Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresans Hastalarında Geniş Açılı Dijital Renkli Ve Fundus Otofloresans Görüntülerinde Periferik Retinal Değişikliklerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Peripheral Retinal Changes on Ultra-Widefield Fundus Autofluorescence Images in Age-Related Macular Degeneration Patients
Kübra Küçükiba, NAZMIYE EROL, Muzaffer Bilgin
Sayfa 0
Makale Özeti

2.
Akut maküler nöroretinopati ile seyreden Purtscher retinopatisi
Acute macular neuroretinopathy in Purtscher retinopathy
Berrak Şekeryapan Gediz
Sayfa 0
Makale Özeti

3.
Ön kamaraya geçen Ozurdex implantları
Anterior migration of Ozurdex implant İnto anterior chamber
ozcan kayikcioglu, Suzan Doğruya, Cansu Sarıgül, Huseyin Mayali, Emin Kurt
Sayfa 0
Makale Özeti

4.
Eklem hipermobiliteli çocuklarda korneanın biyomekanik özelliklerinin incelenmesi ve ön segment analizi.
Anterior segment analysis and evaluation of biomechanical properties of cornea in children with joint hypermobility
Sadık Etka Bayramoğlu, Nihat Sayin, Dilbade yildiz Ekinci, Nuray Aktay Ayaz, Mustafa Çakan
Sayfa 0
Makale Özeti

5.
Optik Koherens Tomografide Hata Kaynakları ve Anatomik Farklılıklar
Artifacts and Anatomic Variations in Optical Coherence Tomography
Atilla Bayer, Ahmet Akman
Sayfa 0
Makale Özeti

6.
Tam Kan Sayımı Parametreleri İle Prematür Retinopatisi Öngörülebilir mi?
Can Complete Blood Count Parameters Predict Retinopathy Of Prematurity ?
Ayşe İpek Akyüz Ünsal, ÖZGE KEY, duygu güler, Imran Kurt Omurlu, Ayşe Anık, Buket Demirci, Sema Dundar
Sayfa 0
Makale Özeti

7.
Türkiye'nin Doğu Karadeniz Bölgesinde Regmatojen Retina Dekolmanlarının Sezonal Farklılıkları ve Özellikleri: 8 Yıllık Sonuçlar
Characteristics and Seasonal Variations of Rhegmatogenous Retinal Detachment in the Eastern Black Sea Region of Turkey: 8 Year Results
Hidayet Erdöl, Dilek Uzlu, mehmet kola
Sayfa 0
Makale Özeti

8.
Hint glokom hastalarında Oküler Yüzey Hastalığı ve Yaşam Kalitesi İlişkisi: BAK korunmuş vs BAK içermeyen Travoprost
Correlation of Ocular Surface disease and Quality of Life on Indian glaucoma patients: BAK preserved vs BAK free Travoprost
Suresh Kumar, Tanu Singh, Parul Ichhpujani, sanchi vohra, Sahil Thakur
Sayfa 0
Makale Özeti

9.
Fungal Keratit Mi? Yoksa Küçük Bir Böcek Bizi Yanıltıyor mu?
Fungal Keratitis? Or Is The Small Insect Surprising Us?
Betül Nurefşan Bayraktutar, Ayse Yildiz Tas, Afsun Şahin
Sayfa 0
Makale Özeti

10.
Konya İli ve Çevresinde Granüler Kornea Distrofisi Tip 1 Saptanan Ailelerde TGFBI (Transforming growth factor beta induced) Gen Mutasyonlarının Araştırılması”
Investigation of TGFBI (Transforming growth factor beta induced) Gene Mutations in Families with Granular Corneal Dystrophy Type 1 in Konya Region
Fatma Malkondu, Hilal Arıkoğlu, Dudu Erkoç Kaya, Banu Bozkurt, Fehmi Ozkan
Sayfa 0
Makale Özeti

11.
Alt Oblik Kas Z-Miyotominin Primer Alt Oblik Hiperfonksiyonu Olan Hastalarda Etkisi
The Effect Of Inferior Oblique Muscle Z-Myotomy on Patients with Primary Inferior Oblique Overaction
Hasan Kızıltoprak, Hakan Halit Yaşar, Kemal Tekin
Sayfa 0
Makale Özeti

12.
Inverse Retinitis Pigmentosa, Skleromalazi ve Neovasküler Glokomun Olağandışı Birlikteliği
Unusual Association of Inverse Retinitis Pigmentosa, Scleromalacia, and Neovascular Glaucoma
Ayşe Gül Koçak Altıntaş, Çağrı İlhan, Mehmet CITIRIK
Sayfa 0
Makale Özeti