Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Pakikoroid neovaskülopatinin eşlik ettiği bir Best Hastalığı olgusu
A case of Best Disease accompanied by pachychoroid neovasculopathy
Figen Batıoğlu, Özge Yanık, Sibel Demirel, Çağatay Çağlar, Emin Özmert
Sayfa 0
Makale Özeti

2.
Gözdeki oküler tüberküloza bağlı oküler inflamasyonlu hastaların klinik profili ve tedaviye yanıtı-retrospektif bir çalışma
Clinical profile of patients with ocular inflammation due to presumed ocular tuberculosis and response to therapy -A retrospective study
Suma Elangovan, Senthamarai Govindarajan, Lakshmi Mayilvakanam, Nithya Gunasekaran
Sayfa 0
Makale Özeti

3.
Maküler hol ile periferik retinal hastalıkların birlikteliği
Coexistence of peripheral retinal diseases with macular hole
Erdoğan Yaşar, Nazmiye Erol, Mustafa Değer Bilgeç, Ayşe İdil Çakmak
Sayfa 0
Makale Özeti

4.
Gut hastalığı olan bireylerde kornea endotel ve kalınlık değişiklikleri
Corneal endothelium and thickness changes in patients with gout disease
Pınar Kösekahya, Cemile Üçgül Atılgan, Kadir Gökhan Atılgan, Mustafa Koç, Kemal Tekin, Mehtap Çağlayan, Yasin Şakir Göker
Sayfa 0
Makale Özeti

5.
Palpebral Tarsal Soliter Nörofibrom
Palpebral Tarsal Solitary Neurofibroma
Bülent Yazıcı, Sertaç Argun Kıvanç, Ugur Yayla, Şaduman Balaban Adım
Sayfa 0
Makale Özeti

6.
Vitreomaküler Traksiyon Sendromu Tedavisi Için Pnömatik Vitreolizis
Pneumatic Vitreolysis For The Treatment Of Vitreomacular Traction Syndrome
Hüseyin Baran Özdemir, SENGÜL OZDEK, Murat Hasanreisoğlu
Sayfa 0
Makale Özeti

7.
Retinal Protezler ve Yapay Görme
Retinal Prosthesis and Artificial Vision
Emin Özmert, Umut Arslan
Sayfa 0
Makale Özeti

8.
Aniridi Nedenli Glokomda Glokom Drenaj Valv İmplantasyonunun Kısa ve Uzun Dönem Sonuçları: Olgu serisi ve literatür derlemesi
Short-to Long-term Results of Glaucoma Valve Implantation for Aniridia-related Glaucoma: A case series and literature review
Gülizar Soyugelen Demirok, Ümit Ekşioğlu, Mehmet Yakın, Ahmet Kaderli, Sema Tamer Kaderli, Firdevs Örnek
Sayfa 0
Makale Özeti

9.
Konjenital oküler toksoplazmozisin prematür retinopatisi için düşük riskli bebeklerde periferik retinal damarların gelişimi üzerine etkisi
THE EFFECTS OF CONGENITAL OCULAR TOXOPLASMOSIS ON THE DEVELOPMENT OF THE PERIPHERAL RETINAL VASCULATURE IN PREMATURE INFANTS AT LOW RİSK FOR SEVERE Retinopathy of Prematurity (ROP)
Murat Hasanreisoglu, Şengül Ozdek, Gökçen Deniz Gulpinar Ikiz, Zeynep Aktas, Tuba Atalay
Sayfa 0
Makale Özeti

10.
Diyabetik makula ödeminde maküler kist yapısı ve iskemi ilişkisi
The relationship between the macular cyst formation and ischemia in Diabetic macular edema
Nuriye Gökçen Yalçın, Şengül Özdek
Sayfa 0
Makale Özeti

11.
Kaposi Sarkomlu Bir Hastadaki Çoklu İlaç Direncine Sahip Pseudomonas aeruginosa Bakteriyel Keratitinde Kolistin Etkisi
The Utility of Colistin in Multiple Drug-Resistant Pseudomonas aeruginosa Bacterial Keratitis in A Kaposi’s Sarcoma Patient
Özlem Barut Selver, Sait Egrilmez, Samir Hasanov, Medine Yılmaz Dağ, Alper Tunger
Sayfa 0
Makale Özeti