Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Alışılmadık bir olgu: İdiyopatik bir epiretinal membranın spontan ayrılması
An Unusual Case: Self-separation of an idiopathic epiretinal membrane
Jale Menteş, Serhad Nalçacı
Sayfa 0
Makale Özeti

2.
YAPAY ZEKÂ ve OFTALMOLOJİ
ARTIFICIAL INTELLIGENCE and OPHTHALMOLOGY
Kadircan Keskinbora, Fatih Güven
Sayfa 0
Makale Özeti

3.
Posterior mikroftalmi ilişkili makular kistoid lezyonların tedavisinde topikal brinzolamidin etkinliği: Bir vaka serisi
Efficacy of topical brinzolamide treatment in posterior microphthalmos related macular cystoid lesions: A case series
Ceren Durmaz Engin, Umut Baran Ekinci, Alper Selver, Ali Osman Saatci
Sayfa 0
Makale Özeti

4.
Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresans Hastalarında Geniş Açılı Dijital Renkli Ve Fundus Otofloresans Görüntülerinde Periferik Retinal Değişikliklerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Peripheral Retinal Changes on Ultra-Widefield Fundus Autofluorescence Images in Age-Related Macular Degeneration Patients
Kübra Küçükiba, NAZMIYE EROL, Muzaffer Bilgin
Sayfa 0
Makale Özeti

5.
On Yaş Çocukta Ekstranodal Oküler Adneksal Marjinal Zon Lenfoma
Extranodal Ocular Adnexal Marginal Zone Lymphoma in a Ten Year Old Child
Nazan Cetingul, Melis Palamar, Sukriye Hacikara, Serra Kamer, Hamiyet Hekimci Özdemir, eda Ataseven, ozlem barut selver, Mine Hekimgil
Sayfa 0
Makale Özeti

6.
İris Kistlerinde Klinik Bulgular, Görüntüleme Özellikleri ve Tedavi Sonuçları
Iris Cysts: Clinical Features, Imaging Findings and Treatment Results
Helin Ceren Köse, Kaan Gunduz, Melek Banu Hoşal
Sayfa 0
Makale Özeti

7.
Metastaik MelanomTedavisinde Kullanılan Vemurafenibin Sebep Olduğu Sarkoidoz Benzeri Granulomatöz Üveit
Sarcoid-like Granulomatous Intraocular Inflammation Caused by Vemurafenib Treatment for Metastatic Melanoma
Hilal Eser-Ozturk, Yuksel Sullu
Sayfa 0
Makale Özeti

8.
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Alan Çocuklarda Tedavi Öncesi Stereopsis, Füzyonel Verjans Amplitüdleri ve Refraksiyon Kusurlarının İncelenmesi
Stereoacuity, Fusional Vergence Amplitudes and Refractive Errors Prior to Treatment in Patients with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder
Irmak Karaca, Elif Demirkilinc Biler, Melis Palamar, Burcu Özbaran, Önder Üretmen
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

9.
Beyaz Irkta Gangliyon Hücre Kompleksi Kalınlığının Total Retinal Kalınlığa Oranının Glokom Tanısında Yeri
The Diagnostic Ability of Ganglion-Cell Complex Thickness to Total Retinal Thickness Ratio in Glaucoma in Caucasian Population
Almila Sarıgül Sezenöz, Sirel Gür Güngör, Ahmet Akman, Caner Öztürk, Şefik Cezairlioğlu, Mustafa Aksoy, Meriç Çolak
Sayfa 0
Makale Özeti

10.
Keratokonus Hastalarında Topikal Siklopentolatın Ön Segment Parametreleri Üzerine Etkisi
The Effect of Topical Cyclopentolate on Anterior Segment Parameters in Patients with Keratoconus
Ahmet Kırgız, Sevil Karaman Erdur, Semih Çakmak, Funda Dikkaya, Rukiye Aydin
Sayfa 0
Makale Özeti

