Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Orofaringeal Tularemi Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Nadir Bir Komplikasyon: Dakriyosistit
A Rare Complication Caused by Oropharyngeal Tularemia: Dacryocystitis
Helin Ceren Köse, Melek Banu Hoşal
Sayfa 0
Makale Özeti

2.
Kronik kullanımı olan göz damlalarının fosfat ve ozmolarite düzeylerinin değerlendirilmesi
Assessment of phosphate and osmolarity levels in chronically administered eye drops
Onur Özalp, Eray Atalay, İbrahim Özkan Alataş, Zeynep Küskü Kiraz, Nilgün Yıldırım
Sayfa 0
Makale Özeti

3.
İç rektus kasina meme kanseri metastazi: Olgu sunumu
Breast carcinoma metastasis to the medial rectus muscle: Case report
Özge Yabaş Kızıloğlu, Fatma Paksoy Türköz, Özgün Melike Totuk Gedar, Mert Mestanoğlu, Özlem Yapıcıer
Sayfa 0
Makale Özeti

4.
Sağlıklı Gözlerde Icare Pro Tonometre ve Icare One Tonometre Ölçümlerinin Karşılaştırılması
Comparision of Icare Pro Tonometry and Icare One Tonometry Measures in Healthy Eyes
Hüseyin Mayalı, Çağlar Sarıgül, Emin Kurt, Özcan Rasim Kayıkçıoğlu, Süleyman Sami İlker
Sayfa 0
Makale Özeti

5.
Az görme re/habilitasyonunda son yaklaşımlar
Current approaches to low vision re/habilitation
Deniz Altınbay, Şefay Aysun İdil
Sayfa 0
Makale Özeti

6.
Hidroksiklorokin kullanan hastalarda makülopatinin değerlendirilmesi
Evaluation of maculopathy in patients with hydroxychloroquine users
Adem Uğurlu, Maisa Aslanova, Zafer Cebeci, Nur Kır Mercül
Sayfa 0
Makale Özeti

7.
İntravitreal Deksametazon İmplant Enjeksiyonu Sonrasında Gelişen Ekstramaküler Retina Deliği: Olgu Sunumu
Extramacular Retinal Hole Following Intravitreal Dexamethasone Implant: Case Report
Cansu Ekinci, Alp Kayıran, Hakan Özdemir
Sayfa 0
Makale Özeti

8.
Öğretim Elemanlarında Kuru Göz Semptom Sıklığının Oküler Yüzey Hastalık İndeksi ile Araştırılması
Investigation of dry eye symptoms in lecturers by ocular surface disesase index
Sümbüle Köksoy Vayısoğlu, Emine Öncü, Özer Dursun, Erdem Dinç
Sayfa 0
Makale Özeti

9.
Sürekli Pozitif Havayolu Tedavisi Kullanan ve Kullanmayan Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olgularında Glokom Varlığının Değerlendirilmesi
Investigation of the Presence of Glaucoma in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome Using and Not Using Continuous Positive Airway Pressure Treatment
Ahmet Abdullayev, Oya Tekeli, Özge Yanık, Turan Acıcan, Banu Gülbay
Sayfa 0
Makale Özeti

10.
Isolated Unilateral Infiltrative Optic Neuropathy in a Patient with Breast Cancer
Kaveh Abri Aghdam, Amin Zand, Mostafa Soltan Sanjari
Sayfa 0
Makale Özeti

11.
Tek Taraflı Keratokonus Hastalarında Topografik Özelliklerin Değerlendirilmesi
The Topographic Evaluation Of Unilateral Keratoconus Patients
Cumali Değirmenci, Melis Palamar, Nergis İsmayilova, Sait Eğrilmez, Ayşe Yağcı
Sayfa 0
Makale Özeti

12.
Pakikoroid neovaskülopatinin eşlik ettiği bir Best Hastalığı olgusu
A case of Best Disease accompanied by pachychoroid neovasculopathy
Figen Batıoğlu, Özge Yanık, Sibel Demirel, Çağatay Çağlar, Emin Özmert
Sayfa 0
Makale Özeti

