Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Orbital ekstansiyon sonrası kontralateral medial rektusa metastatik koroid melanomu
Choroidal melanoma metastatic to the contralateral medial rectus after orbital exenteration
Elizabeth M Mcelnea, Louis J Stevenson, Cesar Salinas La Rosa, Sem Liew, Thomas G Hardy
Sayfa 0
Makale Özeti

2.
Landers Geniş Açılı Geçici Keratoprotez ile Kombine Vitreoretinal Cerrahi ve Penetran Keratoplasti Yapılan Olgularda Klinik Sonuçlar
Clinical results in patients with combined penetrating keratoplasty and vitreoretinal surgery using Landers wide-field temporary keratoprosthesis
Hüseyin Mayalı, Özcan Kayıkçıoğlu, Muhammed Altınışık, Faruk Bıçak, Emin Kurt
Sayfa 0
Makale Özeti

3.
Sağlıklı bir kadında Trans-Üretral litotripsinin nadir bir komplikasyonu olarak endojen kandida endoftalmisi; bir olgu sunumu
Endogenous candida endophthalmitis as a rare complication of Trans-Urethral lithotripsy in a healthy woman; a case report
mohammad shirvani, Shahla Hosseini, Mehrnoosh Maalhagh, Sahar Mohaghegh
Sayfa 0
Makale Özeti

4.
Vitrektomize ve Vitrektomize Olmayan Gözlerde Disloke Göz İçi Lenslerin Çıkartılması ve İris Kıskaçlı Göz İçi Lens İmplantasyonu
Extraction of Dislocated Intraocular Lens and Iris-Claw Lens Implantation in Vitrectomized and Non-Vitrectomized Eyes
M. Giray Ersoz, Mumin Hocaoglu, ısıl bahar sayman muslubas, Serra Arf, Murat Karacorlu
Sayfa 0
Makale Özeti

5.
Sadece İntermediate Üveit ile Prezente Olan Bir Sifiliz Olgusu
Intermediate Uveitis as the Initial and Only Presentation of Syphilis
Sevcan Yıldız Balcı, Ece Turan Vural, Şehnaz Özçalışkan
Sayfa 0
Makale Özeti

6.
Optik Disk Druseninde Mikrovasküler Değişiklikler: Olgu Sunumu
Microvascular Changes of Optic Disc Drusen: Case Report
Özlem Biçer, Huban Atilla
Sayfa 0
Makale Özeti

7.
Neovasküler Tip Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Tedavisinde Risk Odaklı Tedavi Protokolü
Risk-Based Algorithm-Guided Treatment Protocol in the Management of Neovascular Age-Related Macular Degeneration
Murat Karacorlu, Mumin Hocaoglu, Serra Arf, M. Giray Ersoz, Isıl Sayman Muslubas
Sayfa 0
Makale Özeti

8.
Cocuklarda uvetic glaukomanin tedavisi
The management of uveitic glaucoma in children
Dimitrios Kalogeropoulos, CHRISTOS KALOGEROPOULOS, Marilita M Moschos, Velota Sung
Sayfa 0
Makale Özeti

9.
İdiopatik Makula Deliği Olgularında Hava Altında Vitrektomi Sonuçları
Outcomes of Vitrectomy Under Air for Idiopathic Macular Hole
Murat Karacorlu, Mumin Hocaoglu, Isıl Sayman Muslubas, M. Giray Ersoz, Serra Arf
Sayfa 0
Makale Özeti