Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Tekrarlayan Polikondriti Gösteren İki Taraflı Ön Üveit
Bilateral Anterior Uveitis Revealing Relapsing Polychondritis
Murat Hasanreisoğlu, Hüseyin Baran Özdemir, Fulya Yaylacıoğlu, Mestan Ertop, Zeynep Aktaş
Sayfa 0
Makale Özeti

2.
Az görmeye genel yaklaşım; az görenin muayene ve rehabilitasyonu
Common approach to low vision; examination and rehabilitation of the patient with low vision
Esra Şahlı, Aysun İdil
Sayfa 0
Makale Özeti

3.
Anti-VEGF tedaviye dirençli diyabetik makula ödemi olgularında dexametazon implant
Dexamethasone implant in patients with diabetic macular edema resistant to anti-VEGF therapy
Serhad Nalçacı, Cezmi Akkın, Filiz Afrashi
Sayfa 0
Makale Özeti

4.
Noneksüdatif Tip Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonlu Gözlerde Sessiz Tip 1 Neovaskülarizasyonların Spektral Domain Optik Koherens Tomografi Özellikleri
Optical Coherence Tomography Characteristics of Quiescent Type 1 Neovascularizations In Eyes With Nonexudative Age-Related Macular Degeneration
Jale Menteş, Şeyda Yıldırım
Sayfa 0
Makale Özeti

5.
Pediatrik kanalikülit: olgu sunumu
Pediatric canaliculitis: case report
Elif Eraslan Yusufoğlu, Sabiha Güngör Kobat
Sayfa 0
Makale Özeti

6.
Optovue RTVue optik koherens tomografi cihazının iki farklı tarama modu ile elde edilen makula kalınlık ölçümlerinin tekrarlanabilirliği ve uyumu
Repeatability and agreement of macular thickness measurements obtained with two different scan modes of Optovue RTVue optical coherence tomography device
Mehmet Kola, Mehmet Önal, Adem Türk, Hidayet Erdöl
Sayfa 0
Makale Özeti

7.
Psödoeksfoliyasyon Sendromu ve Psödoeksfoliyasyon Glokomunda Oksidatif Stresin Rolü
Role of Oxidative Stress in Pseudoexfoliation Syndrome and Pseudoexfoliation Glaucoma
Yasemin Aydın Yaz, Nilgün Yıldırım, Yetkin Yaz, Neslihan Tekin, Mine İnal, Fezan Mutlu Şahin
Sayfa 0
Makale Özeti

8.
10 yıl izlemli Bietti kristalin distrofili olguda swept-source optik koherens tomografi anjiografisi
Swept-source optical coherence tomography angiography in patients with Bietti crystalline distrophy followed-up 10 years
Şefik Can İpek, Ziya Ayhan, Sibel Kadayıfçılar, Ali Osman Saatci
Sayfa 0
Makale Özeti

9.
Sentetik kannabinoid (Bonzai) kullanımı ile ilişkili Purtscher benzeri retinopati
Synthetic cannabinoid (Bonzai) related Purtscher-like retinopathy
Zafer Onaran, Yaprak Akbulut, Serkan Tursun, Tevfik Oğurel, Nesrin Gökçınar, Ayşegül Alpcan
Sayfa 0
Makale Özeti

10.
Streptozotosin İle Diabet Oluşturulmuş Sıçanlarda Oksitosinin Retinopati Üzerine Olan Koruyucu Etkisi
The Preventive Effect Of Oxytocin on Retinopathy in Streptozotocin Induced Diabetic Rats
Cumali Değirmenci, Filiz Afrashi, Oytun Erbaş, Hüseyin Aktuğ, Dilek Taşkıran
Sayfa 0
Makale Özeti

11.
Perfore Enfeksiyöz Kornea Ülserli Gözlerde Terapötik-Tektonik Amaçlı Penetran Keratoplasti Sonuçlarımız
The Results of Therapeutic and Tectonic Penetrating Keratoplasty in Eyes with Perforated Infectious Corneal Ulcer
Cezmi Doğan, Osman Şevki Arslan
Sayfa 0
Makale Özeti

