuroksim enjeksiyonuna bağlı retinal infarkt gelişimi
Development of retinal infarct due to intracameral cefuroxime injection following complicated cataract surgery
Sabahattin Sül, Aylin Karalezli

Makale Özeti

5.
Deneysel Kuru Göz Modelinde Topikal Timokinonun Etkileri
Effects of Topical Thymoquinone in Experimental Dry Eye Model
Tolga Kocatürk, Erol Erkan, İbrahim Meteoğlu, Mehmet Ekici, Aslıhan Karul Büyüköztürk, İrfan Yavaşoğlu, Harun Çakmak, Volkan Dayanır, Muharrem Balkaya

Makale Özeti

6.
Dirençli glokomda 180° transskleral siklodiod fotokoagülasyon tedavisinin etkinliği
Efficacy of 180° cyclodiode transscleral photocoagulation for refractory glaucoma
Figen Bezci Aygün, Mehmet Cem Mocan, Sibel Kocabeyoğlu, Murat İrkeç

Makale Özeti

7.
Yaşa Bağlı Makulopati’de Fundus Otoflöresans Bulguları
Fundus Autofluorescence Changes in Age Related Maculopathy
Pınar Bingöl Kızıltunç, Figen Şermet

Makale Özeti

8.
Adenoviral Epidemik Keratokonjonktivit Olgularında Kornea Tabakalarının Konfokal Mikroskopi ile İncelenmesi
In vivo Confocal Microscopy Analysis of Corneal Layers in Adenoviral Epidemic Keratoconjunctivitis.
Sevgi Subaşı, Nurşen Yüksel, Müge Toprak, Büşra Yılmaz Tuğan

Makale Özeti

9.
not applicable
Kelvin Zhenghao Li, Colin Siang Hui Tan

Makale Özeti

10.
Komplike katarakt ile birliktelik gösteren sektörel siliyer cisim agenezinin ultrason biyomikroskopi ile tanımlanması
Sectoral ciliary body agenesis complicated with cataract formation diagnosed by ultrasound biomicroscopy
Özgün Melike Gedar Totuk, İlhami Salcan, Melih Atalay, Ümit Aykan

Makale Özeti

11.
Kristalin Lens Luksasyonu Sanılan Spontan Lens Absorbsiyonu
Spontaneous Lens Absorption Initially Misdiagnosed as Crystalline Lens Luxation
Şaban Gönül, Ayşe Bozkurt Oflaz, Berker Bakbak, Kamil Yavuzer, Banu Bozkurt

Makale Özeti

12.
Kontakt Lens Kullanımına Yönelik Yaklaşımın Belirlenmesine İlişkin Anket ve Sağlıklı Lens Kullanımı İçin Bilgilendirmede Temel Özellikler
Survey about the determination of the approaches on contact lens usage and basic properties of informing for healthy lens usage
Tomris Şengör, Sanem Alkibay, Ayşegül Ermeç Sertoğlu, Sevda Aydın Kurna

Makale Özeti

13.
Diyarbakır İlinde Aile Hekimlerinin Bebek ve Çocuk Göz Sağlığı Taramalarına Yaklaşımı
Approach of Family Physicians to Infancy and Childhood Eye Screenings in Diyarbakır
Zeynep Gürsel Özkurt, Selahattin Balsak, Mehmet Sinan Çamçi, Kadir Bilgen, İbrahim Halil Katran, Adar Aslan, Çağla Çilem Han

Makale Özeti

14.
Santral Seröz Koryoretinopati - Behçet Hastalığı Tedavisine Eşlik Eden Bir Komplikasyon
Central Serous Chorioretinopathy - A Complication Associated with Behçet's Disease Treatment
Nur Doğanay, Melike Balikoglu Yilmaz, Betül Orduyılmaz, Erdinç Aydın, Ali Osman Saatci

Makale Özeti

15.
Kronik Santral Seröz Koryoretinopatide Güncel Tedavi Yaklaşımları
Current Therapeutic Approaches to Chronic Central Serous Chorioretinopathy
Samet Gülkaş, Özlem Şahin

Makale Özeti

16.
Üçüncü Basamak Merkeze Başvuran HLA-B27 İlişkili Üveit Olgularının Etiyolojik ve Klinik Özellikleri
Etiological and Clinical Characteristics of HLA B27 associated Uveitis in a Tertiary Referral Center
Merve İnanç, Mert Şimşek, Müge Pınar Çakar Özdal

Makale Özeti

17.
Vücut Postürünün Göziçi Basıncına Etkisinin Rebound Tonometre ile Değerlendirilmesi
Evoluation of the Body Posture Effect on Intraocular Pressure with Rebound Tonometer
Hüseyin Mayalı, Beyza Tekin, Özcan Rasim Kayıkçıoğlu, Emin Kurt, Süleyman Sami İlker

Makale Özeti

18.
Yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonunda kombine katarakt cerrahisi ve intravitreal ranibizumab enjeksiyonunun 1. yıl sonuçları
First year outcomes of cataract surgery combined with intravitreal ranibizumab injection in wet age related macular degeneration
Sabahattin Sül, Aylin Karalezli, Müjdat Karabulut

Makale Özeti

19.
Endoskopik Burun Polipi Cerrahisinden Sonra Göz Çevresinde Amfizem
Periorbital Emphysema After Endoscopik Nasal Polip Surgery
Esat Çınar, Berna Yüce, Murat Fece, Fehmi Cem Küçükerdönmez

Makale Özeti

20.
Pneumatic displacement of a dense sub-inner limiting membrane pre-macular hemorrhage in dengue maculopathy- A novel treatment approach
Ashok Kumar, Vikas Ambiya, Vinod Kumar Baranwal, Amit Arora, Gaurav Kapoor

Makale Özeti

21.
Psödoeksfoliasyon sendrom ve antidepresan ilaç kullanımı
Pseudoexfoliation syndrome and antidepressant drug use
Erdoğan Yaşar, Nilgün Yıldırım, Eray Atalay

Makale Özeti

22.
Staphylococcus epidermidis endoftalmi gibi maskeleme imperceptible okular travma sonrası panuveit
Staphylococcus Epidermidis Endophthalmitis Masquerading as Panuveitis after an Imperceptible Ocular Trauma
Juan Martin Sanchez, Diego Almeida, Tareq Jaouni, Radgonde Amer

Makale Özeti

23.
Sigara içmenin makula, retina sinir lifi tabakası ve koroid kalınlığı üzerine etkisi
The effect of smoking on the macula, retina nerve fiber layer and choroidal thickness
Kuddusi Teberik

Makale Özeti