Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Retinal Sinir Lifi Tabakası Kalınlığı Ölçümünde Optikal Koherens Tomografi ve Optikal Koherens Tomografi Bazlı Anjiografinin Tutarlılığı
Agreement Between Standard Optical Coherence Tomography and Optical Coherence Tomography-Based Angiography Scanning in Estimating the Retinal Nerve Fiber Layer Thickness
hayati yilmaz, mehmet talay koylu, Alper can Yılmaz, Ali Hakan Durukan, yusuf uysal
Sayfa 0
Makale Özeti

2.
Somali’deki Yetişkin Popülasyonda Körlük Nedenleri
Causes of Blindness in Adult population in Somalia
Mustafa KALAYCI
Sayfa 0
Makale Özeti

3.
Başarılı Maküler Delik Cerrahisi Sonrası Görme Artışı ile Elipsoid Zon Reflektivite Artışının İlişkisi
Correlation of Visual Recovery and Increased Ellipsoid Zone Reflectivity After Successful Macular Hole Surgery
Büşra Yılmaz Tuğan, Levent Karabas, Fatih Yenihayat, Sevgi Subasi, Enes Kesim, Berna Özkan
Sayfa 0
Makale Özeti

4.
Konjonktiva Melanomuna Güncel Yaklaşım 1. Bölüm: Klinik Özellikler, Tanı ve Histopatoloji
Current Management of Conjunctival Melanoma Part 1: Clinical Features, Diagnosis and Histopathology
İrem Koç, Hayyam Kıratlı
Sayfa 0
Makale Özeti

5.
Penetran Keratoplasti Sonrası Sitomegalovirüs Endoteliti
Cytomegalovirus Endotheliitis after Penetrating Keratoplasty
Tuna Celik Buyuktepe, Nilüfer Yalçındağ
Sayfa 0
Makale Özeti

6.
Sağlıklı Çocuklarda Vücut Pozisyonunun Rebound Tonometre ile Ölçülen Göz İçi Basıncı Üzerine Etkisi
Effect of Body Position on Intraocular Pressure Measured by Rebound Tonometer in Healthy Children
Dilek Uzlu, Nurettin Akyol, Adem Turk, Nurcan Gürsoy, Ahmet Mehmet Somuncu, Yavuz Oruç
Sayfa 0
Makale Özeti

7.
Ambliyopi Tanısıyla İzlenmiş Bir İntrakraniyal Kitle Olgusu
Inracranial Mass Lesion Followed Up with the Diagnosis of Ambliyopia
Ali Mert Koçer, Bayazit İlhan, Anıl Güngör
Sayfa 0
Makale Özeti

8.
Foveal Hipoplazide Multimodal Görüntüleme: Vaka Takdimi
Multimodal Imaging of Isolated Foveal Hypoplasia: A Case Report
Cumali Değirmenci, Filiz Afrashi, Serhad Nalçacı, Onur Furundaoturan
Sayfa 0
Makale Özeti

9.
Leberin Herediter Optik Nöropatisi ile Uzun Süreli Takip Edilen İki Vakada Optik Koherens Tomografi Anjiografi Bulguları
Optical Coherence Tomography Angiography Findings in Long Term Follow-up of Leber’s Hereditary Optic Neuropathy, Reports of two Cases
Pinar Bingol Kiziltunc, feyza tüntaş bilen, Huban Atilla
Sayfa 0
Makale Özeti

10.
Anti-vasküler endotelyal büyüme faktörü tedavisine zayıf cevap veren neovasküler yaşa bağlı makula dejenerasyonu alt grupları ve özellikleri
Subgroups and features of poor responders to anti-vascular endothelial growth factor treatment in eyes with neovascular age-related macular degeneration
Mine Esen Barış, Jale Mentes, FILIZ AFRASHI, Serhad Nalcaci, Cezmi Akkin
Sayfa 0
Makale Özeti

11.
Bakteriyel keratit tedavisinde doğrudan ve florokinolonlara dirençli olgularda fortifiye aminoglikozid/sefalosporin tedavisinin değeri
The value of fortified aminoglycoside/cephalosporin treatment in direct and fluoroquinolone resistant cases in the treatment of bacterial keratitis
Özlem Dikmetaş, Yağmur Deniz, Sibel Kocabeyoglu, Merve Başol, Murat Irkec
Sayfa 0
Makale Özeti

12.
Katarakt cerrahisi esnasında ön vitreusun tripan mavisi ile istemsiz boyanması
Unintentional staining of anterior vitreus with trypan blue during cataract surgery
Özcan Rasim Kayikcioglu, Huseyin Mayali, Suzan Doğruya, Şenay Alp, Aydın Alper Yılmazlar, Emin Kurt
Sayfa 0
Makale Özeti