13.
Gözdeki oküler tüberküloza bağlı oküler inflamasyonlu hastaların klinik profili ve tedaviye yanıtı-retrospektif bir çalışma
Clinical profile of patients with ocular inflammation due to presumed ocular tuberculosis and response to therapy -A retrospective study
Suma Elangovan, Senthamarai Govindarajan, Lakshmi Mayilvakanam, Nithya Gunasekaran
Sayfa 0
Makale Özeti

14.
Maküler hol ile periferik retinal hastalıkların birlikteliği
Coexistence of peripheral retinal diseases with macular hole
Erdoğan Yaşar, Nazmiye Erol, Mustafa Değer Bilgeç, Ayşe İdil Çakmak
Sayfa 0
Makale Özeti

15.
Gut hastalığı olan bireylerde kornea endotel ve kalınlık değişiklikleri
Corneal endothelium and thickness changes in patients with gout disease
Pınar Kösekahya, Cemile Üçgül Atılgan, Kadir Gökhan Atılgan, Mustafa Koç, Kemal Tekin, Mehtap Çağlayan, Yasin Şakir Göker
Sayfa 0
Makale Özeti

16.
Palpebral Tarsal Soliter Nörofibrom
Palpebral Tarsal Solitary Neurofibroma
Bülent Yazıcı, Sertaç Argun Kıvanç, Ugur Yayla, Şaduman Balaban Adım
Sayfa 0
Makale Özeti

17.
Vitreomaküler Traksiyon Sendromu Tedavisi Için Pnömatik Vitreolizis
Pneumatic Vitreolysis For The Treatment Of Vitreomacular Traction Syndrome
Hüseyin Baran Özdemir, SENGÜL OZDEK, Murat Hasanreisoğlu
Sayfa 0
Makale Özeti

18.
Retinal Protezler ve Yapay Görme
Retinal Prosthesis and Artificial Vision
Emin Özmert, Umut Arslan
Sayfa 0
Makale Özeti

19.
Aniridi Nedenli Glokomda Glokom Drenaj Valv İmplantasyonunun Kısa ve Uzun Dönem Sonuçları: Olgu serisi ve literatür derlemesi
Short-to Long-term Results of Glaucoma Valve Implantation for Aniridia-related Glaucoma: A case series and literature review
Gülizar Soyugelen Demirok, Ümit Ekşioğlu, Mehmet Yakın, Ahmet Kaderli, Sema Tamer Kaderli, Firdevs Örnek
Sayfa 0
Makale Özeti

20.
Konjenital oküler toksoplazmozisin prematür retinopatisi için düşük riskli bebeklerde periferik retinal damarların gelişimi üzerine etkisi
THE EFFECTS OF CONGENITAL OCULAR TOXOPLASMOSIS ON THE DEVELOPMENT OF THE PERIPHERAL RETINAL VASCULATURE IN PREMATURE INFANTS AT LOW RİSK FOR SEVERE Retinopathy of Prematurity (ROP)
Murat Hasanreisoglu, Şengül Ozdek, Gökçen Deniz Gulpinar Ikiz, Zeynep Aktas, Tuba Atalay
Sayfa 0
Makale Özeti

21.
Diyabetik makula ödeminde maküler kist yapısı ve iskemi ilişkisi
The relationship between the macular cyst formation and ischemia in Diabetic macular edema
Nuriye Gökçen Yalçın, Şengül Özdek
Sayfa 0
Makale Özeti

22.
Kaposi Sarkomlu Bir Hastadaki Çoklu İlaç Direncine Sahip Pseudomonas aeruginosa Bakteriyel Keratitinde Kolistin Etkisi
The Utility of Colistin in Multiple Drug-Resistant Pseudomonas aeruginosa Bacterial Keratitis in A Kaposi’s Sarcoma Patient
Özlem Barut Selver, Sait Egrilmez, Samir Hasanov, Medine Yılmaz Dağ, Alper Tunger
Sayfa 0
Makale Özeti