Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Oftalmik Nepafenak Kullanımı Sonrası Gelişen Allerjik Ürtiker Olgusu
A Case of Allergic Urticaria After Ophthalmic Nepafenac Use
Erdoğan Yaşar, Deniz Öztürk Kara, Nilgün Yıldırım

Makale Özeti

2.
Pellucid Marjinal Dejenerasyonda Kresentik Lameller Wedge Rezeksiyon Sonrası Candida Parapsilosis Enfeksiyonu
Candida Parapsilosis Infection After Crescentic Lamellar Wedge Resection In Pellucid Marginal Degeneration
Selma Ozbek Uzman, Ayse Burcu, Zuleyha Yalniz-Akkaya, Evin Singar Ozdemir, Firdevs Ornek

Makale Özeti

3.
Katarakt Cerrahi Simülatör Cihazı Pratik Uygulama İle Korele mi?
Does Cataract Surgery Simulator Device Work With Practice?
Ayşe Bozkurt Oflaz, Bengü Ekinci Köktekir, Süleyman Okudan

Makale Özeti

4.
Psödoeksfolyatif glokom'da prelaminer bölge ve lamina kribrozanın arttırılmış derinlik optik koherens tomografi görüntüleme ile değerlendirilmesi
Evaluation of prelaminar region and lamina cribrosa with enhanced depth imaging optical coherence tomography in pseudoexfoliation glaucoma
Mehmet Giray Ersöz, Duygu Kunak Mart, Leyla Hazar, Emre Ayıntap, İrfan Botan Güneş, Hakkı Özgür Konya

Makale Özeti

5.
Evaluation of scheimpflug tomography parameters in subclinical keratoconus, keratoconus and normal caucasian eyes
Samira Huseynli, Farah Abdulaliyeva

Makale Özeti

6.
Intravitreal fluocinolone acetonide (ILUVIEN) implant for the treatment of refractory cystoid macular oedema after retinal detachment repair
Fadi Alfaqawi, Ambreen Sarmad, Kholoud Ayesh, Arijit Mitra, Ash Sharma

Makale Özeti

7.
Kajal-induced artefact simulating a ciliary body tumor on MRI
Venkatraman Indiran, L Raguram Subha, Jagannathan Kokilavani

Makale Özeti

8.
Oküler İlaç, Gen ve Hücresel Taşıyıcı Sistemler ve İleri Tedavi Tıbbi Ürünleri
Ocular Drug, Gene and Cellular Delivery Systems and Advanced Therapy Medicinal Products
Türkan Eldem, Bora Eldem

Makale Özeti

9.
Retinal Arter Dal Tıkanıklığında Optik Koherens Tomografi Anjiografi
Optical Coherence Tomography Angiography in Branch Retinal Artery Occlusion
Tuna Celik, Feyza Bilen, Fatime Nilüfer Yalçındağ, Huban Atilla
 (1 kere görüntülendi)
Makale Özeti

10.
Retinoblastomlu Hastalarda Eksternal Radyoterapi Sonrası Gelişen Radyasyona Bağlı Kataraktta Cerrahi Sonuçlarımız
Surgical outcomes in radiation-induced cataracts after external-beam radiotheraphy in Retinoblastoma
Şerife Bayraktar, Samuray Tuncer, Cahit Özgün, Gönül Peksayar, Rejin Kebudi

Makale Özeti

11.
Glokom bilgi düzeyi ölçeği geçerlilik güvenilirliği
Validity and reliability of glaucoma knowledge level questionnaire
Zeynep Demirtaş, Gökçe Dağtekin, Muhammed Fatih Önsüz, Aziz Soysal, Nilgün Yıldırım, Selma Metintaş

Makale Özeti

12.
Tasarlanmış pupil ışık yanıtını karakterize edebilen özel yapım bir pupillometri sistemi
A custom-made pupillometer system for characterizing task-evoked pupillary light response
Nefati Kiylioglu, Mahmut Alp Kilic, Tolga Kocaturk, Seyhan Bahar Ozkan, Mehmet Bilgen

Makale Özeti

13.
Ailevi Eksudatif Vitreoretinopatili Bir Olgu ve Aile İncelemesi
A Familial Exudative Retinopathy Case and Family Analysis
Hazan Gül Kahraman, Feray Koç, Nazife Sefi Yurdakul

Makale Özeti

14.
Penetran Keratoplasti Yapılan Keratokonuslu Gözlerin Biyomenkanik Özellikleri
Corneal Biomechanical Properties Of Keratoconic Eyes Following Penetrating Keratoplasty
Hamidu Gobeka, Özlem Barut Selver, Melis Palamar Onay, Sait Eğrilmez, Ayşe Yağcı

Makale Özeti

15.
Uzun Süreli Yumuşak Kontakt Lens Kullanımı Kornea ve Ön Kamara Ölçümlerini Etkiler mi?
Does long term soft contact lens wear affect corneal and anterior chamber parameters?
Cemal Çavdarlı, Pınar Topçu Yılmaz

Makale Özeti

16.
Progresif Keratokonus Hastalarında Kollajen Çapraz Bağlama Sonrası Kornea Biyomekaniğindeki Değişimlerin Oküler Cevap Analizörü İle Değerlendirilmesi
Evaluation of Corneal Biomechanical Changes After Collagen Crosslinking in Patients with Progressive Keratoconus by Ocular Response Analyzer
Raciha Beril Küçümen, Berna Şahan, Canan Aslı Yıldırım, Ferda Çiftçi

Makale Özeti

17.
Koryoidal neovaskülar membran gelişen sempatik oftalmili olguda sistemik tedaviye ilave intravitreal aflibersept uygulaması
Intravitreal aflibercept administration in addition to ongoing systemic therapy in a case with sympathetic ophthalmia related choroidal neovascular membrane
Ali Osman Saatci, Ziya Ayhan, Şefik Can İpek, Meltem Söylev Bajin

Makale Özeti

18.
Fovea ve Optik Diskin Anatomik Pozisyonu Glokomda Optik Koherens Tomografi Sonuçlarını Etkiler mi ?
Is there any affect of the foveal position relative to the optic disc on Optical Coherence Tomography Measurements in Glaucoma ?
Zerrin Tuncer, Mitat Altuğ

Makale Özeti

19.
Nörosarkoidoz ile İlişkili Optik Nöropati ve Maküler İskemi: Olgu Sunumu
Optic Neuropathy and Macular Ischemia Associated with Neurosarcoidosis: A Case Report
Burak Tanyıldız, Gizem Doğan, Nilüfer Zorlutuna Kaymak, Mehmet Engin Tezcan, Ahmet Kasım Kılıç, Sevda Şener Cömert, Aysu Karatay Arsan
 (2 kere görüntülendi)
Makale Özeti

20.
Guillain-Barré Sendromunu ile olası ilişkili papilloflebit olgusu
Possible association of papillophlebitis with Guillain-Barré Syndrome: Case report
Müge Çoban Karataş, Merih Soylu

Makale Özeti

21.
Retina Pigment Epiteli Hücre Kültürüne Anti-VEGF İlaçların Etkilerinin Değerlendirilmesi
The Effects of Anti-VEGF Drugs on Retinal Pigment Epithelial Cell Culture
Mustafa Şahiner, Dilek Bahar, Ayşe Öner, Zeynep Burçin Gönen, Metin Ünlü, Duygu Gülmez Sevim, Çağatay Karaca, Galip Ertuğrul Mirza
 (1 kere görüntülendi)
Makale Özeti