12.
Vitreomaküler traksiyon ve dış retina katlarındaki yapısal değişiklikler
Vitreomacular traction and outer retinal structural changes
Şeyda Yıldırım, Jale Menteş, Mine Barış
Sayfa 0
Makale Özeti

13.
Orofaringeal Tularemi Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Nadir Bir Komplikasyon: Dakriyosistit
A Rare Complication Caused by Oropharyngeal Tularemia: Dacryocystitis
Helin Ceren Köse, Melek Banu Hoşal
Sayfa 0
Makale Özeti

14.
Kronik kullanımı olan göz damlalarının fosfat ve ozmolarite düzeylerinin değerlendirilmesi
Assessment of phosphate and osmolarity levels in chronically administered eye drops
Onur Özalp, Eray Atalay, İbrahim Özkan Alataş, Zeynep Küskü Kiraz, Nilgün Yıldırım
Sayfa 0
Makale Özeti

15.
İç rektus kasina meme kanseri metastazi: Olgu sunumu
Breast carcinoma metastasis to the medial rectus muscle: Case report
Özge Yabaş Kızıloğlu, Fatma Paksoy Türköz, Özgün Melike Totuk Gedar, Mert Mestanoğlu, Özlem Yapıcıer
Sayfa 0
Makale Özeti

16.
Sağlıklı Gözlerde Icare Pro Tonometre ve Icare One Tonometre Ölçümlerinin Karşılaştırılması
Comparision of Icare Pro Tonometry and Icare One Tonometry Measures in Healthy Eyes
Hüseyin Mayalı, Çağlar Sarıgül, Emin Kurt, Özcan Rasim Kayıkçıoğlu, Süleyman Sami İlker
Sayfa 0
Makale Özeti

17.
Az görme re/habilitasyonunda son yaklaşımlar
Current approaches to low vision re/habilitation
Deniz Altınbay, Şefay Aysun İdil
Sayfa 0
Makale Özeti

18.
Hidroksiklorokin kullanan hastalarda makülopatinin değerlendirilmesi
Evaluation of maculopathy in patients with hydroxychloroquine users
Adem Uğurlu, Maisa Aslanova, Zafer Cebeci, Nur Kır Mercül
Sayfa 0
Makale Özeti

19.
İntravitreal Deksametazon İmplant Enjeksiyonu Sonrasında Gelişen Ekstramaküler Retina Deliği: Olgu Sunumu
Extramacular Retinal Hole Following Intravitreal Dexamethasone Implant: Case Report
Cansu Ekinci, Alp Kayıran, Hakan Özdemir
Sayfa 0
Makale Özeti

20.
Öğretim Elemanlarında Kuru Göz Semptom Sıklığının Oküler Yüzey Hastalık İndeksi ile Araştırılması
Investigation of dry eye symptoms in lecturers by ocular surface disesase index
Sümbüle Köksoy Vayısoğlu, Emine Öncü, Özer Dursun, Erdem Dinç
Sayfa 0
Makale Özeti

21.
Sürekli Pozitif Havayolu Tedavisi Kullanan ve Kullanmayan Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olgularında Glokom Varlığının Değerlendirilmesi
Investigation of the Presence of Glaucoma in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome Using and Not Using Continuous Positive Airway Pressure Treatment
Ahmet Abdullayev, Oya Tekeli, Özge Yanık, Turan Acıcan, Banu Gülbay
Sayfa 0
Makale Özeti

22.
Isolated Unilateral Infiltrative Optic Neuropathy in a Patient with Breast Cancer
Kaveh Abri Aghdam, Amin Zand, Mostafa Soltan Sanjari
Sayfa 0
Makale Özeti

23.
Tek Taraflı Keratokonus Hastalarında Topografik Özelliklerin Değerlendirilmesi
The Topographic Evaluation Of Unilateral Keratoconus Patients
Cumali Değirmenci, Melis Palamar, Nergis İsmayilova, Sait Eğrilmez, Ayşe Yağcı
Sayfa 0
Makale Özeti