11.
Optik Koherens Tomografi Sinyal Gücünün Yag Lazer Kapsülotomi Uygulanan Arka Kapsül Opasiteli Hastaların Tanı ve Takibindeki Rolü
The Role Of Optical Coherence Tomography Signal Strength In The Diagnosis And Follow Up Of Patients With Posterior Capsular Opacification Treated With Nd: YAG Laser Capsulotomy
Mustafa Vatansever, Erdem Dinç, Özer Dursun, Ufuk Adıgüzel, Ayça Yılmaz, Gülhan Ö. Temel
Sayfa 0
Makale Özeti

12.
Akut maküler nöroretinopati ile seyreden Purtscher retinopatisi
Acute macular neuroretinopathy in Purtscher retinopathy
Berrak Şekeryapan Gediz
Sayfa 0
Makale Özeti

13.
Ön kamaraya geçen Ozurdex implantları
Anterior migration of Ozurdex implant İnto anterior chamber
ozcan kayikcioglu, Suzan Doğruya, Cansu Sarıgül, Huseyin Mayali, Emin Kurt
Sayfa 0
Makale Özeti

14.
Eklem hipermobiliteli çocuklarda korneanın biyomekanik özelliklerinin incelenmesi ve ön segment analizi.
Anterior segment analysis and evaluation of biomechanical properties of cornea in children with joint hypermobility
Sadık Etka Bayramoğlu, Nihat Sayin, Dilbade yildiz Ekinci, Nuray Aktay Ayaz, Mustafa Çakan
Sayfa 0
Makale Özeti

15.
Optik Koherens Tomografide Hata Kaynakları ve Anatomik Farklılıklar
Artifacts and Anatomic Variations in Optical Coherence Tomography
Atilla Bayer, Ahmet Akman
Sayfa 0
Makale Özeti

16.
Tam Kan Sayımı Parametreleri İle Prematür Retinopatisi Öngörülebilir mi?
Can Complete Blood Count Parameters Predict Retinopathy Of Prematurity ?
Ayşe İpek Akyüz Ünsal, ÖZGE KEY, duygu güler, Imran Kurt Omurlu, Ayşe Anık, Buket Demirci, Sema Dundar
Sayfa 0
Makale Özeti

17.
Türkiye'nin Doğu Karadeniz Bölgesinde Regmatojen Retina Dekolmanlarının Sezonal Farklılıkları ve Özellikleri: 8 Yıllık Sonuçlar
Characteristics and Seasonal Variations of Rhegmatogenous Retinal Detachment in the Eastern Black Sea Region of Turkey: 8 Year Results
Hidayet Erdöl, Dilek Uzlu, mehmet kola
Sayfa 0
Makale Özeti

18.
Hint glokom hastalarında Oküler Yüzey Hastalığı ve Yaşam Kalitesi İlişkisi: BAK korunmuş vs BAK içermeyen Travoprost
Correlation of Ocular Surface disease and Quality of Life on Indian glaucoma patients: BAK preserved vs BAK free Travoprost
Suresh Kumar, Tanu Singh, Parul Ichhpujani, sanchi vohra, Sahil Thakur
Sayfa 0
Makale Özeti

19.
Fungal Keratit Mi? Yoksa Küçük Bir Böcek Bizi Yanıltıyor mu?
Fungal Keratitis? Or Is The Small Insect Surprising Us?
Betül Nurefşan Bayraktutar, Ayse Yildiz Tas, Afsun Şahin
Sayfa 0
Makale Özeti

20.
Konya İli ve Çevresinde Granüler Kornea Distrofisi Tip 1 Saptanan Ailelerde TGFBI (Transforming growth factor beta induced) Gen Mutasyonlarının Araştırılması”
Investigation of TGFBI (Transforming growth factor beta induced) Gene Mutations in Families with Granular Corneal Dystrophy Type 1 in Konya Region
Fatma Malkondu, Hilal Arıkoğlu, Dudu Erkoç Kaya, Banu Bozkurt, Fehmi Ozkan
Sayfa 0
Makale Özeti

21.
Alt Oblik Kas Z-Miyotominin Primer Alt Oblik Hiperfonksiyonu Olan Hastalarda Etkisi
The Effect Of Inferior Oblique Muscle Z-Myotomy on Patients with Primary Inferior Oblique Overaction
Hasan Kızıltoprak, Hakan Halit Yaşar, Kemal Tekin
Sayfa 0
Makale Özeti